ျပည္သူလြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း က အဆို တင္သြင္းပါတယ္

၀န္ထမ္းေတြလစာတုိးဖုိ႔

ဘ႑ာေငြစိစစ္ဖို႔

လူသားအရင္းအျမစ္ဖြ႔ြံျဖိဳးဖို႔   စသည္႔ အခ်က္၆ ခ်က္ ပါအဆို ကိဳ လြတ္ေတာ္ ကိုတင္သြင္းပါတယ္ တဲ႔

၀န္ထမ္းလစာေတြလဲ ေနာက္နွစ္ဘတ္ဂ်တ္အစ မွာ တု္ိးေပး မွာပါတဲ႔။

ျဖစ္နိုင္ မျဖစ္နိင္ ကိုေတာ႔ လူပညာရွိ ရဟန္းပညာရွိမ်ား ၀ိုင္း၀န္း လို႔ ရြာစားေရ……စည္ေတာ္ယြန္း ၾကပါဆို႔…….

About koko

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF