ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘုရားလို႔ သံုးႏံႈးလိုက္လို႔ အျမင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး မျမင္လိုက္ပါနဲ႔ဦး။  ဒီေနရာမွာ ဘုရားဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲလို႔ အက်ယ္ေျပာၾကည့္ရ မယ္ဆိုရင္ ယေန႔သံုးေနၾကတဲ့ ဘုရားဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ” ပု႐ု႐ွ ” ဆိုတဲ့ စကားကေန ” ပု႐ွား “၊ အဲဒီ ပု႐ွဆိုတာ ပုရိသနဲ႔အနက္အတူူပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ ေယာက်္ား ေကာင္း၊ ေယာက်္ားျမတ္လို႔လည္း သေဘာရသလို ေခါင္းေဆာင္မြန္၊ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းလို႔လည္း အဓိပၸါယ္ေရာက္ပါတယ္။။ အဲဒီ ပုရွားဆိုတဲ့ စကားကေန ေခတ္ကာလ ေ႐ြ႕လ်ားလာေတာ့ ယေန႔ အခါမွာ“ဘုရား”ဆိုၿပီး သံုးႏံႈးလာၾကတာပါ။

ဆိုလိုတာက ဘုရားဆိုတာ ေယာက်္ားေကာင္း၊ ေယာက်္ားျမတ္၊ ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျမတ္လို႔ နားလည္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရွးအခါက ဗမာေတြဟာ ရွင္ဘုရင္ေတြကို ဘုရားလို႔ ေခၚေ၀ၚၾကတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚၾကတာပါပဲ။

ဘုရားဆိုတဲ့ အသံုးအႏံႈးကို ယေန႔ေခတ္မွာ ဘာသာေရးကိစၥေတြေလာက္ မွာပဲ သံုးေနၾကတာမို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေနနဲ႔ ကိစၥရပ္အသီးသီးမွာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ဘုရားေတြရိွေနတာကို သိျမင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအေပၚမူတည္ၿပီး ေရွ႕ သြားေခါင္းေဆာင္(ဘုရား)ေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနၾကမွာေပါ့။ အဲဒီထဲကမွ ဗမာတို႔ရဲ႕ သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ထဲက ေရွ႕သြား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေယာက်္ားေကာင္း၊ ေယာက်္ားျမတ္၊ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျမတ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ “ဘုရား”လို႔ သံုးႏံႈးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္၊ လူမ်ိဳး ေဒသ အလိုက္ ေခါင္းေဆာင္(ဘုရား)ေတြ အသီးသီးေပၚထြန္းခဲ့တာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ လြန္ခဲ့ တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္ခန္႔က လူသားေတြရဲ႕ သံသရာဆိုတဲ့ ၀ဋ္ဒုကၡေတြ လည္ပတ္ေနရတဲ့ အျဖစ္ကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အိႏၵိယမွာ ေဂါတမဗုဒၶ ဘြဲ႕အမည္ရတဲ့ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား) တစ္ဦး (တစ္ဆူ) ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားဟာ လူသားေတြ ကိေလသာေက်းကၽြန္ဘ၀က လြတ္လပ္သြားေအာင္ ေခါင္းေဆာင္လမ္းျပေပးခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးပါ။ ယေန႔အခါမွာ သံသရာ၀ဋ္ ဒုကၡ က လြတ္ေျမာက္လိုသူတု႔ိသည္ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရား (ဓမၼ)ေတြကို လိုက္နာက်င့္ သံုးေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ကမၻာမွာ လူသားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ခန္႔က ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဆိုတဲ့ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကိုလည္း ယေန႔အခါမွာ ၾကည္ညိဳသူခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားက ဘုရားဆိုၿပီး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေနၾကတာဟာ သူတို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရား (ဓမၼ)ေတြကို ယေန႔အခါမွာ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာ ပံုႏိွပ္ ၿပီး ဖတ္႐ႈၾကကာ လိုက္နာက်င့္သံုးေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အစၥလာမ္ကမၻာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ေတြက ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ တမာန္ေတာ္ မိုဟာမက္ကိုေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြက ေယာက်္ားေကာင္း၊ ေယာက်္ားျမတ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျမတ္ တမာန္ေတာ္ (ဘုရား) ဆိုၿပီး ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ေနၾကပါတယ္။ တမာန္ေတာ္မိုဟာမက္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရား(ဓမၼ)ေတြဟာ မြတ္စလင္တို႔အတြက္ လမ္းညႊန္ေတြပါ။

ဒါကေတာ့ ယေန႔ေခတ္ဘာသာေရးေတြက ေျပာေနၾကတဲ့ ဘုရားဆိုတဲ့ (ေခါင္းေဆာင္)ေတြပါပဲ။

သို႔ေသာ္ ဘုရားဆိုတဲ့ အသံုးအႏံႈးကို ဘာသာေရးကိစၥေတြေလာက္မွာသာ သံုး မယ္ဆိုရင္ ေဘာင္က်ဥ္းေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား) ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္တရား (ဓမၼ)ေတြကို ေတြ႔ျမင္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ နည္းပညာေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား) တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေသာ မတ္အက္ဒီဆင္ဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ႕ရိွခဲ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးသေဘာတရား (ဓမၼ) ေတြ ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္လူသားေတြ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ေတြနဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္ရျခင္းဟာ ဒီေသာ မတ္အက္ဒီဆင္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းျပေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား)နဲ႔ သူ႔ေတြ႕ခဲ့တဲ့ သေဘာ တရား (ဓမၼ)ေတြရဲ႕ ေက်းဇူးပါပဲ။

             ႐ိုက္ညီေနာင္ဆိုတဲ့ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္ပ်ံယာဥ္ (ေလယာဥ္ပ်ံသန္းနည္း) သေဘာတရား (ဓမၼ)ေတြေၾကာင့္ ယေန႔ ကမၻာမွာ သြားလာမႈေတြ လြယ္ကူျမန္ဆန္လာတာမို႔ ဒီညီေနာင္ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား) ေတြရဲ႕ ေက်းဇူးကို ေမ့လို႔သင့္ေတာ္ပါ့မလား။

အလားတူ လူသားေတြအက်ိဳးမ်ားေစမယ့္ နည္းပညာေတြ၊ ေဆးပညာေတြ၊ စီပြားေရး၊ လူမႈေရးပညာေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားပညာရပ္ေတြမွာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား)ေတြနဲ႔ သူတို႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ သေဘာတရား (ဓမၼ) ေတြရဲ႕ ေက်းဇူးဂုဏ္ေတြကို သိျမင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

ကမၻာမွာ လူသားေတြအက်ိဳးမ်ားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား)ေတြဟာ ဟိုအရင္ကလည္း ေပၚထြန္းခဲ့သလို  အခုလည္း ေပၚထြန္းေနၾကပါ တယ္။ ေနာင္လည္းေပၚထြန္းေနၾကဦးမွာပါ။ ဒီေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား)ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လမ္းျပေပးတဲ့ သေဘာတရား (ဓမၼ)ေတြဟာ ကမၻာႀကီးကို အရင္ကလည္း ေစာင့္ ေရွာက္ခဲ့သလို အခုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္။ ေနာင္လည္း ေစာင့္ေရွာက္ ေနၾကမွာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြအလိုက္ ဒီေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား)ေတြကို သိျမင္ၾကၿပီး ဆည္းကပ္တတ္ဖို႔လိုသလို သူတို႔ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈ သေဘာတရား (ဓမၼ) ေတြကို လိုက္နာတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္လွ်င္္ မိမိျဖစ္ ေနတဲ့ေရာဂါအလိုက္ ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ထံကို သြားေရာက္ ျပသကုသရသလို မိမိတို႔ ဘ၀မွာ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား)ေတြရဲ႕ လမ္းျပ သြန္သင္ေပးမႈ (ဓမၼ)ကို နာယူတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ထိုကိစၥေတြမွာ မိမိတို႔ လိုလားတဲ့ဆီကို ရရိွ၊ ေရာက္ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။

              သံသရာဆိုတဲ့ ၀ဋ္ဒုကၡေတြမွ လြတ္ေျမာက္လိုတယ္၊ ကိေလသာကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္လပ္ေရးရခ်င္တယ္ဆိုရင္္ ဒီလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ တရား (ဓမၼ)ေတြကို လိုက္နာၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားရဲ႕ လမ္းျပသြန္သင္မႈကို လိုက္နာမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္တဲ့ လူသား (၀ိမုတၱိပုဂၢိဳလ္)ျဖစ္မွာပါ။

အဲဒီလိုပါပဲ၊ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ ျပန္မျဖစ္ခ်င္ဘူး၊ ျပန္မေရာက္လိုဘူး ဆိုရင္  သူ႔ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား)ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး၊ ဗမာတို႔ရဲ႕အာဇာနည္ သူရဲ ေကာင္း ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လမ္းျပလမ္းညႊန္ေပးခဲ့မႈ ေတြကို ေမ့ထားလို႔ သင့္ေတာ္ပါ့မလား။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဟာျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္း မ်ားနဲ႔ ေရးသားခဲ့တဲ့ စာေပမ်ားဟာ ဗမာ့တို႔အက်ိဳးစီပြားအတြက္ သူ႔ရဲ႕လမ္းညႊန္သေဘာ တရား (ဓမၼ)ေတြပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း၊ တည္ၿမဲလိုသူတိုင္း လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား) ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းညႊန္ခဲ့တဲ့ သေဘာတရား (ဓမၼ) ေတြကို ဆည္းကပ္လိုက္နာတတ္ဖို႔လိုသလို ေနာက္လိုက္ေကာင္း အစုအဖြဲ႕  (သံဃာ = ဘုန္းႀကီးရဟန္းဆိုတာထက္ ေနာက္လိုက္ အစုအဖြဲ႔ မွန္သမွ်ကို သံဃာဟု က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊)  အဖြဲ႔၀င္ေတြျဖစ္ေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ကဲ့သို႔ ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ထားမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအက်ိဳး ႐ြက္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔လိုပါတယ္။ သို႔မွသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေသာလြတ္လပ္ေရးကို ဆက္လက္တည္တန္႔ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကမွာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ဗမာ့ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရား) ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သူလမ္းညႊန္ခဲ့တဲ့ သေဘာတရား (ဓမၼ)ေတြရယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ သူ႔လမ္းစဥ္အတိုင္း က်င့္သံုးေနၾကေသာ ေနာက္လိုက္အစုအဖြဲ႕ (သံဃာ)ေတြကိုပါ အေလးထား ဆည္းကပ္ (ဂစၧာမိ)ျခင္းအားျဖင့္ ဗမာ့အက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းေရးသား တင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

( ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးဘုရား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြကို အာ႐ံုျပဳ ရည္မွန္း လွ်က္ – – – )

About ကုိၿငိမ္းေအး

has written 9 post in this Website..

   Send article as PDF