ယခုသမၼတႀကီးရဲ႕ သေဘာဆႏၵျဖင့္လႊတ္ေပးခံရသူေတြက ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြလို႔ နားလည္မိတယ္/
လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ခြင့္ဟာ လူတိုင္းမွာရိွသင့္တာပဲ/
သူတို႔ယံုၾကည္မႈဟာ တစ္ပါးသူေတြ မထိခိုက္ေအာင္ အစိုးရက ညွိႏိႈင္းေပးဖို႔လိုတာပါ/
အဲဒါကို ကိုယ္ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ မတူလို႔ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်တာေတြကေတာ့ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူးေပါ့/
ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြ လႊတ္ေပးတယ္ဆိုရင္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြေကာ မလႊတ္သင့္ဘူးလာ?
အထူးသျဖင့္ဗုဒၶတရားအေပၚ ျမန္မာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈမတူညီလို႔ေထရ၀ါဒကို ထိခိုက္တယ္ဆိုကာ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (မဟန)ရဲ႕ ဖမ္းဆီးေစခိုင္းမႈေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္ သက္ေတာ္ ၇၃-ႏွစ္ခန္႔ရိွေနၿပီျဖစ္ေသာ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ ရွင္ဉာဏ (ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ) ေထရ၀ါဒအေခၚ မိုးျပာဆရာေတာ္သည္လည္း ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ/
ထိုကဲ့သို႔ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ မတူမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မဟနမွ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တာေတြထက္ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းခ်ခိုင္းေစျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏ လမ္းစဥ္မဟုတ္ပါ/
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္မတူညီေသာ အယူ၀ါဒမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရတဲ့အေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာရဲ႕ အက်ိဳးကိုလည္း ထပ္မံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာေကာ၊ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ားမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္/

ယခုကဲ့သို႔ ဗုဒၶဓမၼအေပၚ ယံုၾကည္သေဘာေပါက္မႈမတူညီမႈညီမႈမ်ားအေပၚ မဟနမွ  ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ေစခိုင္းမႈကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶလက္ထက္ကလည္းမရိွခဲ့သလို အစဥ္အဆက္လည္းမၾကားမိခဲ့ပါ/

အယူ၀ါဒကြဲလြဲမႈအေပၚ အယူ၀ါဒမ်ားေဟာေျပာ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္၊ ညိွႏိႈင္းျခင္းတို႔ျဖင့္သာ သမိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္/

တရားဓမၼကို တရားဓမၼမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္/

ယခုကဲ့သို႔ မဟနမွ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္အား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံေစမႈတို႔သည္  တရားသမားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး ဟုတ္ရဲ႕လားဟု စဥ္စားတတ္သူတို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာပါ/

ျမန္မာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕ (မဟန)သည္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္ေနၿပီလား?

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးေဆာင္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္နဲ႕ေကာ ကိုက္ညီရဲ႕လားဟု ျပန္သံုးသပ္ဖို႔လိုေပၿပီ/

ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီကိုဦးတည္သြားေနတယ္/

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက အာဏာရွင္ဆန္ဆန္က်င့္သံုးေနၾကဦးမယ္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ဘာသာနဲ႔ က လမ္းစဥ္းမတုူႏိုင္ေတာ့ပါ။ လမ္းစဥ္မတူရင္ ဘာသာလည္း မထြန္းကားႏိုင္ေတာ့ပါေၾကာင္း ဗုဒၶသာသနာအက်ိဳးလိုလားၿပီး တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

မတူတာေတြေဘးဖယ္၊ တူတာေတြနဲ႔ သေဘာထားႀကီးႀကီး ညွိႏိႈင္း လက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္/”

ယခင္ သတင္းမွတ္တမ္း www.youtube.com
မိုးျပာဆိုသည္မွာ www.4shared.com

About mgmaung

has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF