28

မႏၱေလးက မဟာေဗာဓိပင္ဘုရား နွစ္ ၁၅၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္

-
15

ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ေရႊၾကက္ယက္ဆုေတာင္းျပည္႕ဘုရား ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္

-
23

ဟိုနားဒီနား ခရီးသြား (သမိုင္းမွတ္တမ္းမရွိေသးတဲ႔ ထင္ရွားလူသိမ်ားတဲ႔ ဘုရားႀကီး တစ္ဆူဆီသို႔)

-
16

ဟိုနားဒီနား ခရီးသြား (ေညာင္ေလးပင္သို႕) ၃

-
11

ဟိုနားဒီနား ခရီးသြား (ေညာင္ေလးပင္သို႕) ၂

-