စံဇာဏီဘို – အချစ်ဗေဒင်…

lu ta loneJune 7, 20101min630

http://nimis540.files.wordpress.com/2009/08/astrology.jpg

ကိုယ့်ကို ချစ်ရေးလာဆိုတဲ့သူက ဘယ်လိုမျိုးလဲ… ကိုယ့်ကို အတည်လား… ကျောရရုံ ကြံတာလား… သိချင်ရင် တွက်ချက်ပုံတွေကို ရေးထားတာပါ…

Hi Friends Download Here

Download Book:

စံဇာဏီဘို – အချစ်ဗေဒင်