အလောင်းတော်ကဿပ လှိုင်ဂူတော်ကို.. ဖွင့်နိုင်ခဲ့သော.. ယခုသက်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီး…

fattyJuly 19, 20101min1092

ဆ ရာ တော ်ဘ ုရား ကြီး ၏ ဘွဲ. အ မည် မှာ …  ကျော် အောင် စံ ထား ဆ ရာ တော ်.. အ ရှင် ဝါ ယာ မာ ဘိ ဝ ံသ .. ဖြစ် ပါ တယ်။ ဆ ရာ တော ်ကြီး ၏ သက ်တော ်မှာ ကြီး ရင ်. နေ ပြီ ဖြစ ်ပါ သ ဖြင်. သ ုတေ သ န ပြု လုပ် လို သူ များ သွား ရောက ်ဖူး မြော ်ပြီး လျှောက် ထား မေး မြန်း နိင ်ပါ တယ်။ ပ ထ မ ဆုံး ဆ ရာ တော ်ကြီး ပြု စု သော အ လောင်း တော ်က ဿ ပ ခ ရီး သွား မှတ ်တမ်း စာ အုပ ်ကို ရှာ ဖွေ ဖတ ်ရှူ. စေ ချင ်ပါ တယ်။

လှိုင ်ဂူ အ တွင်း ရှိ သည်. အ ရာ များ ကို ဖော ်ပြ ချင ်သော် လည်း ကျွန် တော်. အ နေ ဖြင်. မြန် မာ လ ိုရိုက် ရန ်အ ခက ်အ ခ ဲရ ှိသ ဖြင်. လို အပ် သည် များ က ိုအ ကျဉ်း မျှ သာ ဖော ်ပြ နိုင ်ပါ သည်။

ဆ ရာ တော ်ကြီး လက ်ရှိ သ ီတင်း သုံး သည်. ကျောင်း…….အ မ ရ ပ ူရ မြို. ကျော် အောင ်စ ံထား ကျောင်း တိုက်

လှုင်ဂူတော်ပွင်. သည်.နေ. ……………………………………၁၃၁၆ ခု တပိုတွဲလဆန်း ၅ ရက် သောကြာနေ.။

2 comments

 • လင်းဝေကျော်

  July 20, 2010 at 2:58 am

  ရိုက်နိုင်သလောက်တော့ ရိုက်ပြီးတင်မှပေါ့။
  ဘာမှကို မရိုက်ပဲ စာအုပ်ရှာဖတ်ပါဆိုတော့၊
  စာအုပ်ကလည်းရှာရလွယ်မယ့်ပုံဆိုတော့၊
  ကျေးဇူးပါပဲ။

 • fatty

  July 20, 2010 at 4:03 am

  Thank you ko Lin Wai Kyaw, to post the above news I requestd a person to help to type, but he also cannot type very well.

  Anyhow, I will make the arrangement to post more detail about it very soon.

Leave a Reply