တောင်သမန်အင်းကလေ

သည်ပုံလေးကတော့ တောင်သမန်အင်းဘေးမှာ ရှိတဲ့ ဘုရားပုံပါ။
ရာဇဝင်လေးပါသိအောင် သမိုင်းအကြောင်းရေးထားတဲ့ကျောက်သင်ပုန်းပါ
ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။တောင်မင်းကြီးဘုရားပါဒါကတော့ဘုရား သမုိုုင်းလေးပေါ့