ဘလက္ တစ္ေယာက္ ေဂါက္သြားၿပီ ဟု မထင္ပါၾကပါႏွင့္ ခင္ဗ်ာ။
ညီငယ္ အင္ဇာဂီကို အားက်ၿပီး ေလွ်ာက္ရိုက္ထားေသာ ေညာင္ပင္တစ္ပင္ မွ ေညာင္ကိုင္း ႏွင့္ ေညာင္ပင္ ပံုေလးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္မွာ ဘုရားဖူးျခင္း ပို႔စ္တင္ဘို႔ ဘုရားေတြကို ဓါတ္ပံုလိုက္ရိုက္ျဖစ္ပါသည္။ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားေပၚကိုေရာက္ေတာ့ ေညာင္ရြက္ႏုႏုေလးေတြ ႏွင့္ ေညာင္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို ေတြ႕ပါသည္။
ေညာင္ရြက္ေလးေတြကလည္း ႏုဖတ္ၿပီး လွလိုက္တာဗ်ာ။ အဲဒါနဲ႔ လက္ေဆာ့မိတယ္ေပါ့ခင္ဗ်ာ။
ေညာင္ရြက္လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ ခံစားၾကည့္ပါဗ်ာ။

က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားေနာက္ခံ ေညာင္ရြက္ႏုႏုေလးေတြ။

၂။ ဘုရားေနာက္ခံ ေညာင္ရြက္။

၃။ ဘုရားေနာက္ခံ ေညာင္ရြက္။

ရြက္ႏုသစ္ခ်ိန္။

ရြက္ႏုသစ္ခ်ိန္ ၂။

ေနေရာင္ ေအာက္က ေညာင္။

ေညာင္ကုိင္း နဲ႔ ေညာင္ရြက္ ။

ေညာင္ကိုင္း နဲ႔ ေညာင္ရြက္ ၂။

ေသြးေၾကာေတြလိုပဲ ေညာင္ကိုင္းေတြ။

အေထာက္ခံထားရတဲ့ ေညာင္ကိုင္း။

black chaw

About black chaw

black chaw has written 332 post in this Website..