မန္မာႏိုင္ငံရႇိ တိုင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္ ၁၃ ခုတြင္ သတၲဳမ်ဳိးစုံထြက္ရႇိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ ရႇိသည့္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သတၲဳမ်ဳိးစုံ ထြက္ရႇိျခင္းျဖစ္သည္။

ထြက္ရႇိသည့္ သတၲဳမ်ဳိးစုံမႇာ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီ၊ နီကယ္၊ ေရႊ၊ သံ၊ ေက်ာက္ဂြမ္း၊ ဥေဒါင္းစိမ္း၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေရႊျဖဴ၊ ေဘာက္ဆိုဒ္၊ ခေနာက္စိမ္း၊ ေဂါဒန္၊ ထုံးေက်ာက္၊ ခဲ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ သလင္းေက်ာက္၊ သြပ္၊ တိုမလင္း၊ ခ႐ုိမိုက္၊ ကန္႔ကူဆံ၊ ဆိုဒါျပာ၊ ေႂကြေက်ာက္၊ ခဲတူ၊ ေျမေစး၊ စိန္၊ ခဲမျဖဴ၊ မင္းဂနိစ္၊ ဖန္ခ်က္သဲ၊ အလႇဆင္ေက်ာက္၊ ေဖာ့စဖိတ္၊ ဘ႐ိုက္တီး၊ ျပဒါး၊ ဇာကြန္ သဲစသည္တို့ျဖစ္ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ၁၅ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၌ ခုနစ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၌ ေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၌ သုံးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၂၆ ၿမိဳ႕ နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ရႇစ္ၿမိဳ႕နယ္တို့တြင္ သတၲဳမ်ဳိးစုံထြက္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၁၁ ၿမိဳ႕ နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၌ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရႇမ္းျပည္နယ္၌ ၃၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ငါးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ သုံးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ သတၲဳမ်ဳိးစုံထြက္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

About chatsu

chat su has written 34 post in this Website..

   Send article as PDF