ဒီေန႔ သတင္းစာထဲမွာ ” လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ မ်ား က်ငး္ပမည့္ေန႔ရက္သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း ” ဆိုျပီး ၄၈ ေနရာ အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ကို ၂၀၁၂ ခု ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ထားတာ ေတြ႔လိုက္လို႔ပါ။

ႏွစ္သစ္၏ ေန႔ရက္တိုင္း ေန႔ရက္တိုင္းမွာ အားလံုး အားလံုး ရႊင္ေပ်ာ္နိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..