ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပထားၿပီး က်ပ္ငါးေထာင္ျဖင့္ မုိဘိုင္းဆင္းမ္ကဒ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးမည္ ဆုိသည့္ အစီအစဥ္သည္ ယခုလက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ဥပေဒမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႐ံုးမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ တရားဝင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ယေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္) နံနက္ ၉ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆက္သြယ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဌာနအသီးသီးမွ အဓိက တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အဆုိပါ ပုဂၢလိကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္တံခြန္ ကုမၸဏီတုိ႔၏ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံု ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက “ဆက္သြယ္ေရး အေနနဲ႔ ဘယ္လိုပုဂၢလိက က႑ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ဳိးကိုမဆုိ လက္ခံပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို ခြင့္မျပဳတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ အေနထားမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရႏုိင္ေသးတာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပဲြမွာ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးလြင္ႏုိင္ဦးက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းဘက္မွ တက္ေရာက္လာသည့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားကို ၎၏ ငါးေထာင္တန္ဖုန္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး power point တင္ျပခ်က္ျဖင့္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ အၿပီးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဘက္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား ေမးျမန္းလာသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကိုမူ ထုိကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွသူက ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္း မရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိကုမၸဏီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသုိ႔ ၎စီမံကိန္းကို တင္ျပထားၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသို႔လည္း အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးသို႔ တင္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာတြင္မူ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟူသည့္ အဆိုျပဳလႊာ မပါရွိဘဲ ၎တို႔ကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ Second Mobile Operator အျဖစ္ ငါးႏွစ္သက္တမ္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးရန္ကိုသာ ေတာင္းဆုိထားသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သည့္ တာဝန္ရိွသူက “လက္ရိွ ေရႊျပည္တံခြန္ရဲ႕ စီမံကိန္းကာလဟာ အရမ္းကို အခ်ိန္နည္းပါး လြန္းပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခု အတြက္ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ အလုိုက္ကုိ တာဝန္ယူရ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အခ်ိန္ဟာ မနည္းလွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လက္ေတြ႕မွာ ေလးငါးေျခာက္လတည္းနဲ႔ မုိဘုိင္းဖုန္း သန္းဂဏန္း အေရအတြက္ကို ထုတ္ေပးႏုိင္တယ္ ဆိုတာဟာ စဥ္းစားစရာပါ” ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ က်လာသည္ႏွင့္ အခ်ိန္သံုးလမွ ေျခာက္လအတြင္း မုိဘုိင္းဆင္းမ္ကဒ္ တစ္သန္းကို ထုတ္လုပ္မည္ဟု ဆိုသည့္ အထက္ပါ ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္မည့္ မုိဘုိင္းဖုန္းစနစ္မွာ ၎တုိ႔ ထုတ္လုပ္သည့္ မုိဘုိင္းဖုန္းနက္ဝါ့ခ္ အခ်င္းခ်င္းသာ ေျပာဆုိႏိုင္သည့္ (ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေရာင္းခ်ထားသည့္ မည္သည့္ဖုန္းကိုမွ် ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္စနစ္) တစ္ခုျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေရႊျပည္တံခြန္ ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၎တုိ႔လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တူညီပါေၾကာင္းကိုလည္း အထက္ပါလုပ္ငန္း၏ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မတူညီသည့္ အခ်က္မ်ား ရိွေနေသးသျဖင့္ ထိုမတူညီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ညိႇႏိႈင္းကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားၾကသည္။

ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လက္ရိွတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အဆင့္သုိ႔ တင္ျပထားၿပီျဖစ္ၿပီး အဆုိပါဥပေဒ ထြက္ေပၚလာပါက ျပည္တြင္း၏ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ Second Operator ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေလးခုခန္႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား ေပးသြားရန္ရိွေၾကာင္း အထက္ပါ ရွင္းလင္းပဲြမွ သိရသည္။ လက္ရိွတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဆုိျပဳလႊာမ်ားမွာ ေရႊျပည္တံခြန္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပဲ ရာဂဏန္းႏွင့္ ခ်ီၿပီးရိွေနသည္ဟု သိရသည္။

ထိုအေရအတြက္မ်ားတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အဆုိျပဳလႊာမ်ားမွာ ျပည္တြင္းထက္ ပိုမုိမ်ားျပားေၾကာင္း အထက္ပါ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။ ယခုလက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳခမ်ားမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေစ်းႀကီးေနရျခင္းမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ရမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ေရရွည္အသံုးျပဳခြင့္ မရပဲ သတ္မွတ္ႏွစ္မ်ား အတြင္း အျမတ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေနရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပဲြသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၏ မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳခမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တစ္ဆင့္ဆင့္ခ်င္း ေလ်ာ့က် သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။

Credit: 7Day News Journal

By Planet

About the best

the best has written 40 post in this Website..

   Send article as PDF