ပုံတော်ဘုရား၊ ဂုဏ်တော်ဘုရား…

http://www.buddhanet.net/budart/images/buddha13.jpg

လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးနေတာက ပုံတော်ဘုရားဟုခေါ်သော ပန်းချီကား၊ ပြက်ခဒိန်၊ ဓာတ်ပုံ၊ ကျောက်အမျိုးမျိုး၊ သတ်ထု အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် သပ်ပယ်စွာ ရေးဆွဲထုလုပ်ထားသော အနုပညာရုပ်ပွားတော်၊ စေတီတော်၊ ပုထိုးတော် အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီး

အာရုံပြုရမှာက ဂုဏ်တော်ဘုရားဟုခေါ်သော သတ်ထု၊ ကျောက်စာ၊ ပေစာ၊ စက်ကူ အမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးထွင်းထားသော မြတ်ဗုဒ်ဓဧ။် ဂုဏ်တော်များဖြစ်ဧ။်။