ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဌာနခွဲ နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန်နှိုးဆော်

klnJune 9, 20101min660

၂၀၀၉ခုနှစ် ဧပြီ ၁ရက်မှ ၂၀၁ဝခုနှစ် မတ် ၃၁ရက်အထိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သည့် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသည့် တစ်ဦးချင်းပိုင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းများ၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီများအခွန်ပေးဆောင်ထိုက်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများ၊ သမဝါယမအသင်းများနှင့် အစိုးရ၏ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် နှစ်ချုပ် ကုန်ရောင်းကြေညာလွှာ သို့မဟုတ် နှစ်ချုပ်ဝန်ဆောင်မှုကြေညာလွှာကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ၂၀၁ဝခုနှစ် ဇွန် ၃ဝရက်ထက် နောက်မကျစေဘဲ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှုးရုံး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်ပြီး ချောစာဖြင့် ဖြစ်စေပေးပို့ရန် ဥပဒေအရတာဝန်ရှိကြောင်း နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ဆားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမှအပ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းရောင်းရငွေ ၂၄၀၀၀၁ကျပ်နှင့် အထက်ရရှိသူများ၊ ကုန်စည်ဝယ်ယူရောင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း ရောင်းရငွေ ၃၀၀၀၀၁ကျပ်နှင့် အထက်ရရှိသူများ၊ ခရီးသည်ပို့ဆောင်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ခရီးသည် ပို့ဆောင်ခရငွေစုစုပေါင်း ၁၈၀၀၀၁ကျပ်နှင့် အထက်ရရှိသူများသည်လည်းကောင်း၊ ဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ဖွယ်ရောင်းချရေးလုပ်ငန်းများ၊ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများ (ခရီးသွားလမ်းညွှန်သက်သက်လုပ်ကိုင်မှုများအပါအဝင်)၊ မောတော်ယာဉ်ရေဆေး၊ ဆီထိုးလုပ်ငန်း၊ အသက်အာမခံလုပ်ငန်းမှအပ အခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ ဆံသအပါအဝင် အလှပြင်လုပ်ငန်းများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အလှပြင်နှင့် ပြုပြင်လေ့ကျင့်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ ကွန်ပျူတာစာစီလုပ်ငန်းနှင့် ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းများ (ဓာတ်ပုံမိတ္တူလုပ်ငန်းမပါဝင်)သည်လည်းကောင်း နှစ်ချုပ်ကုန်ရောင်းကြေညာလွှာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကြေညာလွှာကို လုပ်ငန်း၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းရှင်းတမ်းများနှင့် ပူးတွဲပေးပို့ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သည့် ၂၀၁ဝခုနှစ် ဇွန် ၃ဝရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ဆိုင်ရာရုံးအသီးသီးကို ညနေပိုင်း ၁၈းဝဝနာရီအထိ ဖွင့်လှစ်၍ နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာများကို လက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁အရ လုံလောက်သော အကြောင်းမရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်အပြင် ယင်းအခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသောငွေကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် တပ်ရိုက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်ချုပ်ကုန်ရောင်းကြေညာလွှာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကြေညာလွှာပုံစံများကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးတွင်ဖြစ်စေ အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ လူကိုယ်တိုင်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက လက်ခံရရှိကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာရုံးက ချက်ချင်းထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မရှင်းလင်းသော အချက်များရှိပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးတွင်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။