ေလာကဓံဆုိတာ ေလာကႀကီးကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးသူမွန္သမွ် ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရတဲ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမ်ား ကုိ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ဟာ ေလာကႀကီးကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေသး ရင္ေတာ့ ေလာကမွေပးတဲ့ ေလာကဓံေတြကုိ မလြဲမေသြ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုနဲ႔ေတာ့ ႀကံဳေတြ႕ေနရမွာပါ။ အဲဒီ မိမိတို႔ႀကံဳေတြ႕ရမဲ့ ေလာကဓံမ်ားကေတာ့

၁။ လာဘ- ပစၥည္းဥစၥာရျခင္း၊ ၂။ အလာဘ- ပစၥည္းဥစၥာမရျခင္း၊ ၃။ ယသ- အေျခြအရံ ေပါမ်ားျခင္း၊ ၄။ အယသ- အေျခြအရံမရွိျခင္း၊ ၅။ ပသံသာ- ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း၊ ၆။ နိႏၵာ-ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊ ၇။ သုခံ- ခ်မ္းသာျခင္း၊ ၈။ ဒုကၡံ- ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာကထဲမွာ က်င္လည္ေစတတ္တဲ့ ေလာဘစတဲ့ကိေလမ်ား မိမိသႏၱာန္မွာ ရွိေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေလာကႀကီးထဲမွာ က်င္လည္ရဦးမွာမုိ႔ ေလာကႀကီးကေပးတဲ့ ဒုကၡေတြကုိ မခံစားခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ေလာကမွထြက္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ မိမိသႏၱာန္မွာရွိေနတဲ့ ကိေလသာမ်ား ကုန္စင္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ မိမိက ေလာကထဲကဒုကၡေတြကုိ မခံစားခ်င္ဘူး၊ ရင္မဆုိင္ခ်င္ဘူး ဆုိရင္ ေလာကမွထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ တရားမ်ားကုိ က်င့္ႀကံေပးပါ။ အဲဒီလုိ က်င့္ႀကံေပးရင္ေတာ့ ေလာကမွလြတ္ေျမာက္မွာမုိ႔ ေလာကဓံဒုကၡေတြ ပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေလာကႀကီးကေပးတဲ့ ေလာကဓံကုိလည္း မိမိက မရင္ဆုိင္ရဲဘူး။ ေလာကမွထြက္ေျမာက္ေအာင္လည္း မလုပ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ သဘာ၀မက်တဲ့ လူတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဟာ ေလာကႀကီးထဲမွာရွိေနသမွ် ေလာကဓံတရားမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာနားလည္ထားၿပီး ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔သာ ျပင္ထားရပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ မိမိတုိ႔ဟာ ေလာကသတၱ၀ါေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

ဒါကုိ တခ်ိဳ႕က တစ္စံုတစ္ခုဆင္းရဲဒုကၡျပႆနာေလးနဲ႔ ႀကံဳလာရင္ ခံႏုိင္ရည္မရွိဘဲ ေလာကႀကီးကေန မမွန္ကန္တဲ့နည္းကုိ အသံုးျပဳကာ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကတဲ့လူေတြကလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိလုပ္ရတာလဲ ဆုိေတာ့ ေလာကသတၱ၀ါျဖစ္ရင္ ေလာကႀကီးကေပးတဲ့ ေလာကဓံကုိ မည္သူမဆုိ ခံစားရမယ္ဆုိတာ မသိၾကလုိ႔ပါပဲ။ ေလာကႀကီး က မိမိတစ္ေယာက္တည္းကုိပဲ ေလာကဓံတရားေတြ ေပးေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကမွာ က်င္လည္ေနၾကရတဲ့ သတၱ၀ါမွန္သမွ် ကုိ ေလာကဓံတရားမ်ား ေပးေနတာပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေလာကႀကီးက အေကာင္းေတြခ်ည္း ေပးေနတာေတြရွိသလုိ တခ်ိဳ႕ကုိလည္း ဆုိးက်ိဳးေတြခ်ည္း ေပးေနတာ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ကြာျခားရသလဲဆုိေတာ့ မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ မိမိခံစားရတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးေတြဟာ မိမိ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာျဖစ္ေစ အရင္အရင္ဘ၀ေတြကျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အက်ိဳးေပးေနပါတယ္။ မိမိက ေလာကႀကီးကေနေပး တဲ့ ေလာကဓံေကာင္းက်ိဳးမ်ားသာ ခံစားခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတာေတြပဲ ေရြးခ်ယ္ လုပ္တတ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ ကုိယ္ကေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးလုိခ်င္တယ္။ ကုိယ္လုပ္ေနတာက်ေတာ့ မေကာင္းမႈေတြပဲဆုိရင္ေတာ့ ေလာကႀကီးက မ်က္ႏွာမလုိက္တတ္လုိ႔ မိမိလုပ္ရပ္အတုိင္း ေကာင္းဆုိးမ်ားကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

မေကာင္းမႈလုပ္လုိ႔ မေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေလာကီျပစ္ဒဏ္ျဖစ္လာတဲ့ ေထာင္က်ျခင္း၊ အရုိက္ခံရျခင္း၊ ေျခလက္က်ိဳးျခင္းစတဲ့ဆင္းရဲေတြကုိ မိမိကသာတမင္တကာ ဖန္တီးယူခဲ့တာပါ။ အဲဒါကုိ အစကတည္းက ဒီလုိလုပ္ရင္ ဒီလုိျဖစ္မယ္ဆုိတာ သိၿပီးျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ဘဲနဲ႔ေနလုိ႔ရရဲ႕သာားနဲ႔ မိမိကုိယ္က ဆင္းရဲဒုကၡခံခ်င္လုိ႔ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလာကီျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါျပင္ ေလာကုတၱရာတမလြန္ အျပစ္ေတြဆုိတာေတြလည္း မိမိေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဒါကုိလည္း ခံႏုိင္ရည္ရွိရမွာပါ။ ဘယ္ဒုကၡဆင္းရဲခ်မ္းသာမဆုိ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္လာတာခ်ည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိ လုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ မေလြမေသြခံရမွာမုိ႔ ဒါဟာ စိတ္ညစ္စရာမဟုတ္ပါဘူး။ နဂုိကတည္းက ဒုကၡဆင္းရဲေတြကုိ မခံစားခ်င္ဘူးဆုိရင္ ဒီလုိဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္မဲ့ဟာေတြကုိ မျပဳလုပ္ဘဲေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ရမွာပါ။ မိမိက ဒီလုိဆင္းရဲဒုကၡေတြ ျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ သိသိႀကီးနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္လာသမွ်အရာအားလံုးကုိ ရင္ေကာ့ခံႏုိင္ရပါမယ္။

မိမိခံစားရတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မည္သူကမွ ကုိယ္စားခံေပးလုိ႔မရသလုိ မည္သူကမွလည္း လုပ္ေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ အႀကံေပးျခင္းစတဲ့အခ်က္အလက္ေတြသာ ျပဳလုပ္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္။ ဥပမာ-မင့္ဒါလုပ္ရင္ေတာ့ ဒီလုိျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့ ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ႀကံဳဖူးသူျဖစ္ေစ အဲဒီလုိျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ သိျမင္ေနသူကျဖစ္ေစ ေျပာဆုိလမ္းညႊန္ေပးျခင္းမ်ားသာ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါ တယ္။ မိမိမေကာင္းက်ိဳးလုပ္တာမ်ားကုိ သူတစ္ပါးက ကုိယ္စားခံေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေရွ႕ေနာက္အက်ိဳးေပးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတာတုိ႔၊ ဆုိးက်ိဳးကုိ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားနဲ႔ ေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးတာတုိ႔ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ-မိမိမွာ ဆုိးက်ိဳးေလး နည္းနည္းရွိေနတာကုိ အက်ိဳးမေပးခင္ ေကာင္းက်ိဳးအရင္အက်ိဳးေပးေအာင္ ေကာင္းမႈမ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရင္ေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးကမ်ားတဲ့အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကုိ အရင္ခံစားရပါတယ္။ ဒါျပင္ မိမိမွာရွိတဲ့ ေျဖေဖ်ာက္လုိ႔ရႏုိင္တဲ့ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိလည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး ဆုိးက်ိဳးမေပးႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္။ ဥပမာ-မိမိအနာကုိေပ်ာက္ေအာင္ ေဆးကုသလုိ မိမိမွာရွိတဲ့ ကုသလုိ႔ရႏုိင္တဲ့ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းပါမ်ားလာတဲ့အခါ ေရမ်ားေရႏုိင္၊ မီးမ်ားမီးႏုိင္သလုိ အနည္းငယ္ရွိတဲ့ ဆုိးက်ိဳးမ်ားဟာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေျပေပ်ာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။

မိမိေနထိုင္တဲ့ဘ၀ႀကီးမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ ဘ၀ေတြဟာ မ်ဳိးစံုရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီလုိ အနိမ့္၊ အျမင့္၊ အလႊာအသီးသီး မွာ ျမင္ေနရတဲ့ဘ၀ေတြကို ဘယ္သူက ဘယ္လုိေလာကဓံ တရားေတြ ခံစားေနရသလဲဆုိတာသိရေအာင္ လုပ္ဖို႔ကေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူး။ အဲဒီလုိ မလြယ္တာကုိ တခ်ိဳ႕က မိမိမွာသာ ဆင္းရဲဒုကၡအႏၱရာယ္ အျဖစ္ဆုိးေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရတယ္ ထင္ေနၿပီး အဲဒီေတြ႕ႀကံဳလာတဲ့အရာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္မႈအားနည္းတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူမဆုိ ဒီလုိဒုကၡေတြဟာ ေလာကႀကီးကေန ထြက္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္သူမွန္သမွ် ႀကံဳေတြ႕ေနရတာပါ။ ခက္ခဲတဲ့ဘ၀တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ဘ၀ဟာ ပင္ပန္းေနတတ္သလုိ ျပည့္စံုတယ္ထင္ရတဲ့ ဘ၀ကုိပုိင္ဆုိင္ထားသူမ်ားမွာလည္း ရတာမလို၊ လိုတာမရနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္လို႔မရွိတဲ့အတြက္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းေတြ ခံစားေနရျပန္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျပည့္စံုတဲ့ဘ၀မွာေနထုိင္သူေရာ၊ မျပည့္စံုတဲ့ဘ၀မွာေနထုိင္သူမ်ားေရာ သူ႔ဒုကၡနဲ႔သူေတာ့ ရွိေနၾကတာကုိ မသိၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြက မိမိမွာသာ ဒီလုိမ်ိဳးျဖစ္ရတယ္လုိ႔ထင္ကာ ဘ၀ကုိျဖစ္ခ်င္ ရာျဖစ္ဆုိၿပီး ေရဆုန္ေမ်ာလိုက္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးရွိေနပါတယ္။ ဒီလုိလူေတြ ဟာ ေလာကဓံအေၾကာင္း ကုိ ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ မသိၾကတဲ့လူေတြပါ။

လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ေတာ့ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ၀မ္းစာေတာ့ရွာၾကရမွာပါ။ ခက္ခဲစြာနဲ႔ရွာေဖြစားေသာက္မႈေတြရွိသလို ေငြကိုအလြယ္ေလးနဲ႔ ရေနၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေအာ္.. ငါ့ ဘ၀က ပင္ပန္းလွပါလားလို႔ ေအာက္ေမ့ၿပီး သူမ်ားေတြလို ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ရိုးသားစြာနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနကို အေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္ သြားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႔ ႀကိဳးစားၾကဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာလဲဆိုတာကို မိမိတို႔ဘာသာ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ ႀကံဳဆံုရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားတစ္ခုကို ခပ္လြယ္လြယ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္တက္ၾကတာမ်ိဳး မလုပ္မိဖုိ႔သာ အေရးႀကီးတာပါ။ တကယ္လုိ႔ မိမိက အတိတ္ကံ အက်ဳိးေပးေၾကာင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ဘ၀ေရာက္ေနမယ္ဆုိရင္လည္း ဒါဟာ ငါလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မွား ေတြေၾကာင့္ ယခုလုိ ဘ၀မ်ိဳးမွာျဖစ္ရတာဆုိၿပီး ကံမေကာင္းေပမဲ့ သူမ်ားထက္ဉာဏ္ ၀ီရိယပုိထားကာ ႀကိဳးစားမယ္ ဆုိတဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေလာကဓံကုိ ရင္ဆိုင္ရဲတဲ့သတၱိ ေမြးျမဴကာ ဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းႏုိင္ရပါမယ္။

အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲမႈဒဏ္မခံႏိုင္တာက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေငြေၾကးဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈစတာေတြေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသတာ၊ ေဆးေသာက္ေသတာ၊ ေရနစ္ေသတာ စတာေတြဟာ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္မႏိုင္တာေၾကာင့္ျဖစ္တာ လုိ႔ေျပာလုိ႔ရသလုိ ေလာကဓံအေၾကာင္း ကို ေကာင္းေကာင္းမသိတာလည္း ပါပါတယ္။ အားႏြဲ႔တဲ့ မိန္းမသားဆိုၿပီးေတာ့ အရာရာကို ခပ္လြယ္လြယ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာဟာ အားႏြဲ႕တာထက္ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတမရွိတာက ပိုမ်ားေနလုိ႔ပါ။ လူတစ္ကိုယ္ စိတ္တစ္မ်ိဳးဆိုေပမယ့္ ျဖစ္လာသမွ်ကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ အားလံုးဆီမွာ ရွိထားသင့္ပါတယ္။ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ ခြဲျခားထားစရာ မလိုပါဘူး။ လုပ္ရဲကိုင္ရဲတဲ့သတၱိ၊ ဦးေဆာင္လိုစိတ္နဲ႔ ႀကံႀကံခံႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္တစ္ခုသာ လိုအပ္တာပါ။ ျဖစ္လာသမွ်ေတြကို အေကာင္းဆံုးရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ေယာကၤ်ား ေလးျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းကေလးျဖစ္ျဖစ္ ေနာင္လာေနာက္သားေတြအတြက္ အားက်အတုယူစရာ ျဖစ္လာမဲ့အျပင္ ေလာကဓံကုိ တတ္သိနားလည္ၿပီး ရင္ဆုိင္ႏုိင္တဲ့လူလုိ႔လည္း သတ္မွတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း ကိုယ္မွန္းထားတာကတစ္မ်ဳိး၊ ျဖစ္လာတာကတစ္မ်ဳိး၊ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမ်ဳိးက်ေတာ့ အရာရာကို အေကာင္းပဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းမထားဘဲ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္လာသမွ်ကို အေကာင္းဆံုးပဲလုိ႔ ယူဆကာ ဘ၀ကုိရင္ဆိုင္သြားႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာဘ၀ေလး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ “စိတ္ေထာင္းေတာ့ ကိုယ္ေၾက”ဆိုသလုိ ေလာကဓံကုိ ရင္မဆုိင္ရဲတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ မမွန္ကန္တဲ့နည္းနဲ႔ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ အဆိပ္ေသာက္ျခင္းစတာေတြ ျပဳလုပ္တာဟာ စိတ္ဓာတ္မခုိင္မာသူ၊ ေလာကဓံကုိ ရင္မဆုိင္ရဲသူမ်ားသာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုိလူဟာ လူ႕ေလာကရဲ႕စံျပဆုိတာ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမဆုိ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာဖို႔နဲ႔ ေလာကဓံကုိရင္ဆုိင္ရဲဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

သတၱ၀ါတုိင္းရဲ႕ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းဆိုတာ မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ ကံတရားအတုိင္း ျဖစ္လာေပမဲ့ မိမိမ်က္ေမွာက္ ဆက္ေလွ်ာက္ရမဲ့ လမ္းခရီးေျဖာင့္ျဖဴးၿပီး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္က်ေတာ့ မိမိရဲ႕ စိတ္ဓာတ္၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယတုိ႔နဲ႔သာ ဆုိင္တာပါ။ ခ်မ္းသာသူမ်ား ကုိလည္း ေပ်ာ္ရြင္ရတယ္လို႔ ဆင္းရဲသူမ်ားက ထင္မွတ္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ခ်မ္းသာသူမ်ားလည္း သူ႔ဘ၀နဲ႔သူ စိတ္ညစ္စရာ၊ စိတ္ရႈပ္စရာ ႀကံဳၾကရတာပါပဲ။ ဘ၀မွာ ၿပီးျပည့္စံုေနပါတယ္၊ ေပ်ာ္ရြင္စရာေတြနဲ႔သာ ျပည့္ေနတယ္လို႔ မိမိထင္မွတ္ထားရင္ေတာ့ ဒါဟာလြဲမွားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေလာကမွာေနတဲ့လူမွန္သမွ် ေလာကဓံကုိ ခံစားေနရလုိ႔ပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ကံေၾကာင့္ျဖစ္လာတာမို႔ လက္ရွိအေျခအေနေလးကိုပဲ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ေနသြားၾကရမွာပါ။ မျပည့္စံုေတာ့ ျပည့္စံုတဲ့ ဘ၀ေတြကို အားက်မိၾကတယ္။ စိတ္က အားက်ရံုတင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လိုက္ၿပီး၀တ္ခ်င္၊ စားခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ မစားရ၊ မသံုးရ၊ မ၀တ္ရတာေတြျဖစ္လာေတာ့ စိတ္ကအလိုမက်မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ မိမိေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတိုင္း မျဖစ္လာေတာ့ လူ႔ဘ၀ႀကီးက စိတ္ကုန္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္ ဆိုၿပီး ျဖစ္လာေတာ့တာပဲ။ ဒါဟာ နဂိုကရွိတဲ့ မိမိတို႔ဘ၀ကို မေရာင့္ရဲႏိုင္ၾကလို႔ပါ။ တကယ္ေတာ့ မိမိအထင္ႀကီးထားတဲ့ စီးပြားခ်မ္းသာသူမ်ားမွာလည္း ခိုးသူ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားသူစတာေတြကို ေတြးၿပီး ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ထိတ္လန္႔ေနရျခင္းစတဲ့ ဒုကၡမ်ားရွိေနတာမုိ႔ စီးပြားခ်မ္းသာသူမ်ားမွာလည္း စိတ္ပင္ပန္းရျခင္းစတာေတြကုိ ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားခ်မ္းသာရင္ စိတ္ခ်မ္းသာတာပဲ ဆိုၿပီး တစ္ထစ္ခ်တြက္ထားတာမ်ိဳးကလည္း မွားယြင္းေနေၾကာင္းကိုေတာ့ ခံစားဖူးသူမ်ား သိၾကမွာပါ။

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိရပ္တည္ေနရတဲ့ဘ၀မွာ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေန မ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ေနရရင္ေတာင္ အၿပံဳးမပ်က္ဘဲ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္သြားရပါမယ္။ ဘယ္သူမျပဳ၊ မိမိမႈဆိုတာလည္းရွိေနေတာ့ ျဖစ္သမွ်အကုန္လံုးကို အေကာင္းဆံုးဟုသာ သတ္မွတ္ထားလုိက္ပါ။ မိမိနဲ႔မတူဘဲ ျခားနားေနတဲ့ ဘ၀မ်ားကိုအားက်ၿပီး လုိက္တုမေနဘဲ ကိုယ့္ေနရာ၊ ကိုယ့္ေဒသ၊ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနသြားမယ္ဆုိရင္ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာလွပၿပီး သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါျပင္ ဘယ္ကိစၥမဆုိ အစကတည္းက အဆိုးဘက္ကိုႀကိဳတင္ေတြးထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စိတ္လည္းသက္သာရာ ရမွာျဖစ္သလုိ ေလာကဓံတရားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ရဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေနစဥ္ ႀကံဳေတြ႕လာရသမွ် ေလာကဓံတရားေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရလာတဲ့အခါ ငါတုိ႔ဟာ ေလာကႀကီးကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးလုိ႔ ခံစားရတာပဲလုိ႔ေတြးၿပီး ေလာကမွလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ား ရွိၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါေတာ့တယ္။

ဦးဇင္းစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာၿပီး လုိရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သလ်က္….။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
sanninaymin@gmail.com
http://www.sanninaymin.com
ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

ဂ်ာနယ္ကုိ Download ဆြဲ ဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ http://www.mediafire.com/?c560dkyodkodc40 မွာျဖစ္ေစ၊ http://www.shadejournal.com/2012/01/shade-journal_11.html မွာျဖစ္ေစ ဆြဲယူဖတ္ရႈ႕ၾကပါေလ။

About ဆန္နီေနမင္း

has written 64 post in this Website..

sanninaymin@gmail.com http://www.sanninaymin.com/ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

   Send article as PDF