အရူးေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ့လုပ္ငန္း ပန္းတုိင္ကုိ
ေလာဘနဲ႔ အေျခခံ ၾကတယ္။ သူတုိ႔ကိုဆက္ဆံသူ
ေဖါက္သည္မ်ား အေနအထုိင္ က်ပ္တယ္။
ဒါနဲ႔ပဲသူတုိ႔ဟာ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့
လုပ္ငန္းပန္းတုိင္ကုိ အေပးအယူ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ျမင္တယ္။
ေဖါက္သည္မ်ားက သူတို႔ကုိသတိနဲ႔ဆက္ဆံၾကရတယ္။
သူတုိ႔ဘယ္လုိအက်ိဳးရွိမလဲဆုိတာ စဥ္းစားျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းပန္းတုိင္ကုိ
၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ အေျခခံတယ္။
သူတုိ႔ကုိဆက္ဆံသူ ေဖါက္သည္မ်ားဟာ နစ္နာေၾကးမ်ား
ေပးရသည့္တုိင္ ေအးေအးေဆးေဆး နဲ႔ အဆင္ေျပၾကတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!