သစ္ေမႊးပင္ ဆိုသည္မွာ…

— သစ္ပင္၏အသားထဲမွ အေမႊးရနံ႔ထြက္ေသာ အပင္ကုိမဆိုလိုပါ။

— သဘာ၀အတိုင္းေသာ္၎၊ ေဆးသြင္းျခင္းျဖင့္ေသာ္၎ ပင္စည္အတြင္းသားထဲ၌ ရွားပါး၊ အဖိုးတန္သည့္၊ ထူးကဲေသာ ေမႊးရနံ႔ထြက္လ်က္၊ အဆီခဲျဖစ္တည္ေနသည့္ အပင္ကို သစ္ေမႊးပင္၊ ျမန္မာအေခၚ အေက်ာ္ပင္(Agarwood) ဟုေခၚဆိုပါသည္။

သစ္ေမႊးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ…

  • ကမာၻေပၚတြင္ရွိသည့္ သစ္ေမႊး၁၅မ်ဳိးလံုးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ထြန္းျပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းသည္။

 

၎တုိ႔အနက္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ေသာ Aquilaria Malaccensis. ႏွင့္ Aquilaria Agallocha. မ်ဳိးစိတ္၂မ်ဳိးလံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

ကိုေ၀ေအာင္ (Green Agarwood -စိမ္းလန္းသစ္ေမႊးေရာင္း၀ယ္ေရး)
0949348896, 0973070035, 095136753, 0949275907
email: waiaungchanmyo@gmail.com,

အျမဲတမ္းဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- အမွတ္(၁၅၃၆)၊ ထူပါရုံ (၁၆)လမ္းအေရွ႕၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

သစ္ေမႊးျခံလိပ္စာ- ပ်ဥ္ေထာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ နတ္စင္ကုန္းမွတ္တိုင္၊ (က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားမွ ၆မွတ္တိုင္ေျမာက္၊ ထမလံုမေရာက္ခင္ ၂မွတ္တိုင္အလို)၊ ( ျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရး၀င္းအနီး)၊ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္းကားလမ္းမၾကီးမွ နတ္စင္ကုန္းမွတ္တုိင္တြင္ဆင္း၍၊ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီဂိတ္တြင္ သစ္ေမႊးျခံကို ပို႔ေပးပါဆိုရင္……

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.

   Send article as PDF