အလှူ

etoneJuly 27, 20101min1280
(က) လှူမှုရှေးခါ၊ ဝမ်းမြောက်ရာ၊ လှူခါ စိတ်ကြည်လင်ရမည်။
(ခ) လှူပြီးနောက်မှာ၊ နှစ်သက်ရာ၊ သုံးဖြာလှူသူ အင်္ဂါမည်။
(ဂ) ရာဂဒေါသာ၊ မောဟပါ၊ ကင်းကွာ ကင်းရန် ကျင့်သုံးသည်။
(ဃ) အလှူခံအင်္ဂါ၊ ဤသုံးဖြာ၊ မှတ်ပါ အင်္ဂုတ် ဖော်ညွှန်းသည်။
(င) အင်္ဂါခြောက်ဆူ၊ ပြည့်အလှူ၊ ကျိုးမူ မရေတွက်နိုင်ပြီ။
( အရှင်ကောဝိဒဓဇ)
တနည်း-
အလှူပေးသူ အင်္ဂါ-
၁။ မလှူခင်မှာ၊ ဝမ်းသာတာ၊ ပုဗ္ဗစေတနာ။
၂။ လှူနေစဉ်မှာ၊ ဝမ်းသာတာ၊ မုဉ္စစေတနာ။
၃။ လှူပြီးနောက်မှာ၊ ဝမ်းသာတာ၊ အပရစေတနာ။
အလှူခံသူ အင်္ဂါ-
၁။ ရာဂကင်းပြန်၊ အလှူခံ၊ အမှန်ဖြစ်ရမည်။
၂။ ဒေါသကင်းပြန်၊ အလှူခံ၊ အမှန်ဖြစ်ရမည်။
၃။ မောဟကင်းပြန်၊ အလှူခံ၊ အမှန်ဖြစ်ရမည်။
၁။ ရာဂကင်းရန်၊ ကြိုးစားပြန်၊ အမှန်ဖြစ်ရမည်။
၂။ ဒေါသကင်းရန်၊ ကြိုးစားပြန်၊ အမှန်ဖြစ်ရမည်။
၃။ မောဟကင်းရန်၊ ကြိုးစားပြန်၊ အမှန်ဖြစ်ရမည်။