ဘဝကြင်ယာဖေါ် ရွေးချယ်နည်း (ရယ်စရာလေးပါပဲ)

etoneJuly 5, 20101min01

အနှစ်လို အချစ်ပိုချင်ရင် *စစ်ဗိုလ် *ကိုစဉ်းစားပါ ”
” ကညာမွန် အညာလွန် ချင်ရင် *ဆရာဝန်* ကိုရွေးပါ ”

” ရင်ခွင်လွှာမှာ အကြင်နာပါရင် *အင်ဂျင်နီယာ *ကို ထည့်တွက်ပါ ”

” အကြောင်းအရာပေါ် ကောင်းရာမျှော်ချင်ရင် *ကျောင်းဆရာ* ကတော် လုပ်ပါ ”

” ပြည်သူ ့ထဲ ငြူ ဆူအမြဲ ဖြစ်နေရင် *ပြည်သူ ့ရဲ* တောင်မစဉ်းစားနဲ ့”

” အချစ်များပြီး ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင် *စစ်သား* ကို လည်း မယူနဲ ့”

” အပြတ်ဖြေဖျော် လာဘ်လာဘ မျှော်ရင် *နတ်ကတော်* လည်းမရွေးနဲ ့”

” အစဉ်အမြဲသိမ်း ရင်ထဲထိန်းချင်ရင် *ယာဉ်ထိန်းရဲ *ကိုလည်းမစဉ်းစားနဲ “့

” ကုန်တာမှိုင် လိုရာမပိုင်၇ရင် *companyပိုင်ရှင် လည်း အလျှော့မပေးနဲ ့”

” အဖြီးအပြတ်လှော် မီးသတ်မတော်ရင်* မီးသတ်* *ကတော်လည်း မလုပ်နဲ ့”

” ရမက်တပ်ရစ် အရက်မပြတ်ကစ်ရင် *လက်မှတ်စစ်* ကို လည်း မစဉ်းစားနဲ ့ ့”

” ရတက်ဖြစ်အရေး လက်ဖက်ရည် ကစ်ရေး ဆိုရင် *ဆက်သွယ်ရေး *ကောင်လည်း မရွေးနဲ ့” ့

” ယမင်းအပျော်ထား အတင်းပျော်အား နေရင် *သဘောင်္သား** *ကိုလည်း ရှောင်ပါ ”

” ရှာသမျှ ကုန်မယ်ဆိုရင် ကညာမကျ တဲ့ ပါသမျှ *ကုန်သည် * ကိုလည်းမစဉ်းစားနဲ ့”

” မယားမပြတ်မော. အနားကပ်လျော့ရင် *ကားဝပ်ရှော** *့ဆရာလည်း မရွေးနဲ ့”

One comment

Leave a Reply