ကေလးဘ၀ကား….အေကာင္းအဆိုးမသိ၊အေၾကာင္း
အက်ိဳးတို့အားနားမလည္ပါေပ။ ထို့ေၾကာင့္ပင္ဆို၇ေခ်မည္၊က်မကားကေလးဘ၀အရြယ္
နားမလည္ပါသၿဖင့္အၿပစ္ၿဖစ္မိခဲ့ေပသည္……..။
ထိုအၿပစ္ေၾကာင့္ပင္…ယေန့တိုင္ထိပင္၇င္ထဲမွာ
တႏုံ့ႏုံ့ႏွင့္ခံစား၇မဆုံးရွိေခ်သည္။ ေဆးေၾကာ၍လည္းမရႏိုင္ ပါေပ၊ထိုအေၾကာင္းေလးအားစဥ္းစားမိတိုင္း ခံစားေန၇သၿဖစ္ဖြင့္ဟခ်င္မိကာ စာဖတ္သူတို့အား ေဖာ္ၿပေ၇းသား၇ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ က်မမွတ္မိေနသည့္အရြယ္ကဟုဆိုခ်င္ပါသည္။ က်မ၏မိဘမ်ားတို့တြင္ အိမ္ၿခံလုံေအာင္ေမြးထားေသာ ေခြးထီးတေကာင္ႏွင့္ေခြးမေလးတေကာင္ရွိပါသည္…..။ ေခြးထီးတေကာင္ကတစ္ကိုယ္လုံးခဲၿပာေ၇ာင္ ၿဖစ္၍မိသားစုတို့အားလုံးက ခ်စ္စႏုိးႏွင့္ၿပာၾကီးဟုေခၚၾကၿပီး အမေလးကိုေတာ့တစ္ကိုယ္လုံးအုန္းခြံေ၇ာင္ၿဖစ္၍ညိဳမ
ဟုေခၚဆိုၾကပါသည္။ ၿပာၾကီးကအိမ္ေနာက္ေဖးၿခံ၀င္းထဲတြင္ေနထိုင္ကာ၊ညိဳမကအိမ္ကမိသားစုမ်ားႏွင့္ အတူပြတ္သီးပြတ္သပ္ေနထိုင္ပါသည္။က်မက
ခင္တြယ္တတ္သူၿဖစ္၍ ညိဳမအားလြန္စြာခ်စ္ပါသည္…….။ က်မသည္မိဘမ်ားကက်မအားစား၇န္ေပးထားသည့္စားစ၇ာမ်ားအားညိဳမကိုခ်ေကြ်းတတ္သူၿဖစ္ပါသည္…….။ မိဘတို့ကသိလွ်င္ဟန့္တားတတ္ေသာ္လည္း၊က်မ
အက်င့္ကမေပ်ာက္ပါ……။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္…..ညိဳမကလူစကားအား လြန္စြာနားလည္သည့္အၿပင္ က်မေၿပာသမွ်နားလည္ေနသည္ကို အလြန္သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ေနမိၿခင္းကလည္းအေၾကာင္း၇င္း တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္က်မဘာစားစားညိဳမအား ေကြ်းေနမိၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ွ ၿပာၾကီးႏွင့္ညိဳမတို့ႏွစ္ဦးအား အေမတို့မအား၍က်မအားထမင္းေကြ်းခိုင္းလွ်င္ က်မလြန္စြာသေဘာက်ပါသည္ ၊ တစ္အိမ္သားလုံး အမဲသားမစားၾကေသာ္လည္း ေခြးေကြ်း၇န္အတြက္ဆိုလွ်င္ အေဖကအေမ့အားေစ်းမွအမဲ၇ိုးမ်ားမွာကာ ေန့စဥ္အၿမဲ၀ယ္ေကြ်းပါသည္။ အေဖကေခြးဆိုသည္မွာ အမဲ၇ိုးအားလြန္စြာၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ၎တို့အတြက္လည္းခြန္အားၿဖစ္ေၾကာင္း အေဖေၿပာသည္ကိုမၾကာခဏ ၾကားဘူးေနပါသည္။ အေမတို့ကေခြးႏွစ္ေကာင္ အတြက္ဟုဆိုကာ
အၿမဲပုံတာၾကႏွင့္ နယ္ေကြ်းပါသည္။
(ညီတူမွ်တူေကြ်းသည္ကိုဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္)
က်မအားေကြ်းခိုင္းေသာေန့မ်ားဆိုလွ်င္ က်မစားမည့္ဟင္းလွ်ာပုံတာအား ေတာင္းထားတတ္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ညိဳမစားမည့္ပန္းကန္ထဲသို့ ထဲ့ေကြ်းတတ္ပါသည္၊ထိုသို့္မၾကာခဏၿပဳလုပ္သည္ကို ၿပာၾကီးကေတြ ့ၿမင္လွ်င္ညိဳမအားအၿမဲလိုလိုမာန္ဖီကာ မာန္ေစာင္ေနတတ္ပါသည္ ။ က်မကၿပာၾကီးအား..
“ဟင္း”ေနာ္ဟုဆိုကာ ေၿခာက္တတ္ပါသည္။ ၿပာၾကီးကအမဲ၇ိုးကလြဲလွ်င္ဘာမွ်မစား၊အသားငါးမ်ားေကြ်းပါကလည္းဘယ္ေတာ့မွမၾကိဳက္၊အမဲ၇ိုးမဟုတ္ ေသာေန့ဆိုလွ်င္ၿပာၾကီးထမင္းမစားေတာ့၊တစ္ခါတစ္ခါၿခံထဲမွာေခြေခြေလးသြားလွဲေနတတ္ပါသည္။ အေဖၿမင္လွ်င္ေတာ့ အေမ့ကိုအမဲ၇ိုးမပါ၇ေကာင္းလားဟုဆူတတ္ပါသည္ ။ ထိုအခါအေမက… (ဥပုတ္သ္)ေန့လိုမ်ိဳးတိုက္ဆိုင္ေနလွ်င္ တစ္ခါတေလမေ၇ာင္းတတ္၊ ၀ယ္မရ၍သာၿပန္လာ၇သည္ စိတ္ထဲမွာမေကာင္းပါဟုအေဖ့အား အေမကရွင္းၿပတတ္ပါသည္။
တစ္ခါတြင္ၿပာၾကီးအေၾကာင္းအားသိခ်င္သၿဖင့္အေမ့အား က်မေမးဘူးပါသည္။အေမေၿပာၿပသည္မွာ….. ၿပာၾကီးကား……….အင္မတန္ဂ်ီးထူသည္ ၊ သူ့သခင္မ်ားက အိႏၵိယၿပည္ၿပန္သြားၾက၇သၿဖင့္ ေခၚသြားခြင့္မၿပဳ၍သာ ၿမန္မာၿပည္မွာက်န္ေနရစ္သည္။ သခင္ကိုလြမ္းနာက်၍ေနမေကာင္းၿဖစ္ကာ
ေဆးကုထားေပး၇သည္။ သခင္မ်ားကလည္း ေကာင္းေကာင္းေလးၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေမြးထားေပး၇န္မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ မွာၾကားကာထားခဲ့၇ရွာသည္ ။ ငါတို့အေပၚမွာလည္း သူ့ ့သခင္မ်ားကသစၥာရွိခဲ့ၾကသူမ်ားၿဖစ္ေပသည္။ယၡင္ကငါတို့ႏွင့္အတူတူေနထိုင္ၾကသည့္ အိမ္ၿခံေစာင့္ဒ၇၀မ္(မာလီ)ကုလားလင္မယား ၿဖစ္ေသာ္လည္း မိသားစုပမာခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို့လင္မယားႏွစ္ဦးလုံးကအိႏၵိယႏိုင္ငံဖြားမ်ား ၿဖစ္၍အခ်ိန္တန္ေတာ့သူတို့ႏိုင္ငံၿပန္ၾက၇သည္။ သူတို့ပင္မဟုတ္ ထားခဲ့၇ေသာေခြးကလည္း လြန္စြာသစၥာေစာင့္သိသည္။ သူခိုးပင္အနားမကပ္၇ဲ လြန္စြာပင္စိတ္ခ်၇သည္ဟု ေၿပာပါသည္။
ၿပာၾကီးက…….သူမ်ားေခြးေတြႏွင့္လုံး၀တမတူ၊ထူးၿခားေန
သည္ကား၊တစ္ကိုယ္လုံးခဲၿပာေ၇ာင္၊(မိုးၿပာလည္းမက်)…
အေဖကအေဖာ္၇၇န္ညိဳမေလးအား ေမြးထားေသာ္လည္းသူကေမာင္ႏွမလိုပဲေနေနသည္။ အေဖက…ငါကသူ့အက်င့္ဗီဇေကာင္းသၿဖင့္မ်ိဳးေဖာက္ခ်င္၍ ညိဳမအားေမြးထားသည္၊မိတ္လိုက္ခ်ိန္ေ၇ာက္လာလွ်င္ ဘယ္ေခြးကမွမေနႏိုင္၊မိတ္လိုက္ၾကသည္ခ်ည္းပင္၊အခုၿပာၾကီးကညိဳမမွမဟုတ္အၿခား ဘယ္သူႏွင့္မွ်ပင္မိတ္လိုက္ၿခင္းမရွိ။လြန္စြာအံ့ၾသဘို့
ေကာင္းေပသည္၊ေခြးေတာင္မွသူ့ ့အမ်ိဳးအားသူလြန္စြာတန္ဘိုးထားေပသည္။
ငါတို့ကေခြးေလာက္ေတာင္သစၥာမ၇ွိဟုေၿပာ၇မလိုၿဖစ္ေနသည္ ဟု….၊ သေဘာအလြန္က်ကာေၿပာဘူးေလသည္။
က်မအၿပဳအမူေတြကိုသေဘာမက်ၿဖစ္လာေနသည္မွာကား……
ၿပာၾကီးပင္ၿဖစ္ေတာ့သည္၊ၿပာၾကီးႏွင့္ညိဳမအားခြဲၿခား
သလိုၿဖစ္ေနသည္ကို မသိနားမလည္သူကက်မပင္။ၿပာၾကီးကအသားငါးသူမစား၊
သူမစားေတာ့၊က်မကမေကြ်းမိ… ၿပီးေတာ့ၿပာၾကီးကၿခံထဲမွာပဲေနသည္။ ဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္းေ၇ာေ၇ာေႏွာေႏွာမေနေတာ့၊က်မကမခင္တြယ္မိၿခင္းၿဖစ္ေပသည္။
ညိဳမကအိမ္မွာပဲေနသည္ခိုင္းလွ်င္လုပ္ေပးတတ္သည္…..။ က်မစကားအားသူနားလည္သည္…ဘယ္ေလာက္အထိနားလည္သည္ဟုေၿပာၿပ၇ပါလွ်င္….
က်မက…ညိဳမေ၇..ဖင္ထိုင္ခုံေလးယူလာေပးပါဟုဆိုသည္ႏွင့္ဖင္ထိုင္ခုံေလးနားေ၇ာက္လွ်င္ သူ့ေမးေစ့ေလးႏွင့္က်မအားၾကည့္ကာဖင္ထိုင္ခုံေလးအားထိုးၿပပါသည္။
က်မကေခါင္းၿငိမ့္ၿပလွ်င္သူ့ပါးစပ္ေလးၿဖင့္ ကိုက္ခ်ီကာယူလာေပးပါသည္။ က်မကအိမ္ေနာက္ေဖးစီး ခုံဖိနပ္ေလးေမ့ကာ အေမဆူမည္မည္ကိုစိုးသၿဖင့္ အိမ္ထဲစီးဖိနပ္ေလးၿဖင့္လာမိလွ်င္….
ညိဳမေရခုံဖိနပ္ေလးယူေပးပါဦးေၿပာလွ်င္ ကဆုန္ေပါက္ေၿပးသြားကာ ခုံဖိနပ္ေလးအားတဖက္စီသာကိုက္ခ်ီကာယူလာၿပီး.. ႏွစ္ေခါက္ႏွစ္ခါမွ်ပင္အေမာခံ၍သူယူေပးပါသည္။
က်မႏွင့္အေမ့အေၾကာင္းသူသိေနသလိုပင္၊ က်မကသတိေမ့ၿပီး..
အိမ္ထဲစီးဖိနပ္ႏွင့္အိမ္ေနာက္ေဖးဖိနပ္မွားစီးလွ်င္.. စည္းကမ္းမရွိဟုဆိုကာအေမကၿမည္တြန္ေတာက္တီးတတ္၍ ဆူတတ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ ညိဳမကအ၇မ္းလိမၼာသည္၊သူမကိုက်မအလြန္ခ်စ္ကာ
တန္ဘိုးထားပါသည္။
ၿပာၾကီး၏ေက်းဇူးကိုက်မကသတိမမူတတ္ခဲ့၊တန္ဘိုးထား၇မည္ကိုကိုယ္ခ်င္းမစာတတ္မိခဲ့၊ၿပႆနာစမိသူက က်မၿဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ၿပာၾကီးကညိဳမကိုက်မကအခ်စ္ပိုေနသည္ ဟုထင္ကာသူ့၇င္ထဲလိပ္ခဲတည္းတည္း၇ွိေနခဲ့ပါသည္။ က်မကအစာေကြ်း၇သည့္တစ္၇က္တြင္ ညိဳမအားခါတိုင္းကဲ့သို့အသားငါးထဲ့ေပးမိ၇ာတြင္..ၿပာၾကီးက.. ထမင္းပန္းကန္ၿပားမွစားေန၇င္း..ညိဳမအားမာန္ဖီၿခင္းမရွိေတာ့ဘဲက်မအားတခ်က္ေစာင္းငဲ့ကာၾကည့္ၿပီး.. တခ်က္မွ်မာန္ဖီလိုက္ပါသည္။ က်မကအံ့အားသင့္သြားကာခ်က္ခ်င္း သူ့အားဆူမိပါသည္။ နင္မစားတဲ့ဟာငါကညိဳမေကြ်းတာ…နင္ဘာမနာလိုၿဖစ္
ေနတာလည္းဟုေၿပာလိုက္မိပါသည္။ မာန္ဖီခံလိုက္၇သၿဖင့္ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္မိသြားပါသည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္က်မကညိဳမကို
သပ္သပ္ေကြ်းမိပါသည္ ၊ၿပာၾကီးက
က်မအားအခဲမေၾကအၿငိဳးထားကာ အခ်ိန္အခါေကာင္းကိုေစာင့္ေနခဲ့ပါေတာ့သည္။ က်မအားၿပာၾကီးအင္မတန္မုန္းသြားသည္ကို
မသိသူကားက်မပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ေႏြ၇ာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တေန့မွာၿဖစ္သည္၊က်မတို့အိမ္ၿခံေနာက္ေဖးအိမ္မွာဇီးသီးပင္ရွိပါသည္။ အိမ္ေနာက္ေဖးၿခံတံခါးေသာ့ဖြင့္ထားသၿဖင့္ ဇီးသီးေကာက္ရန္သြားမိပါသည္။
အိမ္ေနာက္ေဖးအိမ္ကေခြးထီးတေကာင္ရွိပါသည္။ (ဂုတ္ၾကားဟုေခၚပါသည္) က်မတို့ကထညက္အၿမဲေကြ်းသၿဖင့္က်မတို့ႏွင့္
ယဥ္ပါးေနသူၿဖစ္ပါသည္။ က်မတဖက္အိမ္ေနာက္ေဖးၿခံထဲသို့သြားတာ
ၿပာၾကီးကၿမင္သၿဖင့္က်မအေနာက္မွမသိမသာအသာ
အယာလွမ္းကာလိုက္လာပါသည္။ က်မသတိထားမိလိုက္ေသာအခ်ိန္၌ကား…. ၿပာၾကီးကသိကာခ်က္ၿခင္းပင္ ဂုတ္ၾကားအားအေဖာ္ေခၚကာ… ေၿပးလိုက္ၿပီးလွ်င္က်မအားကိုက္ခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ၿပာၾကီးႏွင့္ဂုတ္ၾကားတို့က၇ုတ္တ၇က္ၿပဳမူၿခင္းၿဖစ္၍ က်မ.. မထင္မွတ္ကာအံ့ၾသၿပီးငယ္သံပါေအာင္ေအာ္မိပါေတာ့သည္။ အၿငိဳးၾကီးေသာၿပာၾကီးကား..က်မအားသူကိုယ္တိုင္မကိုက္ ပဲဂုတ္ၾကားႏွင့္ကိုက္ခိုင္းခဲ့ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ်ဆြဲခ်ိန္၊တားခ်ိန္မ၇လိုက္….ပဲ လူၾကီးေတြလည္းအံ့အားသင့္ကာေ၀ခြဲမရၿဖစ္ကုန္ၾကပါသည္။ ေခြးႏွစ္ေကာင္ကက်မအား ဤသို့ၿပဳမူလိုက္ၿခင္းကိုလြန္စြာမထင္မွတ္ထား၍ၿဖစ္ပါသည္။ ၇ာဇ၀င္မွာစာတင္၇ေလာက္ေအာင္ဟုသာေၿပာခ်င္ပါေတာ့သည္။ မိမိအိမ္မွေခြးကေၿပးလိုက္ဆြဲကာ.. သူမ်ားအိမ္ကေခြးႏွင့္ကိုက္ခိုင္းသည့္အၿဖစ္ကလြန္စြာရုပ္ဆိုးလြန္းလွ၍ၿဖစ္ပါသည္။
အကိုက္ခံ၇ကာအလန့္လြန္ေနေသာက်မအားလူၾကီးမ်ားက ခ်က္ၿခင္းပင္ေ၇တခြက္တိုက္ကာ ဒဏ္ရာအေခ်အေနအားၾကည့္ၾကပါသည္။
ေခြးသြားကစူးရွကာဒဏ္ရာအေပါက္ကနက္ရွိဳင္းသၿဖင့္ ေသြးမ်ားကထြက္လာပါသည္။ေသြးၿမင္လွ်င္လန့္တတ္
ေသာေၾကာင့္ က်မငိုၿခင္းကားမဆုံးႏိုင္ေတာ့။အေပါက္ရာကသုံးေပါက္မွ်ပင္ၿဖစ္သည္။ အေဖႏွင့္အေမကက်မအားအိမ္ၿပန္ေခၚလာကာ ဒဏ္၇ာအနာအား အရက္ပ်ံႏွင့္ေဆးေၾကာေပးကာ သခၤ်ာ(ေဆးနီ၇ည္)အားထဲ့ေပးပါသည္။
စပ္သၿဖင့္က်မမွာဖ်တ္ဖ်တ္လူးပင္…၊အေဖကၿပာၾကီးအား သတ္မည္ကိုၾကိမ္းေသသိေနမိပါသည္။ က်မကဘယ္နည္းႏွင့္မွ်ၿပာၾကီးအားခြင့္မလြတ္
ႏိုင္ေတြြ ့ရာသခၤ်ိဳင္းဓားမဆိုင္းဟုၿဖစ္မိပါသည္။ ၿပာၾကီးကားတပတ္မွ်တိတိအိမ္ၿပန္မလာ၊အေဖႏွင့္
က်မကားၿပာၾကီးအားအၿငိဳးမေၾကနိုင္။ (ခံစားထားၾက၇၍ၿဖစ္ပါသည္)
အေဖကေခြးကိုက္ပါက ခ်က္မွာေခြးရွဴးမၿပန္ႏိုင္ေအာင္ ေခြးရွဴးပ်ံေဆး(၁၄)ခ်က္မွ်ထိုးရမည္၊ငါ့သၼီးကားငယ္လြန္းသၿဖင့္ ေဆးထိုးခံ၇မည္ကိုစဥ္းစားမိပါက ငါ့၇င္မွာမခံစားနိုင္ေအာင္ၿဖစ္၇သည္ဟုအေမ့အားေၿပာၿပလွ်င္ အေမကအေမြထိမ္းအိမ္သို့ေၿပးကာၿဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ေၿပာၿပပါသည္။ ထိုအခါအေမ့၏အေမြထိမ္းအုပ္ထိန္းသည့္သူက သူေတာ္စင္ၿဖစ္ေန၍ က်မအားညေနေခၚလာပါ ဒဏ္၇ာကုသေပးမည္ ကေလးဘာမွ်မၿဖစ္ေစ၇ဟု ေၿပာပါသည္။အေမသည္အေဖ့အား အက်ိဳးေၾကာင္းေၿပာၿပကာ ညေနေ၇ာက္လွ်င္အမ္းကုန္းဆီေခၚသြားပါသည္၊ ၿပီးလွ်င္အမ္းကုန္းသည္ အင္းစာရြက္ဟုထင္၇ပါသည္ ထိုအင္းစာရြက္ေလးအားၿပာခ်ၿပီးကာမန္းထားသည
့္ေ၇အားတိုက္ပါသည္ ။ သုံး၇က္အတြင္းအနာေဖးကြာၾကကာ လုံး၀ေပ်ာက္ကင္းသြားမည္ဟုအေမ့အားေၿပာၿပပါသည္။
ၿပီးလွ်င္အတီေၿပာစရာရွိသည္ဟုဆိုကာ ကလကာအစိမ္းေ၇ာင္ေနာက္သို့ေခၚသြားၿပီး က်မအားအၿပင္မွာေန၇န္အေမကေၿပာပါသည္။ က်မကစပ္စုသည့္၀ါသနာ ၇ွိကာအမ္းကုန္းႏွင့္အေမတို့ေၿပာသည့္
စကားအားခိုးနားေထာင္မိပါသည္ ။ က်မနားစြန္နားဖ်ားၾကားလိုက္၇ၿခင္းက အတီ…ကေလးေခြးကိုက္ခံ၇သၿဖင့္ကံနိမ့္သြားသည္၊စိတ္မေကာင္းမၿဖစ္ႏွင့္တ၇ားနဲ့သာေၿဖပါဟု ေၿပာလိုက္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ အေမကစိတ္ထိခိုက္သြားခဲ့ပါသည္၊အေဖက အန္းကုန္းေဆးကုသမႈအား သုံး၇က္အတြင္းေစာင့္ၾကည့္ကာ လက္ေတြ ့ေပ်ာက္ကင္းသြားသၿဖင့္ ယုံၾကည္ကာေဆးမထိုးေတာ့ပါ..။
အန္းကုန္းကိုယုံၾကည္သည္၊ အေဖ့၇င္ထဲမွာေတာ့စိုး၇ိမ္ေၾကာက္ၾကစိတ္ကတထိတ္ထိတ္ႏွင့္ ဟုအေဖကေၿပာၿပပါသည္။ တပတ္ၿပည့္ေတာ့ၿပာၾကီးကၿပန္လာပါသည္… စိတ္ေၿပေလာက္ဟုသူထင္ေနမိ၍ၿဖစ္ပါမည္။ အေဖကေန၇ာအႏွ့ံ၇ွာတာေတာင္သူ ့အားမေတြ ့သၿဖင့္တအိမ္သားလုံးကအံ့ၾသေနၾကပါသည္။ အေမကၿပာၾကီးအားမသတ္၇န္ေတာင္းပန္ပါသည္၊က်မကႏွိပ္စက္ခ်င္ေနမိပါသည္ ၊ ကိုယ္ကိုတိုင္ကေတာ့သတၱိမရွိပါ ၿပာၾကီးအားစိတ္နာေနမိပါသည္။ အေဖႏွင့္အစ္ကိုအမမ်ားကၿပာၾကီးအားခြင့္မလြတ္ႏိုင္ဟုဆိုကာ အေဖကသတ္မည္ဟုေၿပာလွ်င္အေမက
ငိုယိုကာေတာင္းပန္ပါေတာ့သည္။ဘယ္လိုမွ
ပင္ခြင့္မၿပဳႏိုင္ပါဟုအေမကအသဲအသန္တားၿမစ္ပါေတာ့သည္။
အေဖက အေမမသိေအာင္ၿပာၾကီးၾကိဳက္ေသာအမဲ၇ိုးအား အသားအမ်ားဆုံးတြဲေနသည့္ဘက္မွေရြးယူကာ အင္တလင္း(အဆိတ္ေဆး)သုတ္လိမ္းကာ သူမ်ားႏွင့္သတ္ခိုင္းခဲ့ပါသည္။ သူလည္းကိုယ္တိုင္မကိုက္ခဲ့၊ငါလည္းသူ့အားလက္ၿဖင့္ကိုယ္တိုင္သတ္၇န္ကံအေၾကာင္းမပါ…. ဟုအေဖေၿပာပါသည္၊ေမာင္ႏွမအားလုံးအား
ေမ့အားမေၿပာ၇န္ႏွဳတ္ပိတ္ခိုင္းခဲ့ပါေတာ့သတည္း….။
ၿပာၾကီးကားဆန့္ငင္ဆန့္ငင္ၿဖစ္အိမ္ေ၇ွ့သို့ မေ၇ာက္ေ၇ာက္ေအာင္ၿပန္လာခဲ့ၿပီးကာ အိမ္ေရွ ့အေ၇ာက္ဘိုင္းကနဲလဲၾကၿပီးမွ ေသသြားပါသည္။ ထိုအခါမွအေဖက အသိတ၇ား၀င္ကာ ငါသတ္ခိုင္းခဲ့တာမွားၿပီဟုဆိုပါသည္။ ေခြးေပမဲ့သစၥာရွိလြန္းလွသည္။နင္နဲ့ငါက
ကံအေၾကာင္းတရားတို့ကုန္ေပၿပီ၊ေနာင္သံသ၇ာမွာ ဒီလိုအၿဖစ္မ်ိဳးမၾကဳံေတြ ့ေစ၇န္ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္ ဟုေၿပာကာ အလုပ္သမားတေယာက္အားေခၚယူ၍ ေရေခ်ာင္းထဲေမွ်ာခ်ပစ္ခိုင္းခဲ့ပါသည္။အေမ့ကိုကား
အေဖညာ၇ပါေတာ့သည္၊သူမ်ားေခြးရွဴးေတြထေနသၿဖင့္ ၿပာၾကီးကအဆိတ္စားမိကာေသဆုံးသြားၿပီဟုေၿပာၿပပါေတာ့သည္။
ေၾသာ္……ငယ္ငယ္ကမသိနားမလည္သၿဖင့္၊
အေၾကာင္းအက်ိဳး၊အေကာင္းအဆိုးမခြဲတတ္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ အေဖပါ“အၿပစ္”ၿဖစ္မိသည္………ယေန့တိုင္၇င္ထဲခံစားမႈ
တို့ကားေပ်ာက္ပ်က္မသြားေတာ့၊မိမိေၾကာင့္အၿပစ္ၿဖစ္ခဲ့၇မႈအေပၚ၇င္ထဲတြင္တႏွံ ့ႏွံ့ခံစား၇င္းၿဖတ္သန္းလာခဲ့၇ေပေတာ့သတည္း။
ညိဳမေလးေသသည့္အခ်ိန္တြင္ကား……. က်မတို့အိမ္ေရွ ့ဗန္ဒါပင္ေခ်ရင္းေအာက္တြင္
ေကာင္းေကာင္းၿမဳပ္ႏွံခဲ့ေပးၾကပါသည္။ တစ္အိမ္သားလုံးဆုမြန္ေတာင္းေပးၾကကာ မေသမီက်မတို့ေမာင္ႏွမအားလုံးက
ညိဳမေလးအားသ၇ဏဂုံတင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
(ကိုယ္ေတြ ့ခံစားခ်က္မ်ားသာၿဖစ္ပါသည္၊
ေ၀ဖန္ထင္ၿမင္ခ်က္ေပးပါ၇န္ေတာင္းခံအပ္ပါသည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF