က်မ၏အဘိုးအဘြားမ်ားလက္ထက္က၊ငါးပိလုပ္ငန္းၿဖင့္
ေရာင္းစားကာ စီးပြားရွာစားခဲ့ၾကပါသည္။ အေမ့လက္ထက္တြင္မိသားစု စားသုံးရန္ႏွင့္ေဆြမ်ဳိးမိတ္ သဂၤဟအနည္းအတြက္ ပိုမိုလုပ္ကာအနည္းအက်ဥ္းမွ်သာေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ ထိုသူတို့ကအေမ့လက္ရာအား လြန္စြာႏွစ္သက္ၾက ၍ၿဖစ္ေပသည္ ။
အေမလုပ္ေသာငါးမွာ ငါးဇင္ရိုင္းႏွင့္သာ ေရခ်ိဳငါးပိၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖစ္ေပသည္ ။

အေမသည္ငါးဇင္ရိုင္းငါးမ်ားအားေစ်းမွရလာလွ်င္။ အနည္းဆုံး (၅)ပိႆာမွ အခ်ိန္(၁၀)ပိႆာအထိ။ ၀ယ္ယူ၍ၿပန္လာတတ္ပါသည္ ။ အေမေစ်းမွငါးရလာသည့္ ေန ့ဆိုလွ်င္ ။က်မတို ့ေမာင္ႏွမေတြ ။ လြန္စြာအလုပ္ရွဳတ္ေသာေန ့လည္းၿဖစ္ေပသည္ ။ ထိုငါးဇင္ရိုင္းမ်ားအား ဇကာၾကမ္းၾကီးမ်ားထဲ၌ထည့္ကာ ။ က်မတို ့မွာငါးဇင္ရိုင္းငါးမ်ားထဲတြင္ေရာညွပ္ကာ ပါလာတတ္သည့္ ငါးကြင္းရွာ ၊ ငါးပူတင္း ၊ ငါးပ်ံမ်ားအားေရြးထုတ္ကာ ။ ဖယ္ရွားပစ္ၾကရပါသည္ ။ ငါးကြင္းရွာငါးႏွင့္ ငါးပူတင္းငါးက စား၍မေကာင္း ။ ငပိၿဖစ္သြားလွ်င္လည္း အရသာက ခါးသက္သက္ ။ စား၍လည္းမေကာင္းအခ်ိဳဓတ္မရွိ ။ ငါးပူတင္းအသားက ။ သုံးႏွစ္အထားမခံ ။ ငပိၿဖစ္ကလည္း အရသာပ်က္သည္။ ငါးပ်ံကလည္းထို ့အတူပင္ဟု အေမေၿပာၿပပါသည္ ။

့(ငါးပူတင္းကိုစားမိပါက၊အခ်ိဳ့ဆိုလွ်င္မူးေ၀ကာေအာ့အန္္တတ္သည္ဟု ။ ဗဟုသုတအၿဖစ္ ။ သိရွိထားရန္္ေၿပာၿပထားပါသည္)၊
ငါးပ်ံကအသားေပ်ာ့သၿဖင့္ ၎ငါးကေရရွည္တြင္အထားမခံ ။ လတ္တေလာေလာက္သာ ေကာင္းသည္။ ငပိၿဖစ္လာပါကအနံ ့ပ်က္၍မေကာင္း ငါးဇင္ရိုင္းငါးေလာက္ အသားမမာ ။ငါးဇင္ရိုင္းက အသားမာက်စ္ကာ ။ အခ်ိဳဓတ္ၿပည့္၀သည္။ ႏွစ္ရွည္အထားခံၿပီး ။ ငါးပိအၿဖစ္လုပ္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးၿဖစ္သည္ဟု ရွင္းၿပပါသည္ ။ ထိုငါးဇင္ရိုင္းငါးမ်ားအား ေရေဆးသန့္ထားၿပီးပါက ။ ၎ငါးမ်ားကို ေမာင္ႏွမမ်ားက တက္
ညီလက္ညီ ၿဖင့္ ။ ဓားကိုင္၍ ဗိုက္ေဖာက္ကာ ။ အထဲကအူအညစ္အေၾကးမ်ားသည္းေၿခမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္ ။ ၿပဳလုပ္ဖယ္ထုတ္ကာ။
ေရစင္စင္ေဆးၿပီး ။ သန္ ့ရွင္းေပးၾကရၿပန္ပါသည္ ။

ၿပီးလွ်င္။ သန္ ့စင္ထားသည့္ ထိုငါးငဇင္ရိုင္းအား ။ ႏွီးဇကာၾကီးမ်ား(အေပါက္ၾကဲၾကဲ)တြင္ထဲ့ကာ။ ေရနိုင္ႏိုင္္ၿဖင့္ အေမကိုယ္တိုင္
သန့္ရွင္းေအာင္ထပ္္မံ ေဆးေၾကာပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ငါးမ်ားအား ။ ဆားမ်ားၿဖင့္နယ္ကာ ။ ဖ်ာၾကမ္းၾကီးမ်ားတြင္ ငါးမ်ားအားၿဖန္ ့ခင္း၍ ေနလွမ္းၿပပါသည္ ။
က်မတို ့ကေလးမ်ားက ယင္မနားေစရန္ ။ ယပ္ေတာင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ေစာင့္ကာယပ္ခပ္ေပးရၿပန္ပါသည္ ။ ႏွစ္ေနသုံးေနလွမ္းၿပီး။ ငါးမ်ားမွထြက္သည့္ သားငံရည္မ်ား ။ စစ္ေလာက္သည္ထိ ။ ထားၿပီး ။ ရၿပီဟု ထင္ပါက ။
ထိုငါးမ်ားကိုအေမက ဖ်ာၾကမ္းၾကီးမ်ားထဲမွ ၿပန္ရုပ္သိမ္းကာ ။ေဇာက္သတၱဳဇလုံၾကီးမ်ားတြင္ထဲ့ပါသည္။ ထဲ့ၿပီးၿပီးဆိုပါက ။ က်မတို့ေမာင္ႏွမေတြအားလုံး အေမ့နားမွာ ။ အသင့္ေနၾကရပါသည္ ။

ထိုအခ်ိန္က က်မတို့စိတ္အညစ္ရဆုံး အခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္ ။ အေမကသင္ရင္းေၿပာရင္း ဆူရင္းႏွင့္လုပ္ခိုင္းတတ္၍ၿဖစ္ပါသည္ ။
က်မတို ့မွာ က်ည္ေပြ ့ကိုမႏိုင့္တႏိုင္ၿဖင့္မ၍ ။ ေထာင္းရကာ ။ လက္လည္းလြန္စြာေညာင္း၍ၿဖစ္ပါသည္ ။ အေမကသစ္သားဆုံၾကီးထဲ ငါးမ်ားထဲ့ေပးပါသည္ ။ ထိုငါးမ်ားကို က်မတို ့ေမာင္ႏွမမ်ားက ။ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ၾကစီ ၀ိုင္းကူကာေထာင္းေပးၾကရပါသည္။ အေမက ဆားကိုခ်ိန္ဆ၍ ။ အၿမင္ၾကည့္ၿပီၤး ။ လက္မွန္းႏွင့္ ဆကာထဲ့ၿပသြားသည္ကို ။ ဂရုတစိုက္ႏွင့္ၾကည့္ကာ မွတ္သားထားခိုင္းပါသည္ ။ ေနာင္တြင္လုပ္စားလိုသည့္အခါ ။ အၿမင္ႏွင့္အေလ့အက်င့္ရကာ ။ လုပ္တတ္ေအာင္ဟူ၍ ပါးစပ္ၿဖင့္ေၿပာလည္းေၿပာ ၊ ၿပလည္းၿပကာ အၿမင္ၿဖင့္သင္ပါသည္ ။

ၿပီးလွ်င္ဆန္ေဆးေရ ဒုတိယေရၾကည္အား ယူကာ ။ သတၱဳအိုးတခုထဲတြင္ထဲ့ထားပါသည္ ။ အေမက ။ သူ၏လက္ခုပ္္ၿဖင့္ဆန္ေဆးေရအား ခပ္ယူၿပီး ။ က်မတို ့ေထာင္းေနစဥ္တြင္ ဆုံထဲသို ့။ လိုလွ်င္လိုသလို အၿမင္ႏွင့္္ၾကည့္ၿပီးပက္ဖ်န္းၿပီး ထည့္ေပးပါသည္။

အနားမွာယူထားသည့္ ။ ဒုတိယေရၾကည္ဆန္ေရအား ။ အေမ့လက္ခုပ္ၿဖင့္ ခပ္ယူၿပီး၊ ပက္ဖ်န္းလ်က္၊ ထဲ့ကာထဲ့ကာၿဖင့္ ၊ အေမၿပဳလုပ္ေနသည္ကို
က်မတို ့ေမာင္ႏွမေတြက အစအဆုံး မွတ္သားၾကည့္ရႈရပါသည္ ။ ထိုအခ်ိန္မ်ားက က်မစိတ္အညစ္ရဆုံးအခ်ိန္ပင္ၿဖစ္ပါတယ္ ။ က်ည္ေပြ ့ၾကီးက က်မတို ့စတင္ ေထာင္းကာစမွာေတာ့ ။ က်ည္ေပြ ့ၾကီးက လြန္စြာေလးသၿဖင့္ လက္ေမာင္းမ်ား ေညာင္းေအာင့္ အံေသကာ ၊ အလြန္ပင္ပန္းလွသည္ဟု စိတ္ထဲမွ ထင္ၿမင္မိပါသည္ ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ ့က်င့္သားရၿပီး အေလ့အက်င့္ၿဖစ္သြားလို ့လားမသိ၊  က်ည္ေပြ ့ၾကီးက မေလးေတာ့ပါ ။ အားလုံးေထာင္း၍ၿပီးပါက အေမကိုယ္တိုင္ ခေမာက္ခ်ဳပ္သည့္၀ါးဖက္ရြက္ၾကီးမ်ားအား ။ေရေဆးသန့္စင္ကာ။ ေလသလပ္၍ အေၿခာက္ခံထားသည့္ ခေမာက္ခ်ဳပ္သည့္ ၀ါးဖက္ရြက္မ်ားကို ။ အနားတြင္ယူကာ ။ ထားထားပါသည္။

ၿပီးလွ်င္ေတာ့  ေဆးေၾကာသန့္စင္ထားၿပီး ေနပူၿပလွမ္းထားသည့္၊ စဥ့္အိုးၾကီးငယ္မ်ားထဲသို ့။ ေထာင္းထားၿပီးသား ငါးဇင္ရိုင္းမ်ားအား ေယာက္ဇြန္းၾကီးၿဖင့္ ခပ္ယူ၍၊ စဥ့္အိုးၾကီးငယ္မ်ားထဲသို ့ ထဲ့သိပ္ပါသည္ ။
သစ္သား က်ည္ေပြ ့ရွည္ငယ္ တစ္ေခ်ာင္းအားလက္ထဲတြင္ ။ ကိုင္လ်က္ ေထာင္းထားၿပီးသား ငါးဇင္ရိုင္းမ်ားအား ထည့္စဥ္  ဆြကာဆြကာၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ရင္းၿဖင့္သာ  ဖိႏွိပ္၍ထဲ့သြားပါတယ္။ စဥ့္အိုးထဲတြင္ ထိုေထာင္းထားသည့္ ငါးဇင္ရိုင္းမ်ား ၿပည့္လာပါက ခေမာက္လုပ္သည့္ ။ ၀ါးဖက္ရြက္ထူထူမ်ားအား ။ ယူကာ ထိုအရြက္မ်ားၿဖင့္ ထပ္မံ ဂုတ္ႏွိပ္၍ ။ လက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင့္ အားစိုက္လ်က္၊ ထပ္ကာထပ္ကာ ဖိႏွိပ္မွုၿပဳလုပ္သြားၿပီး ။ က်စ္လစ္စြာဖိသိပ္ထည့္ၿပီးမွ စိတ္တိုင္းက်ၿပီဆိုမွသာ ရပ္ပါသည္ ။ ၿပီးလွ်င္ေတာ့ အ၀တ္သန္ ့သန္္ ့အားေရဆြတ္၍ ။ အိုးနခမ္းေဘးမ်ားတြင္ ေပသည္ဟုထင္ရသည့္ေနရာမ်ားအား သန္ ့ရွင္းေအာင္ သုတ္ပါသည္ ။ ၿပီးၿပီဆိုပါမွ ပိတ္စအၿဖဴ(ပိတ္စိမ္္းပါးစၿဖဴၿဖဴ) ၊ေလွ်ာ္ဖြတ္ၿပီးသားအား (အိုးနခမ္း၀ဖုံးရန္လုံေလာက္သည့္အေနေတာ္အား)၊ မွန္းဆ၍ၿဖတ္ၿပီး စဥ့္အိုးနခမ္း၀အားလုံေအာင္ဖုံး ခ်လိုက္ပါတယ္ ။ ပိတ္စိမ္းပါးၿဖဴၿဖဴအား အိုးနခမ္း၀ပတ္ပတ္လည္တို့အထိေရာက္ေအာင္ ၊ လုံေအာင္ဖုံးခ်ၿပီးမွ၊ ႏွီးၾကိဳးၿဖင့္ႏွစ္ထပ္သုံးထပ္မွ် တင္းတင္းရင္းရင္းတုတ္ေႏွာင္၍ ခ်ည္ၿပီးစီးကာ လက္စသပ္ပါေတာ့သည္ ။

ၿပီးလွ်င္ေတာ့ ထိုထည့္ထားသည့္ ေထာင္းထားၿပီးသား ငါးဇင္ရိုင္းအိုးမ်ားအား၊ သူ ့အမွတ္အသားႏွင့္သူၿဖစ္ေအာင္ ထုံးတို ့၍ သုတ္ၿပီး မွတ္သားထားပါတယ္ ။
မိသားစုမ်ား စားသုံးဖို ့အတြက္ကိုေတာ့ ၊ သုံးႏွစ္တင္းတင္းၿပည့္ၿပီဆိုမွသာေဖာ္စားပါသည္ ။ သိပ္ထားသည့္ ႏွစ္ကာလအတြင္း ေလာက္မတက္ႏိုင္ေစရန္ ။ သတိထားၿပီး ေရထရက္မ်ားတြင္လည္း ငံၿပာရည္ခပ္ယူသည့္ အခါမ်ား`၌ ။သတိၿပဳ ကာ ။ မၾကာခဏ ဆိုသလို ငါးဇင္ရိုင္း(ငပိအိုး)မ်ားကို၊ သန္ ့ရွင္းေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ၿပည့္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ။ေရထရက္ေရာက္တိုင္း ။ ငါးအသားမွ သားငံရည္မ်ားတက္လာတာကိုလည္း သိရွိရပါတယ္ ။ ပထမဆုံးတက္လာသည့္ သားငံရည္သည္ ဆားပြင့္အဖတ္ၾကီးမ်ား အခ်ပ္လိုက္ၿဖစ္ေနတတ္ၿပီး  ထိုသားငံရည္မ်ား,ဆားအပြင့္ခ်ပ္ၾကီးမ်ားအားလည္း? ခပ္ထုတ္၍ ယူၿပစ္ၿပီး ထိုဆားသားငံရည္မ်ားအား၊ ငံၿပာရည္အၿဖစ္အေမက မီးၿဖင့္ ၿပန္ခ်က္ပါသည္ ။

ထိုငံၿပာရည္ကို အေမကဟင္းခ်က္ရာ၌ ။ ထဲ့သုံးတတ္ေသာ္လည္း သတိထားကာ ခ်က္သုံးပါသည္ ။ လြန္စြာပင္အငံစူး၍ လိုလိုမယ္မယ္သုံးရန္ အတြက္သာေဆာင္ထားပါတယ္။ ဟင္းမ်ားခ်က္ရာ၌လည္း အသုံးၿပဳပါတယ္ ။
(၂ )ႏွစ္ခြဲေက်ာ္လာပါက ၎ငါးဇင္ရိုင္းအိုး၀မွတက္လာေသာ ငါးအသားမွ ထြက္သည့္  ငံၿပာရည္ဆိုပါက ။လြန္စြာပင္အေရာင္လွၿပီး ပယင္းရာင္ၿဖစ္ေနကာ  ၾကည္လင္လွပပါသည္ ။ အသုတ္စုံမ်ားတြင္(အေခ်ာ) စားသုံးႏိုင္ရန္အတြက္ ၊ ထိုငံၿပာရည္အား အေမက ၿပန္ခ်က္ပါတယ္ ။ (၃)ႏွစ္မွရရွိသည့္ ထိုငံၿပာရည္က အရသာက ခ်ိဳၿမၿပီး အေရာင္လည္း လြန္စြာလွပလ်က္ ေမႊးလဲလြန္စြာမွပင္  ေမႊးလွပါတယ္ ။  ေရထရက္တိုင္းလွ်င္ သတိထားကာ သားငံရည္မ်ားအား အစဥ္တစိုက္ပင္ ခပ္ထုတ္ပစ္လာခဲ့ရသၿဖင့္ ။ အငံဓတ္မ်ားေလွ်ာ့ပါးသြားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္ ။ အေမကထိုငံၿပာရည္ကို အလြန္ကိုပင္ တန္ဘိုးထားပါတယ္။ ထိုငံၿပာရည္ကိုသာ အေဖကစားသုံးပါတယ္။ လြန္စြာႏွစ္သက္ပါတယ္ ။ အေဖကငပိရည္ခ်ိဳအား လုံး၀မစားပါ ။ ထိုငံၿပာရည္ကိုသာ စားသုံးပါတယ္။ အေမကလက္သုတ္လုပ္စားတိုင္း ထဲ့သုံးကာ ဟင္းထဲလည္းထဲ့ခ်က္ပါတယ္။  ဟင္းအရသာမွာ လြန္စြာေကာင္းမြန္၍၊  အခ်ိဳမႈန့္ အသုံးၿပဳရန္လုံး၀မလိုပါ။  ထိုငံၿပာရည္ႏွင့္ခ်က္ပါကလည္း အခ်ိဳမႈန့္အားလုံး၀ထဲ့သုံးၿခင္းမရွိပါ ။ သုံးႏွစ္ၿပည့္အခ်ိန္ေရာက္ပါက အေမသည္ထိုငါးဇင္ရိုင္းေရခ်ိဳငါးပိ အိုးအားေဖာ္လွ်င္ ။ က်မတို့ေမာင္ႏွမအားလုံးကို ေခၚယူ၍ၿပပါသည္ ။ အေမကက်မတို့ အပင္ပန္းခံရက်ိဳးနပ္မႈအား လက္ေတြ ့ၿပလို၍ၿဖစ္ပါသည္။ ငါးဇင္ရိုင္းငါးပိမွာအေရာင္ရဲမွည့္ကာေနၿပီး အနံ့လည္းေမႊးလွပါတယ္။ က်မတို့ကလြန္စြာႏွစ္သက္သၿဖင့္လည္း ေန့စဥ္အမွ်စားသုံးၾကပါသည္ ။ အေမလုပ္သည့္ငပိအိုးကား သန့္သန့္ရွင္းရွင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သၿဖင့္ ယင္ေက်းအုမ်ား တက္ေရာက္မအုႏိုင္ကာ ေလာက္မ်ားအားရွာေရြ ့၍မေတြ ့ရသေလာက္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေမက သူလုပ္ခဲ့သည့္ ေရခ်ိဳငါးဇင္ရိုင္းငါးပိအားယူ၍ အေမ့ မိတ္ေဆြ ေဆြမ်ိဳးၿဖစ္သူတို ့အား ငါးဇင္ရိုင္း ေရခ်ိဳငါးပိအား ေကြ်းရာ၊အေမ့ မိတ္ေဆြမွ၊ အေမၿပဳလုပ္သည့္ ငါးဇင္ရိုင္းေရခ်ိဳ(ငါးပိ)အား၊ အာဟာရဓတ္လြန္စြာပင္ေပါ ၾကြယ္၀၍ၿပည့္စုံပါေပသည္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဘူးပါသည္ ။ အေမ့ေၿပာၿပခဲ့သၿဖင့္ က်မတို့ေမာင္ႏွမေတြ ဗဟုသုတအၿဖစ္သိရွိမွတ္သားခဲ့ရပါတယ္ ။
(စာဖတ္သူတို့အားဗဟုသုတအၿဖစ္ေရးသားေဖာ္ၿပအပ္္ပါသည္။)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF