ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးကေနထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မမည္ေသာ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳျခင္းကိုအားလုံးေသာ႐ြာသူ၊႐ြာသား
မ်ားသိျပီးျဖစ္မွာပါ။
၂၀၁၂ ခု၊ဇန္နဝါရီလ (၂)ရက္ေန ့မွာနိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကေန တရားဝင္ထုတ္ျပန္လိုက္ေတာ့ အားရဝမ္းသာျဖစ္ရမယ့္အစားဗ်ာ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္းတစ္ပုဒ္သြားဖတ္မိျပန္ပါေရာ။တခါမွကို စိတ္ဝင္တစားမဖတ္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြပါ။စာေရးတဲ့သူက“ရန္ၾကီးေအာင္”၊ေခါင္းစီးက“အားသစ္မာန္သစ္-နိုင္ငံသစ္”ပါတဲ့။ေရးထား၊ေျပာထားတာေတြအားလုံးကေတာ့ စာ႐ြက္ေပၚမွာေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။လက္ေတြ ့လူမႈ ဘဝေတြမွာေတာ့ျဖင့္……??
သူေရးထားတာေတြထဲက အမွားၾကီးမွား၊အလြဲၾကီးလြဲေနတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုက…
“ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားတို ့၏အခြင့္အေရးနွင့္
ပတ္သက္၍ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ဖြဲ ့စည္းေပး
ခဲ့သည္မွာ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။အာဆီယံအသင္းဝင္ ဆယ္နိုင္ငံ
အနက္ လြတ္လပ္ေသာ လူ ့အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ ့အစည္း႐ွိသည့္ နိုင္ငံ(၅)နိုင္ငံသာ႐ွိျပီး ယင္းတို ့အနက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္မွာ နိုင္ငံ
တကာစံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပဲရစ္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားနွင့္အညီ ဖြဲ ့စည္းထား
သည့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္သည္”ဆိုပါလား ႐ြာသူားတို ့ေရ။
အင္း…အဲလိုဆိုေတာ့ ေျပာစရာျဖစ္လာရျပန္ပါေရာဗ်ာ။
“ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္မွာ နိုင္ငံတကာစံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပဲရစ္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားနွင့္အညီ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္သည္”ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္နိုင္ပါတယ္။ဘယ္လိုစံေတြနဲ ့ညီတယ္မညီဘူးေျပာေနမယ့္အစား ေကာ္မ႐ွင္ရဲ ့ရပ္တယ္မႈက သူ ့ရဲ ့စံကို
သူျပေနမွာပါဘဲ။ဒီေတာ့….
ေကာ္မရွင္ကေန ၂၀၁၁ခု၊ဒီဇင္ဘာ(၃၀)ရက္ေန ့ကနိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြကေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ ေၾကညာစာတမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့“အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္၌ထား႐ွိသည့္ အက်ဥ္းသားအေရအတြက္သည္ ထား႐ွိနိုင္သည္ထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း၊အက်ဥ္း
ေထာင္အတြင္း က်ပ္တည္းစြာ ေနထိုင္ရမႈသည္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္”ကို သြားေတြ ့မိ၊ေတြးမိပါတယ္။
ေကာ္မ႐ွင္ကေန ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အခ်က္(၈)ခ်က္ပါေၾကညာစာတမ္းကေန ကၽြန္ေတာ္
က နံပါတ္(၃)၊နံပါတ္(၄)၊နံပါတ္(၅)အခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ေၾကညာစာတမ္းပါ
(၃)အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ မၾကာေသးမီက အစာငတ္ခံဆႏၵျပၾကေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား
ကို“စစ္ေခြးတိုက္”၌ထားေၾကာင္း နွိပ္စက္မႈျပဳေၾကာင္း၊ေသာက္ေရကိုပင္မေပးေၾကာင္းျဖင့္ နိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ ့၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ေကာ္မ႐ွင္က လက္ခံရ႐ွိခဲ့သည္။(ဆိုေတာ့ နိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ ့က လိမ္ေနတယ္ျဖစ္သြားေရာေပါ့၊တကယ္က…????)
ေၾကညာစာတမ္းပါ
(၄)သို ့ျဖစ္ရာ အက်ဥ္းေထာင္သို ့သြားေရာက္စဥ္ မၾကာေသးမီက အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့
ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္(၃)ဦးကို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့ကေတြ ့ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။
(ထိုသုံးဦးသည္ အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳနိုင္ရဲ့လား၊သို ့မဟုတ္ ဘယ္လို သူမ်ိဳးေတြလဲ…??)
ေၾကညာစာတမ္းပါ
(၅)ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးက ၄င္းတို ့အား ေသာက္ေရမေပးဆို
သည္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းနွင့္ ဆႏၵျပေနစဥ္ နွင့္ဆႏၵျပျပီး ကာလနွစ္ခုလုံးတြင္ ေဆးဝါးျပဳစု
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကိုစီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ထို ့အျပင္“ေခြးတိုက္”၌ထားသည္ ဆိုျခင္းမွာလည္း မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းေတြ ့ရွိရသည္။အစာငတ္ခံဆႏၵျပသူတစ္ေယာက္စီ ကိုသန္္ ့႐ွင္း၍ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ (၁၀)ေပ*(၂၂)ေပ က်ယ္ဝန္းသည့္ အက်ဥ္းခန္း အသီးသီးတြင္ ထား႐ွိပါသည္။

(ဆိုလိုတာကေတာ့ ေနာ္ နိုင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္ေရး အဖြဲ ့က လိမ္ေနတာေပါ့။
ခက္ေနပီဗ်ာ. ေထာင္တြင္းေဆးကုသမႈ ဘယ္ေလာက္႐ွိတယ္၊မ႐ွိဘူးဆိုတာကို အက်ဥ္းသား
မိသားစုဝင္တိုင္း သိျပီး၊ပူပင္ေၾကာင့္ၾကေနၾကရတဲ့ ျပႆနာပါ။ေဆးကုသမႈမရလို ့၊ေထာင္
ကတာဝန္က်ဆရာဝန္ မလာလို ့ေသသြားခဲ့ရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ….???
ေနာက္ျပီးေတာ့. အင္းစိန္ေထာင္မွာ ႐ွိတဲ့ အက်ဥ္းခန္းေတြအားလုံးဟာ (၈)ေပ*(၁၂)ေပ
အခန္းေတြပါ။ခုေတာ့ဗ်ာ နည္းတဲ့အခန္းၾကီးေတြလား (၁၀)ေပ*(၂၂)ေပဆိုတာဗ်ာ။)
အဲဒီေတာ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေကာ္မ႐ွင္က ေျပာခ်င္ေျပာ၊ေရးခ်င္ရာေရး၊ေပးခ်င္တဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ေပး၊လုပ္ခ်င္ရာသာလုပ္၊မတရားခံေနရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကသာ လိမ္ေနတယ္ျဖစ္ရာဗ်ာ။အဲဒီေတာ့ …တဆက္တစပ္တည္းလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေပးတဲ့ အမိန္ ့ကိုေရာ၊မေယာင္ရာဆီလူး၊လိမ္ဆင္ေတြကို ကူျပီးကျပေပးေနတဲ့ ဖြတ္ၾကား ေကာ္မ႐ွင္ကို မခံမရပ္နိုင္ျပင္းစြာ ျဖစ္ေနရပါေၾကာင္း ႐ြာသူားမ်ားခင္မ်ား။

အားလုံးနားလည္ခြင့္လႊတ္နိုင္ပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန ့တေန ့ျဖစ္ၾကပါေစဗ်ာ။

About အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး

အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး has written 139 post in this Website..

ေၾကာက္တတ္ ရင္ ႏွစ္ခါ ေသတယ္။

   Send article as PDF