22

ညီေလးအလင္းဆက္သို႕ ေခတၱ ခဏမွ် ….. ႏွဳတ္ဆက္ၿခင္း

-
55

ညီေလးအလင္းဆက္ ႏွင့္ ၿမန္မာစာခ်စ္သူ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားသို႕ အပိုင္း(၃)

-
71

ညီေလး အလင္းဆက္ ႏွင့္ ၿမန္မာစာခ်စ္သူ ရြာသူ / ရြာသားမ်ားသို႕ အပိုင္း(၂)

-
22

ညီေလး အလင္းဆက္ ႏွင့္ ၿမန္မာစာခ်စ္သူ ရြာသူ / ရြာသားမ်ားသို႕ အပိုင္း(၁)

-
57

ေက်ာက္ဆည္ ၿပည္သူ႕ေဆးရံု မွ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းစိုးႏွင့္ ေဒၚမူမူေအးတို႕၏လုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ သဂ်ီး ဥကိုင္ ကိုေ၀ဖန္ၾကည္႕ၿခင္း ( ခ်ိတ္အခ်ဳိးရ၀ူးေနာ္ )

-