ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို လႊတ္ေပးတာ ဆိုင္းငံျပစ္ဒဏ္ေတြနဲ႕ဆိုေတာ့ အျပည့္အ၀ လႊတ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ဆိုၾကပါတယ္ …။ ဒါေပမယ့္ အလဲဗင္းကေတာ့ ေဟာသည္လုိ ေရးျပထားပါတယ္ ..။
ယခုအၾကိမ္ေပးသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ေပးသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ အမိန္႔ေၾကျငာစာပါ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁(၁)အရ သိရသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁(၁) တြင္ ဆိုထားသည္မွာ ‘ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ျပစ္ဒဏ္ခ်မႇတ္ၿပီးသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မည္သည့္အခါမဆို စည္းကမ္းခ်က္ မထားဘဲျဖစ္ေစ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရသူ သေဘာတူသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုခုထား၍ျဖစ္ေစ ၄င္းအေပၚခ်မႇတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္အတည္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားႏုိင္သည္ (သို႔) ၄င္းကို စီရင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္အားလံုး (သို႔) အစိတ္ အပိုင္းတစ္စံုတစ္ရာကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏုိင္သည္’ ဟု ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၄ (ခ) အရ ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းပုဒ္မ မပါရိွေသာေၾကာင့္ သမၼတႀကီး၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
အခုလို လႊတ္ေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မွာလဲ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္ …။
ကေမွာ့္အျမင္နဲ႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သမၼတႀကီးဟာ သူ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အာဏာကို တတ္ႏွိဳင္သမွ် ထုတ္သံုးျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္တာလို႕ ဆိုလိုက္ခ်င္ပါတယ္ .. ။ ျပည္သူေတြေရွ႕ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္ခဲ့သလို .. ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္သူေတြကလဲ သမၼတႀကီးေနာက္က ညီညီညြတ္ညြတ္ လုိက္သင့္ျပီလို႕လဲ ထင္ပါတယ္..။
ဒီေတာ့ ျပည္သူ႕ဘက္ကို အမ်ားႀကီးျပန္ၾကည့္တဲ့ .. ျပည္သူ႕လိုအင္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ကို ျပည္သူ႕ဘက္က ျပည္သူ႕ သမၼတႀကီး လို႕ပဲ ဆိုလိုက္ပါရေစ …။

About ေမွာ္ဆရာ

has written 57 post in this Website..

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုသာ ေရးသားႏွိဳင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္. ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာနဲ႕ ေက်ာင္းၿပီးပါတယ္။ ပြင့္လင္းမႈနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏိုးပါတယ္။ သေဘာေကာင္းပါတယ္။ လက္သီးထိုး ျပင္းပါတယ္။ ဓါးထိုးပက္စက္ပါတယ္။ CJ # 9222010

   Send article as PDF