လြမ္းရစ္ေ၀ေသာေႏြဦးရက္မ်ား ႏွင္႔ ေထာင္အမိန္႔ခ်ခံရေသာေန႔၊
သရဲ၀င္စီးေသာည။ (တတိယ ၊ ဇတ္သိမ္းပိုင္း)
(စစ္ခံုရံုးဆိုတာ —-။)
ေထာင္ဗူး၀ရွိလူ၀င္ေပါက္နားေရာက္ေတာ႔ ရဲ၀တ္စံု၀တ္သံုးပြင္႔တပ္ထားသူမွ က်ေနာ႔ကိုသူ႕မိတ္ေဆြေဟာင္းကိုႏႈတ္ဆက္သလို၊ ကို———- လာလာဆိုကာ၊ က်ေနာ႔ပုခံုးကိုပုတ္ကာအမွာပါးသည္၊ ဘာပဲသူတို႔ေျပာေျပာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သာ ၀န္ခံလိုက္၊ ၀န္ခံရင္ေထာင္ခ်ရက္နဲလိမ္႔မယ္- ခင္ဗ်ားအတြက္ေျပာတာ စစ္ေၾကာ ေရး မွာလိုေခါင္းမမာပါနဲ႔တဲ႕ ဂရုဏာသက္သလိုမ်က္ႏွာ ေပး ႏွင္႔၊ သံုးခါေလာက္ကိုမွာပါသည္၊ ထို႔ေနာက္၊ ေနာက္ တစ္ ေယာက္ကိုက်ေနာ႔လိုေခၚလာျပန္သည္၊ အသက္(၄၅) ေလာက္ဟုထင္သည္၊သူ႔ကို က်ေနာ္လံုး၀ မျမင္ ဘူးပါ၊ သို႔ေသာ္ အဲဒါ က်ေနာ္႔အမႈတြဲပါတဲ႔ဗ်ား။
စစ္ခံုရံုးထဲက်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ၀င္ခဲ႔ပါျပီ၊က်ေနာ္တို႔ႏွင္႔ခပ္လွမ္းလွမ္း၊အခန္းဘယ္ဘက္ေဘးမွာ ရဲအရာရွိ ေလး ငါး ေယာက္ထိုင္ေနၾကသည္၊သူတို႔ေရွ႕ခံုေပၚမွာေတာ႔စာ ရြက္ ေတြ၊ဖိုင္တြဲေတြ ႏွင္႔ ၊က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို လည္းထိုင္ခံုရွည္ျဖင္႔ ထိုင္ခိုင္းထားသည္၊က်ေနာ္တို႔ေရွ႕မွာ၊စားပြဲခံုရွည္တစ္လံုးခ်ထားသည္၊ က်ေနာ္တို႔ ႏွင္႔ ေရွ႕တည္႕တည္႕ရွိ မလွမ္းမကမ္းမွာေတာ႔ စစ္တပ္သံုးစားပြဲခင္းမ်ားခင္းထားသည္႔ ခံုရွည္စားပြဲမ်ားေနာက္ဘက္ တြင္ကုလား ထိုင္ မ်ား ခ်ထားပါသည္။ သိပ္မၾကာပါ၊ဒုတိယဗိုလ္မႈးၾကီး တစ္ဦး၊ဦးေဆာင္ျပီး စစ္ဗိုလ္(၄)ေယာက္ေလာက္ရွိမည္ ၊သူရို႕၀င္လာၾကပါသည္၊ အားလံုးမတ္တပ္ရပ္ခိုင္းျပီး၊သူရို႕ကိုအေလးျပဳၾကသည္၊က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ ေယာက္ ကေတာ႔အ ေလးမျပဳပါ၊ထေတာ႔ထရသည္၊ စစ္ခံုရံုးၾကီးစဖြင္႔ပါျပီ ဗ်ား—-၊ ထိုအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မွာမွတ္တမ္းရံုးမွ တပ္မႈးၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊က်န္အရာရွိမ်ားကိုလည္းရာထူး၊ အမည္ေတြဖတ္ျပ သည္၊ တပ္မႈးၾကီးမွ က်ေနာ႔အမႈတြဲဆိုသူကို မတ္တပ္ရပ္ေစျပီး အမည္ေမးသည္၊ မင္းကို အဘယ္ကိစျဖင္႔ဆြဲ ခ်က္ တင္ေၾကာင္းဖတ္ျပေစသည္၊ ဆြဲခ်က္မ်ား ကိုနား ေထာင္ ္ေစဟုေျပာသည္၊ ထိုေနာက္ေတာ႔ ေဘးမွာ ဖိုင္တြဲ တစ္ပံုျဖင္႔ထိုင္ေနၾကေသာရဲအရာရွိတစ္ဦးမွထျပီး ျပစ္မႈေတြကိုဖတ္ျပသည္၊ ဘယ္ေနရာမွာဘယ္ လိုျပစ္ခ်က္ ေတြလုပ္ခဲ႔ ေၾကာင္းဖတ္ျပသည္၊သူဖတ္ျပျပီးေတာ႔ ၊ တပ္မႈးၾကီးမွ မင္းဖတ္ျပတာေတြၾကားလား ေမး ေတာ႔ -ထိုသူမွ ၾကားရပါေၾကာင္းေျဖျပီး၊ဒါဆိုသူတင္ျပတဲ႔ဆြဲခ်က္ေတြေပၚ မင္းဘာေျပာခ်င္လည္းေမးေတာ႔ ထိုသူ မွ ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဟု ေျဖျပီးေသာအခါ၊တပ္မႈးၾကီးမွ ဒါဆိုေကာင္းျပီ၊ မင္းမွာ- အျပစ္ရွိလားဟုေမးေတာ႔ ထိုသူ မွ အျပစ္ရွိ ပါတယ္ဟုေျဖသည္၊ ထိုသို႕သံုးၾကိမ္၊ သံုးခါ ေမး/ေျဖ ျပီးသကာလ ၊ ထိုတပ္မႈးၾကီးသည္ သူ႕ေရွ႕ ရွိစာ ရြက္ ေတြေပၚ တစ္ကုတ္ကုတ္ႏွင္႔ ေရးမွတ္ကာ ထိုသူကို ထိုင္ခိုင္းလိုက္ပါသည္၊ သူျပီးေတာ႔ က်ေနာ႔ အလွည္႔ ေပါ႔၊ ရဲအရာရွိမွ က်ေနာ္႔အေၾကာင္းကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ထဖတ္ျပသည္၊ျပီးေတာ႔ တပ္မႈးၾကီးမွ က်ေနာ႔ကို မတ္တပ္ရပ္ေစျပီး အမည္ေမးသည္၊ ဆြဲခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္ပါဟုေျပာသည္၊ ေဘးမွ ရဲအရာရွိတစ္ ေယာက္ က ဖိုင္တြဲၾကီးကိုင္ျပီးမတ္တပ္ရပ္ကာအမႈအေၾကာင္းအရာကိုစတင္ဖတ္ျပပါေတာ႔သည္၊ က်ေနာ့္ကိုစစ္ ေၾကာ ေရးမွ စစ္ေဆးခဲ႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊က်ေနာ္ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကိုျပန္ဖတ္ျပသည္ဆိုေသာ္လည္း၊ တစ္ျခား စီျဖစ္ေန သျဖင္႔၊ က်ေနာ္ကထိုသို႔ က်ေနာ႔ကို မေမးခဲ႔ေၾကာင္း၊အမွန္ေမးခံခဲ႔ရသည္မ်ားမွာဘယ္လိုေမးခြန္းေတြကို ေမးတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သည္လိုေမးတာကို က်ေနာ္မွ သည္လိုေျဖခဲ႔ပါေၾကာင္း၊ထထျပီး ေျပာ ပစ္လိုက္ သည္၊ ထိုအခါ စစ္ခံုရံုးတာ၀န္ခံ တပ္မႈးၾကီးမွ ထိုရဲမ်က္ႏွာၾကည္႔လိုက္၊ က်ေနာ္႔မ်က္ႏွာ ၾကည္႔လိုက္ ႏွင္႔နား- ေထာင္ျပီး အံ႕ၾသသင္႔ေနသည္၊ ေဘးမွ အေစာင္႔ ရဲအရာရွိမွ က်ေနာ႔ကို ျပန္ေျပာခြင္႔မရွိ ေၾကာင္း သတိ ေပး ေတာ႔ ၊ တပ္မႈးၾကီးမွ ေျပာပါေစ ဟုဆိုကာဆက္နား ေထာင္ပါသည္၊ တစ္ကယ္ေတာ႔ စစ္ခံုရံုးဆိုသည္မွာ တရားခံမွ ျပန္ေခ်ပခြင္႔ မရွိပဲ၊ တစ္ဖက္သတ္ ၾကားနာ အျပစ္ ေပးေသာေနရာဟု က်ေနာ္ၾကား ဘူးခဲ႔သည္၊ ဟုတ္မဟုတ္ ေတာ႔မသိ၊ က်ေနာ႔ကိုယ္ေတြ႕မွာေတာ႔ ။ မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ၾကံစြပ္ဆြဲေနသည္ကို ေတာ႔ လံုး၀မခံရပ္ႏိုင္ပဲ၊ ရဲတစ္ခြန္း၊က်ေနာ္ တစ္ခြန္း ျပန္ျပန္ေခ်ပေနမိပါေတာ႔သည္၊ ထိုရဲလည္းေနာက္ဆံုး ေဇာေခ်ြး ေတြက် လာျပီး သူ႕မ်က္ႏွာၾကီးကို လက္ကိုင္ပု၀ါျဖင္႔ သုတ္လိုက္၊ေခ်ာင္းဟန္႔လိုက္ႏွင္႔ အ- ထစ္- အ-ထစ္ျဖစ္လာကာ၊တပ္မႈးၾကီး မ်က္ႏွာကို မ၀န္႔မရဲ တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည္႔ရွာ ျပီး အဲဒါပါပဲခင္ဗ်ားဟုထိုင္ခ်သြားပါသည္။
တပ္မႈးၾကီးမွ ခ်က္ခ်င္းဘာလုပ္ရမည္မသိျဖစ္ေနျပီး၊ သူ႕လက္ေအာက္အရာရွိမ်ားႏွင္႔ တီးတိုးေျပာဆိုေခါင္းခ်င္း ဆိုင္ေနၾကျပီး တစ္ေအာင္႔အၾကာတြင္ေတာ႔၊ ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ဟန္႔ ကာ၊ေခတၱနားမယ္ဆိုကာ သူရို႕ထိုင္ခံုမ်ားမွ တန္းစီလွ်က္ ထြက္ကာအနီးရွိလိုက္ကာ ကာထားေသာအခန္းထဲ၀င္သြားၾကပါေတာ႔သည္။
ေဟာသူရို႕တန္းစီျပီးလိုက္ကာ၊ ကာအခန္းထဲမွျပန္ထြက္လာၾကျပန္ပါျပီ၊ က်ေနာ္တို႔ကိုမတ္တပ္ရပ္ေစျပီး၊ အမိန္႔ ခ်မည္႔ အေၾကာင္းေျပာကာ၊က်ေနာ္႔ေဘးမွ အမႈတြဲဆိုသူကို နားေထာင္ဆိုကာ၊အျပစ္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားသျဖင္႔၊ ေထာင္ဒါဏ္(၁၂)ႏွစ္ က်ခံေစဟု သူရို႕လက္ထဲပါလာေသာစာအိတ္ ႏွစ္အိတ္အနက္ တစ္အိတ္ကို ေဖါက္ဖတ္ ကာအမိန္႕ ခ်လိုက္ပါေတာ႔သည္။ ျပီးေတာ႔ က်ေနာ္ကိုၾကည္႔ကာ ခုနက ဆြဲခ်က္မ်ားအရ ေမာင္မင္း အျပစ္ရွိ တယ္မို႔ လား ဟု ေမးရာ က်ေနာ္မွ လံုး၀အျပစ္မရွိပါေၾကာင္း၊ စစ္ခ်က္ ႏွင္႔ဆြဲခ်က္ေတြလြဲေနပါေၾကာင္း ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးပါရန္တင္ျပပါေၾကာင္းေျပာေတာ႔ က်ေနာ႔ေ၀ဆု စာအိတ္ရွည္ကို မေဖါက္ေသးပဲ သူ႕အရာရွိမ်ားႏွင္႔ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ရျပန္ျပီ၊ ျပီးေတာ႔ တန္းစီျပန္ထြက္သြားျပီးေဘးမွလိုက္ကာအခန္းသို႔ျပန္၀င္ျပန္ပါသည္၊ ထိုသို႔ျပန္ ျပီးတန္းစီထြက္လာလိုက္၊ ခုဏက အတိုင္းေမးလိုက္၊ က်ေနာ္မွလည္း မူလအတိုင္း ျပန္ ေျဖလိုက္၊သူတို႔ခဗ်ာေခါင္းခ်င္း ဆိုင္လိုက္၊တန္းစီျပန္၀င္သြားလိုက္ ႏွင္႔ ၊ ငယ္ငယ္က ဘုရားတြင္ အေၾကြစိထည္႔လိုက္ပါက တံုခ်မ္း တံုခ်မ္း ျမည္ျပီးတန္းစီထြက္လိုက္၊၀င္လိုက္ လုပ္ေနေသာ အရုပ္စံု ရုပ္ေသး ရုပ္ကေလးမ်ားႏွယ္၊ က်ေနာ္႔ကိုလည္း အားတံု႕အားနာျဖစ္ေနေသာ အဲသည္ တပ္မႈးၾကီးကို စိတ္ထဲမွပင္သနား စာနာမိပါေတာ႔သည္၊ ေနာက္ ဆံုး တစ္ေခါက္မွာေတာ႔ ထိုတပ္မႈးၾကီးခဗ်ာ အေျဖတစ္ခုကိုျပတ္ျပတ္သားသားခ်ရန္အေျဖရ လိုက္ပံုေပၚပါသည္၊ မ်က္ႏွာနဲနဲေမာ႔၊ရင္ကိုနဲနဲမတ္ကာ တန္းစီ၀င္လာခဲ႔ေခ်ျပီ၊ ျပီးေတာ႔ သူကအျပစ္ရွိလားမေမးေတာ႔ပဲ၊ ေမာင္——–မင္းကို ငါ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ေျပာျပမယ္ကြာ ဆိုကာသူ႔ပံုျပင္ကိုနားေထာင္ေစပါေတာ႔သည္၊ အဲသည္ပံုျပင္ကေတာ႔
ေမာင္——မင္းဘတ္စ္ကားစီးဘူးလားတဲ႔၊က်ေနာ္က စီးဘူးေၾကာင္းေျပာေတာ႔ ၊ ေအး– ဘတ္စ္ကားေပၚေရာက္ ရင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္လို႔ ရသလားကြာတဲ႔ ၊ က်ေနာ္က မရပါခင္ဗ်ား လို႔ေျဖေတာ႔၊ ဒါဆို ဘတ္စ္ကားတိုင္းမွာ -ေဆးလိပ္မေသာက္ရ ဆိုတဲ႔ဆိုင္းဘုတ္ပါသလားကြာတဲ႔၊ က်ေနာ္က မပါပါဘူးဗ်ာလို႔ေျဖျပန္ေရာ၊ သူက ဒါဆို ဆိုင္းဘုတ္ ပါပါ မပါပါ ကားေပၚေဆးလိပ္ေသာက္လို႔ရသလားတဲ႔ဗ်ာ ၊ က်ေနာ္က မေသာက္ရပါဗ်ားလို႔ေျဖေတာ႔သူ႕ခဗ်ာ မ်က္ႏွာၾကီး၀င္း သြားျပီး၊ ေအးေအး ဒို႔တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခ်ိန္မွာ ဘာမလုပ္ရဘူးမေၾကျငာေပမဲ႔၊ တပ္ ခ်ဳပ္ၾကီးက၊မၾကိဳက္တဲ႔ကိစ၊အႏၱရာယ္ ရွိတယ္ထင္တဲ႔ကိစဆိုလံုး၀လုပ္ခြင္႔ မရွိဘူး၊ အဲဒါကို လိုက္နာဖို႔ပ်က္ ကြက္ ရင္အျပစ္ရွိတယ္ ေမာင္- ——- ဟုေျပာကာ၊ မင္းသေဘာေပါက္တယ္ဆို ရင္မင္းကိုဆြဲခ်က္တင္တာ အျပစ္ရွိ လား/ မရွိဘူလားေမးရာ၊ က်ေနာ္က သူေမးခြန္းကို မေျဖေတာ႔ပဲ၊ ဗိုလ္မႈးၾကီး ခင္ဗ်ား၊ ဟုတ္ဟုတ္၊မဟုတ္ဟုတ္၊ က်ေနာ္အတြက္ကေတာ႔ သည္အထဲ ေရာက္လာကတည္းက ျပန္လြတ္မွာမ ဟုတ္ ဘူး ဆိုတာေတြးျပီး သားပါ ခင္ဗ်ာ၊ သည္ေတာ႔ ဗိုလ္မႈးၾကီးတို႔ လည္း ဘာမွဘုမသိ၊ဘမသိ အထက္က အမိန္႔ အတိုင္း လုပ္ရတာမို႔ လို႕၊ ဗိုလ္မႈးၾကီးလက္ထဲမွ အမိန္႔ကိုသာ ခ်လိုက္ ပါ ခင္ ဗ်ား၊က်ေနာ္ဗိုလ္မႈးၾကီးတို႔ရဲ႕အခက္အခဲကို ျမင္ ပါ တယ္၊ ခ်လိုက္တဲ႔ အမိန္႔အတိုင္း ခံယူမွာပါ၊ ဒါေပမဲ႔ က်ေနာ႔မွာဘာအျပစ္မွမရွိေၾကာင္းကို ယခု စြဲခ်က္ေတြကိုျငင္းဆို ေၾကာင္းေတာ႕မွတ္တမ္းတင္ေပးပါခင္ဗ်ားဟု ၊ ေျပာ လုိက္ ေသာအခါသူက က်ြန္ေတာ႔ကို အလြန္စိတ္မေကာင္းေသာမ်က္ႏွာျဖင္႔ၾကည္႔ကာ၊ ေအးကြာ ငါ မွတ္တမ္းတင္ျပီး၊တင္ျပေပးပါမယ္၊ ခုေတာ႔အမိန္႔ခ်မယ္ဆိုကာ – ေထာင္ ဒါဏ္ (၁၀) ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ ပါ ေတာ႔သည္ခင္ဗ်ား။ မည္သို႔ဆိုေစ၊ ထိုအမိန္႔ခ် ခဲ႔သူမ်ားသည္ ထိုေန႔အဖို႕ အမွန္ တရားတစ္ခုကို ျမင္သြားေၾကာင္းက်ေနာ္ယေန႔ထိ ယံုၾကည ္ပါသည္၊အစြယ္လိုသူ မိဘုရား၊ ေစခိုင္းသူ ဧကရာဇ္၊
ႏွင္႔ အစြယ္ယူေဆာင္ သူမုဆိုးတို႔အၾကား၊ မည္သို႔ဆိုေစ သူေတာ္ေကာင္းဆင္မင္း အေၾကာင္းကို ေသာႏုထိုရ္ မုဆိုး ေကာင္းေကာင္းသိခ႔ဲျပီမဟုတ္ပါေလာ၊သတ္ျပီးမွ ေနာင္တရ သကဲ႔သို႔ ထိုဗိုလ္မႈးၾကီး၏ ၊အလြန္စိတ္ မ ေကာင္း ျဖစ္ေနေသာမ်က္ႏွာ၊ စစ္ခံုရံုးတြင္ ျပန္ေခ်ပခြင္႔ကိုရက္ရက္ေရာေရာခြင္႔ျပဳ နားေထာင္ျပီးအံအားသင္႔ကာ၊ နားမလည္၊အူေၾကာင္ ေၾကာင္ျဖစ္ သြားေသာအမူအရာ၊က်ေနာ္႔ကို အမိန္႔ခ်မရႏိုင္ပဲ ၀င္လိုက္/ထြက္လိုက္၊ဘာလုပ္ရမည္မသိျဖစ္သြားၾကေသာအမူအရာမ်ား ကသက္ေသခံခဲ႔ပါျပီ၊ က်ေနာ္ေထာင္က်ခဲ႔ျပီ၊ ဒါေပမည္႔ က် ေနာ္ ေအာင္ပြဲရခဲ႔ပါသည္ခင္ဗ်ား။ ခံုရံုးထဲမွျပန္ထြက္ေတာ႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ၾကာသြားသည္မသိ ၊အျပင္မွာေမွာင္စပ်ိဳးေနျပီပဲ၊က်ေနာ႔ကိုေတာ႔ မူလေထာင္၀င္းထဲသာျပန္ေခၚလာျပီး၊ ေထာင္၀င္းအတြင္း ေျခခ် လိုက္ သည္ ႏွင္႔၊ ထိုစဥ္က တြဲဘက္ေထာင္မႈးၾကီးက၊သူကိုယ္တိုင္ က်ေနာ႔ပုခံုးကိုညင္ သာစြာဖက္ျပီးေစာင္႔ၾကိဳရွာပါသည္၊ ပုခံုးကိုဖြဖြေလးညွစ္ ကာ ဘယ္ႏွယ္ႏွစ္လည္းလို႔ ေမး ေတာ႔၊ (၁၀)ႏွစ္ပါဟု ေျဖလိုက္ေတာ႔ ၊က်ေနာ႔ကို စိတ္မ ေကာင္း စြာၾကည္႔ျပီး၊သက္ပ်င္းရွည္ၾကီးခ်ရွာပါသည္။( ေအာ္ ) — အထက္မိုး ေကာင္း ကင္မွာဗ်ိဳင္းျဖဴတစ္အုပ္ အိပ္တန္းတက္ရန္ အိမ္ျပန္ေနၾကျပီပဲ၊ က်ေနာ္ကေတာ႔ အဲသည္ျမင္ကြင္းကိုၾကည္႔ျပီး ေခါင္းေမာ႔ရင္ေကာ႔ကာ ေထာင္၀င္းတစ္ျပင္လံုးကိုေက်ာ္ျဖတ္တိုက္လာသည္႕ ေလေျပ တစ္ သုတ္ကို(မလြတ္တမ္း)၊အားပါးတရ ရႈရႈိက္ လိုက္ပါေတာ႔သည္၊ ဒါ က်ေနာ႔အိမ္ပဲမဟုတ္ပါလား။( စစ္ခံုရံုးစစ္ခ်ိန္အၾကာဆံုးတရာခံ ဟုက်ေနာ႔္ကို၀ါဒါမ်ားကမွတ္ခ်က္ေပး ခဲ႔ၾက သည္) စစ္ေထာက္လွန္းေရးမွ စစ္ေဆးေသာ အခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈတြင္ကိုယ္တိုင္ မပါ၀င္ ခဲ႔ ေသာ (အက္စ္ဘီ) ေခၚ္ရဲတပ၊စစ္ ေထာက္လွမ္းေရး၏၊ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ။အမႈမရမကဆင္ခဲ႔ရသည္ ၊ ထိုအမႈဆင္ထားသည္ကို မွန္/မမွန္ မသိပဲ၊ အထက္ အမိန္႔ ကို၊ ဘုမသိ၊ဘ မသိျဖင္႔ ရယ္ဒီမိတ္ စာအိတ္ ေဖါက္ ဖတ္ကာျပစ္ဒါဏ္ခ်ေပးရေသာ စစ္ခံုရံုးအဖြဲ႔၏ ဒုခမွာ မေသးလွေခ်တစ္ကား။သူရို႕ကို၊ က်ေနာ္(ယခုတိုင္) အျပစ္ လို႔မျမင္မိပါ ၊ သူရို႕လည္း သားေကာင္ဘ၀ပဲမဟုတ္ပါလား။
(ေထာင္သရဲ၀င္စီးေသာည –။)
ညမိုးခ်ဳပ္ေတာ႔မည္ျဖစ္သျဖင္႔၊က်ေနာ႔ကို မူလေနခဲ႔ေသာအခန္းမွာပင္ျပန္ထားပါသည္၊ ကဗ်ာကယာ ေရခ်ိဳး ခြင္႔ရျပီး လူလည္းလြန္စြာလန္းစမ္းေပါ႔ပါးသြားရပါေတာ႔သည္၊ ၾကိတ္ခဲတင္းလင္းျဖစ္ျပီး၊ တစ္အုန္႔ေႏြးေႏြးျဖစ္ လာခဲ႔ရေသာ စိုးရိမ္စိတ္တို႔ယခု မွပင္၊ျပတ္ျပတ္သားသားျဖစ္ခဲ႔ရျပီ၊ မိုးေကာင္းကင္ တစ္ခြင္လံုးမွာေတာ႔မဲ ေမွာင္ ေနေခ်ျပီတကား၊၀ါဒါေလးယူလာေပးေသာထမင္း၊ႏွင္႔ ထံုးစံအတိုင္းေထာင္တာလေပါေလးႏွင္႔၊ငါးပိေက်ာ္ကိုအား ရပါးယ ေလႊးကာ ထမင္းလံုးစီလွ်က္၊ ေန႔လည္က စစ္ခံုရံုး အေၾကာင္းကိုျပန္ေတြးေနမိသည္၊ အခန္းမွာအ ေဖၚ ႏွစ္ ေယာက္လည္း မရွိေတာ႔၊ က်ေနာ္တစ္ေယာက္ထည္း၊ ေဘးခန္းမ်ားမွလည္းဘယ္သူမွ အသံမထြက္ၾက၊ တစ္တိုက္လံုး၊တစ္ေထာင္လံုး တိတ္ဆိတ္ျပီး၊စိတ္မေကာင္းစြာအိပ္ေနၾကျပီလား၊ အေတြးကိုယ္စီႏွင္႔ မိမိတို႔ျဖတ္ သန္းရမည္႔ ခရီးရွည္ၾကီး ေတြ ကိုေတြးျပီး ဟင္း ခ်ေနၾကျပီလား၊တိတ္ဆိတ္ေနပံုကခါတိုင္းႏွင္႔မတူပါေလ၊ က် ေနာ္လည္း ဘာလုပ္ရမည္ မသိ၊လွဲေနရာမွ ထထိုင္ျပီး တရားထိုင္ကာစိတ္ကိုစုစည္းျပီး၀င္ေလ ထြက္ေလက ေလး သာမွတ္ေနလိုက္ေတာသည္။
ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားသည္မသိ၊ ေထာင္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ေထာင္႔၊အေဆာင္သံုးဘက္ကလား၊ေထာင္
၀င္းအျပင္ဘက္ အုတ္နံရံၾကီးႏွစ္ခုၾကားကလားမသိ အသံနက္ၾကီးတစ္သံမွာစြဲစြဲငင္ငင္ စူးစူး၀ါး၀ါး ႏွင္႔ တစ္ ေထာင္ လံုး၏ အေပၚစီး မွေပၚထြက္လာသည္ကို၊အား လံုးၾကားေနရသည္ ၊ ျပီးေတာ႔ ေထာင္အ ေဆာင္(ႏွစ္) ဘက္ ေရာက္သြားသလို၊ အေဆာင္ (တစ္) ဘက္ကူး သြားသလို၊ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ္တို႔က်ြန္းတိုက္ကေလးႏွင္႔ အနီးဆံုး အေဆာင္(သံုး) ဘက္ျပန္ ေရာက္လာသလို၊ အသံ က ေခါင္းမိုးေတြေပၚမွျဖတ္ကာ ကူးေနသလို ၾကားၾကရသည္ မၾကာခင္က်ေနာ္တို႔ အေဆာင္ေခါင္မိုးေပၚေရာက္လာေခ်ေတာ႔မည္၊ က်ေနာ္လည္းတရား ထိုင္ရပ္ကာ ဘာမွန္းမသိေသာ အသံ လာရာသို႔ေမတၱာသာတြင္တြင္ပို႔မိေနပါေတာ႔သည္၊ ေဘးခန္းမွ လူမ်ား ကက်ေနာ္ကိုတစ္ေယာက္တည္းမို႔ မေၾကာက္ေစရန္လွမ္းစကားေျပာေပးၾကသည္၊ သူတို႔လည္း အသံၾကား ေၾကာင္းေျပာၾကသည္၊ က်ေနာ္မွာကားအံ႕ၾသစရာ၊ ဘာေၾကာက္ ္စိတ္မွလံုး၀မျဖစ္ခဲ႔သည္ ကို အံ႕ၾသမိပါသည္။ ထို႔ေနာက္အသံနက္ၾကီးတိတ္သြားပါသည္၊ ေထာင္၀ါဒါေလး လာေတာ႔ ေထာင္သရဲစီး သည္ ေခၚေၾကာင္း၊ သူ႕အေတြ႔အၾကံဳအရ၊ လျပည္႔/လကြယ္တို႔မွာျဖစ္တတ္ေၾကာင္း တစ္ခ်ိဳ႕ ၀ိဥာဥ္ ေတြကိုလြတ္ရက္ မေစ႔ေသး သျဖင္႔ ခ်ဳပ္ထားသည္မ်ားရွိေၾကာင္း၊သက္ရွိမဟုတ္သျဖင္႔၊လြတ္ရက္ကိုတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေမ႔ေလွ်ာ႔တတ္ ေၾကာင္း ၊ထို႔အခါ ထိုလြတ္ရက္ေစ႔ ၀ိဥာဥ္ မ်ားမွ ေတာင္ကို သတိေပးတာ မ်ိဳးရွိ ေၾကာင္းေျပာျပသည္၊ သူ႕ကိုယ္ေတြ႔ အရ၊ တစ္ခါတြင္ သူေထာင္ဗူး၀ မိန္းအေပါက္၏ကင္းေမွ်ာ္စဥ္တြင္တာ၀န္ က်စဥ္က၊ ယခုလို ေအာ္သံအသံနက္ၾကီးၾကားရျပီး၊လျပည္႔ညျဖစ္ေလေတာ႔ ေခါင္မိုးတစ္ခုတစ္ခုကို အေဆာင္ ကူးျပီးေအာ္ ေနေသာ ဆံပင္ဖားလွ်ားခ်ထားသည္႔ ၀ိဥာဥ္ေကာင္မဲမဲၾကီးကိုျမင္ဘူးေၾကာင္း၊၊ထိုသို႔ျဖစ္ျပီးမၾကာမွီ၊ ေထာင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေတြေပးရတတ္ ေၾကာင္းလည္းေျပာျပပါသည္။ သူ႔အေတြ႕အၾကံဳမွန္ခဲ႔ပါသည္၊ထိုအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ခဲ႔ျပီး၊မၾကာမီွ၊ဗိုလ္ေစာေမာင္ျပဳတ္၊ဗိုလ္သန္းေရႊတက္လာျပီး၊ေနာက္ေလးလေလာက္အၾကာတြင္ ေထာင္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္း သာခြင္႔ေတြ စတင္ေပး ခဲ႔ပါေတာ႔သည္။( အားလံုးကိုေလးစားစြာျဖင္႔ )

About ba gyi

ba gyi has written 34 post in this Website..