အချစ်ကံကြမ္မာ(ဂဏန်းဗေဒင်)

etoneJuly 9, 20101min1060

အချစ်ကံကြမ္မာလေး သိချင်လား (ဂဏန်းဗေဒင်)

က 1

ခ 2
ဂ 3
ှဃ 4
င 5
စ 6
ဆ 7
ဇ 8
ဈ 9
ည 10
ဋ 11
ဌ 12
ဍ 13
ဎ 14
ဏ 15
တ 16
ထ 17
ဒ 18
ှဓ 19
န 20
ပ 21
ဖ 22
ဗ 23
ဘ 24
မ 25
ယ 26
ရ 27
လ 28
ဝ 29
သ 30
ဟ 31
ဠ 32
အ/ဥ 33

ကကြီး ကနေ အ/ဥ အထိ နံပါတ်အလိုက်ရေးထားပေးပါတယ ်။
အဆင့် 1 – မိမိနာမည်ကိုပေါင်းပါ။(နာမည်အရှေ့က မ၊မောင်၊နန်း၊ခွန်၊စိုင်း၊ စတာတွေထည့်တွက်စရာမလိုပါ။)
(ဥပမာ – မဖြူဖြူသော် ဆိုပါက မ ကိုထည့်တွက်စရာမလိုဘဲ ဖ + ဖ + သ = ရလဒ် ကိုသာ ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
အဆင့် 2 – မိမိချစ်သူ နာမည်ကိုပေါင်းပါ။
အဆင့် 3 – မိမိနာမည်ပေါင်းရလဒ်နှင့် မိမိချစ်သူနာမည်ပေါင်းရလဒ် နှစ်ခုကိုပေါင်းပါ။
အဆင့် 4 – နှစ်ခုပေါင်းရလဒ်ကို (၉) ဖြင့် စားပါ။ နောက်ဆုံးအကြွင်းကိုကြည့်ပ ါ။

အကြွင်း 1 ကြွင်းလျှင် ။ အသက်မကချစ်ကြမည်။
။ 2 ။ ။ ရင်နာစရာကြုံရမည်။
။ 3 ။ ။ ဘဝဖူးစာဖက်များဖြစ်သည်။
။ 4 ။ ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေလည်မည်။
။ 5 ။ ။ အစကချစ်လည်း .. နောင်မုန်းမည်။
။ 6 ။ ။ တစ်ဦးက တစ်ဖတ်သက်သာချစ်ရရှာသည်။
။ 7 ။ ။ ချစ်သော်လည်း မညားကြချေ။
။ 8 ။ ။ မိဘများက သဘောမတူကြချေ။
။ 0 ။ ။ ဘယ်လိုမှ အပ်စပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး တဲ့ ။
(ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားတော့မသိဘူး ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်အပျော်လေးပေါ့) ။