အာရုဏ်းတက်ပုံ နေထွက် နေဝင် ဇယား

toyoAugust 13, 20101min1042
လအမည်      အာရုဏ်တက်
တန်းခူးလ           ၅ း ဝ၀
ကဆုန်လ           ၄ း ၅၀
နယုန်လ           ၄ း ၄၀
ဝါဆိုလ            ၄ း ၃၀
ဝါခေါင်လ           ၄ း ၄၀
တော်သလင်းလ           ၄ း ၅၀
သီတင်းကျွတ်လ           ၅ း ဝ၀
တန်ဆောင်မုန်းလ           ၅ း ၁၀
နတ်တော်လ           ၅ း ၂၀
ပြာသိုလ           ၅ း ၃၀
တပို့တွဲလ           ၅ း ၂၀
တပေါင်းလ          ၅ း ၁၀

နေထွက်     နေဝင်
၆ း ဝ၀        ၆ း ဝ၀
၅ း ၅၀        ၆  း ဝ၀
၅ း ၄၀        ၆း ၂၀
၅ း ၃၀        ၆ း ၃၀
၅ း ၄၀        ၆ း ၂၀
၅ း ၅၀        ၆ း ၁၀
၆ း ဝဝ        ၆ း ဝ၀
၆ း ၁၀        ၅ း ၅၀
၆ း ၂၀        ၅ း ၄၀
၆ း ၃၀        ၅ း ၃၀
၆ း ၂၀        ၅ း ၄၀
၆ း ၁၀        ၅ း ၅၀

2 comments

  • etone

    August 14, 2010 at 4:57 am

    အခုမှပဲသိတော့တယ် မှန်မမှန်စောင့်ကြည့်မယ် ။

Leave a Reply