တိရိ စ္ဆာန်ရုံက မျောက်တွေပြောပါတယ်…..

zaylayJune 25, 20101min661

တိရိ စ္ဆာန်ရုံက မျောက်တွေပြောပါတယ်……

ဟိုအပင်ကူးလိုက်

ဒီအပင်ကူးလိုက်

အပေါ်တက်လိုက်

အောက်ဆင်းလိုက်

ခေါင်းကုုတ်လိုက်နဲ့

သန်းရှာလိုက်နဲ့

အငြိမ်ကို မနေဘူး

ခုလည်းကြည့် ဒီစာကို လာဖတ်နေတယ်

One comment

  • chitsayar

    June 26, 2010 at 6:47 pm

    စအိုယား လို ့ စအိုကို နှိုက်ပြီး နမ်းပြီးမှ နံတယ်ပြောတာ မင်းလိုကောင်ဖြစ်မယ်။
    အရကား နောက်တာနော် အတို ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့

Leave a Reply