ေအာက္ကစာေတြက ..ဆန္ဖရန္စစၥကို တက္ခ္စီေတြ ပိုင္ရွင္ဘ၀ကေန ရန္ကုန္မွာ ကားသြားေမာင္းေနတဲ့ ဦးေက်ာ္ရဲ့အီးေမးလ္ထဲက ႏုတ္ေတြပါ…။
သူ႔အာေဘာ္ေနာ..သူ႔အာေဘာ္..
==========

  photo 4 photo 12
ကမ္ဘာေအးလမ္းမျကီးလူကူးတံတား

 

ျကည့္ျကပါဗ်ာ. ျမိ ု့ေတာ္ကစီစဥ္ထားေသာလူကူးတံတားေတြကိုအတက္အဆင္းအဆင္ေျပေအာင္မ
လုပ္ျခင္းျဖင့္သက္ျကီးရြယ္အုိနင့္ wheelchair သူေတြပါမသုံးနိင္ျကပါ။

လူကူးတံတားေတြေလွခါးမ်ားစြာရွိျခင္းျဖင့္အလြယ္ေနရာမွကူးသန္းေနျကသည္ကိုေတြရပါသည္။
ေလွခါးမပါဘဲလမ္းေျကာကိုေကြ ့ပတ္ကာေလ်ွာက္ျခင္းျဖင့္မည္သူမဆိုလြယ္ကူစြာျဖတ္သန္းနုိင္ပါသည္။
အခ်ိန္မွီရင္ရပ္တန္ ့ျပ ုျပင္ပုံစံမ်ားကိုေျပာင္းေစခ်င္ပါသည္။
Wheelchair သမားေတြအတြက္လည္းစဥ္းစားေပးသင့္ပါတယ္ေငြအကုန္က်ခံကာအသက္(၄၀)ေအာက္
နွင့္(၄၀)အထက္ေတြအတြက္လည္းသုံးနုိင္ေအာင္လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

(၁)ဆူးေလးလူကူးတံတား
(၂)ပန္းဆိုးတန္းလူကူးတံတား
(၃)ကဘာေအးလူကူတံတား
(၄)ျပည္လမ္းနွင့္ေအဒီလမ္းလူကူတံတား
US ဦးေက်ာ္
===============================

 

လသာလမ္းမေပၚတြင္ လမ္းမေပၚကေခြးေခ်းပုံ

 

photo 1

ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာမ်ားသည္ေခြးငယ္ ေျကာင္ငယ္မ်ားကိုခ်စ္တတ္လာေသာေျကာင့္အိမ္တြင္
ေမြးလာျကပါသည္။
ေကာင္းေသာျကင္နာမူေတြပါ သို ့ေပမဲ့လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္တာေတြကိုသိေစခ်င္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ေရွ့မွာကိုယ္အိမ္တြင္ေမြးထားသည့္ေခြးကိုလမ္းမေပၚတြင္အေပါ့အေလးထြက္တည္ျက
သည္။တည္ျပီးရင္ဒီတိုင္းပုံလွ်က္ထားခဲ့သည္ဒါေျကာင့္လမ္းသြားလမ္းလာလူအမ်ားကတက္နင္း
ေသာေျကာင့္အနံအသက္မေကာင္းညစ္ပတ္မူကိုျဖစ္ေစပါသည္။
US နွင့္ အျခားနိုင္ငံျကီးမ်ားတြင္မိမိအိမ္ေမြးေခြးေတြရဲ  ့အညစ္အေျကးမွန္သမွ်ကိုမိမိကိုယ္တိုင္
ကြ်တ္ကြ်တ္အိပ္ျဖင့္ျပန္းသိမ္းယူျပီးအမူိက္ပုံးထဲသို ့စြန္ ့ပစ္ျခင္းကိုျပ ုလုပ္ျကပါသည္။
မျပ ုလုပ္ဘဲဒီအတိုင္းထားခဲ့ပါက ျပည္သူ ့ရဲကဒဏ္ေျကးအေနျဖင့္ USD$(30) ဒဏ္ရုိက္ျခင္းျဖင့္
ပန္းျခံ လမ္းမေပၚမည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုသိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ တပါးသူအားမညစ္ပတ္ေစဘဲ

အမ်ားပုိင္၏လမ္းမေပၚတြင္သန္ ့ရွင္းေစနိုင္ပါသည္။
US ဦးေက်ာ္ (ကေလာင္)

=======================

ေသာက္တာမျမင္ေအာင္ေသာက္ျကပါ

ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ျမန္မာဘီယာ ေျကာ္ျငာ  ဝိစကီေျကာ္ျငာကားလမ္း ရထားလမ္း
ေရလမ္းအဆံုးေနရာအႏွံ ့အားေကာင္းစြာျဖင့္ေျကာ္ျငာထားကဲ့သုိ ့ဘီယာဆုိင္  KTV ဆိုင္ စားေသာက္
ဆုိင္ေတြ  ဆိုင္ျခင္းကပ္ကါအားရပါးေရာင္းေနျကပါသည္
ကြာျခားမူရွိတာကကြ်န္ေတာ္ USမွာဘီယာ ဝိစကီမ်ားကုိအမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းမွာေသာက္ျခင္း
ေရာင္းျခင္းမ်ားလုံဝ လုံဝခြင္ ့မျပ ုပါ ေသာက္ေသာသူအားတျခားလူမျမင္ေအာင္ဆိုင္အတြင္းကာရံျပီး
ေရာင္းခြင့္ျပ ုျကျခင္းျဖစ္ အတုျမင္အတက္သင္မ်ားကုိထိန္းထားျကပါတယ္
21 ျပည့္ေသာအရြယ္ေရာက္သူမ်ားျဖစ္မျဖစ္ မွတ္ပုံတင္(I D)စစ္ကာဆိုင္အတြင္းေပးဝင္သုံးဆြဲခြင့္ျပ ုျကပါသည္

ေနာက္မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆုိအကြာအေဝးသတ္မွတ္ကာလုပ္ငန္းတူမ်ားအာလိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းမျပ ုပါ
တုိ ့နိင္ငံမွာေလေကာ္ဖီဆုိင္ ဘီယာဆုိင္ KTVဆုိင္ ဖုန္းဆိုင္မ်ားကပ္ကာေရာင္းခ်ေနျခင္းသည္ေအာင္ျမင္
ေသာလုပ္ငန္းရွင္မျဖစ္သည့္အျပင္စည္းေဆာင့္ရမွန္းမသိျကေတာ့ပါ လုပ္ငန္းတူမ်ားနီးကပ္စြာမလုပ္ရဟူေသာအသိတရားမ်ားကိုနားလည္ေစခ်င္ပါတယ္
ျမိ ု့လယ္ကတရုတ္တန္း (၁၉)လမ္းတြင္လူျမင္ကြင္းေသာက္ေနျကတာကုိျကည့္ျခင္းျဖင့္မိန္းခေလးငယ္မ်ား
ကိုယ္တိုင္ဝင္ေသာက္ကုန္ျကပါေလ၏

အတုျမင္အတက္သင္ေဆာင္ပုဒ္ေလးအားသတိျပ ုျခင္းျဖင့္ယမကာဘဝမွကင္းေဝးနိင္ပါေစလို ့ဆုေတာင္းရင္း

==============================

သဘာဝဓါတ္ေငြ ့ CNG ျပန္ျပင္သင့္ေသာကားငယ္မ်ား

1.3 /1.5 အင္ဂ်င္ပါေသာကါးငယ္မ်ားအား ဓါတ္ဆီ (သို ့)ဒီဇယ္သုံးပါကအသုံးခံနိုင္္ေသာကားမ်ားဟုသတ္မွတ္
ျပီး ဆီမစားေသာကားမ်ားလို ့ေခၚနိုင္ပါသည္  ဤကားမ်ားကုိ CNG ေပးသုံးျခင္းျဖင့္ျပည္ပမွမွာယူေသာဓါတ္
ဆီေခြ်တာျခင္းကိုမထိေရာက္ေစပါ အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္သည္မွာ
2.0 အထက္အင္ဂ်င္ပါေသာကားမ်ားကို CNG သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံအတြက္ဓါတ္ဆီေခြ်တာျခင္းကိုသက္ေရာက္
နိုင္ပါသည္ အေမရိကန္သမၼတကိုယ္တိုင္ မိမိနိုင္ငံတြင္ဆီအသုံးမ်ားေသာကားမ်ားကုိ ကားသစ္ႏွင့္လဲလွယ္ပါက
ေဒၚလာ. $4500  အစိုးရကစိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆီအသုံးမ်ားေသာကားမ်ားကိုလမ္းမထက္ကဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္
နိုင္ငံ မွမွာယူရေသာဓါတ္ဆီမ်ားကိုေခြ်တာနိုင္ခဲ့သည္
2.0အထက္အင္ဂ်င္ပါေသာကားမ်ားအတြက္သာ CNG ေပးျခင္းျဖင့္ ေစ်းနူန္းမေျပာင္းရဘဲ နိုင္ငံအတြက္သက္သာေစနိုင္မည္

ျဖစ္သင့္တာျဖစ္ပါေစဟု
US ဦးေက်ာ္ေက်ာ္

===============

အသိစိတ္ႏွင္ ့အေပးယူေပးႏွိင္ေသာဆိုင္းေလး

ကြ်န္ေတာ္တို ့အေမရိကန္ႏွိင္ငံမွာျမိ ု့ျကီး ျမိ ု့ေလးေနရာအႏွံ လမ္းဆုံ လမ္းခြ မီးပိြင့္မထားႏွိင္ေသာေနရာမ်ားမွာ (STOP) ဆိုင္းကိုတပ္ဆင္ထားျကပါတယ္
အေမရိကန္လိုင္စင္ရုံးက (DMV) က STOP ဆိုင္းကိုအဓိကထားျပီးသင္ေပးျက ေျဖဆိုျကရပါတယ္
(STOP) ဆိုင္းကိုေတြ ့ပါက (1) ကားေလးဘီးစလုံးရပ္ပါ
        (2)အရင္ေရာက္ အရင္ထြက္စနစ္ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပးအယူလုပ္ရမည္
သို ့ေပမဲ့မိမိထြက္မည့္ေနရာ (ဥပမာ) လမ္းဆုံတြင္ဝင္လို ့မရရင္ခဏေစာင့္ဆိုင္းျပီးမွထြက္ပါ ၎နည္းျဖင့္
လမ္းဆုံလမ္းခြေခါင္းခ်င္းဆိုင္ပိတ္ဆို ့မူမ်ားပေပ်ာက္ေစႏွိင္မည္  မီးပိြင့္ပ်က္ေသာ္လည္း (STOP)ဆိုင္း အသိစိတ္ထားကာျပ ုမူျကပါ
လမ္းဆုံလမ္းခြတြင္ပိတ္ဆို ့ေနပါကအျပစ္ရွိသည္ဟု ယာဥ္ထိန္းရဲကယူဆကာ ခ်လံျဖတ္အေရးယူ
ျခင္းခံရပါမည္ DON’T BIOCK INTERSECTION  ဥပေဒ
(STOP) ကိုမရပ္ခဲ့ နားလည္မူမရွိခဲ့ရင္ မီးနီျဖတ္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ နူိင္းယွဥ္သတ္မွတ္သည္ (DRIVER) အား
ဒဏ္ေျကးႏွင့္ (3) နွစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရမည္
ကားတိုင္းတြင္ INSURANCE  CO. ရွိရမည္ မူခင္းမ်ားေသာ (DRIVER)  အား မည္သည့္
INSURANCE  CO. မွတာဝန္ယူျခင္းမရွိပါ ေနာက္ဆုံးလမ္းေလ်ွာက္ရမည့္ဘဝကိုရင္ဆိုင္ရပါမည္
ျမန္မာတနိင္ငံလုံး (STOP) ဆိုင္းေလးကိုသုံးနွိင္ပါေစလို ့အျကံေပးလိုက္ပါတယ္

                                        USA
                                         ဦးေက်ာ္ေက်ာ္

==================

ဒါ ေလးနဲ ့ျမန္ျမန္တုိင္းေပးက်ပါ (  BUS &TAXI )

guage

အေမရိကန္ ျပည္သူ ့ရဲ အါးလုံးက ကားျဖင့္စီးပြားရွာေသာကားမ်ားကုိ အျမဲ တာယာေတြကုိစစ္ေဆးျကပါတယ္
စိတ္ခ်မူမရေသာတာယာမ်ားေတြ ့ပါက ခ်က္ျခင္းေျပးဆြဲမူကုိရပ္ဆုိင္းခဲ့ျပီး ျပင္ဆင္ခြင္ ့စါကုိထုတ္ေပးျပီ တပတ္အတြင္းျပ ုျပင္ျခင္းမရွိပါက တရားရွံးတင္ကာ ဒဏ္ေျကးနင့္လုပ္ငန္းပိတ္ ခံရပါတယ္
တပတ္အတြင္းျပင္ဆင္ျပီးပါက မည္သည္ရဲအရာရွိ ကုိျပျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္စါ ပယ္ျဖတ္နိင္ျပီးတရားရွံးကုိသြားစရာမလိုေတာ့ပါ
မျပန္လမ္း မျဖင့္ေအာင္ အျမန္ဆုံးတိုင္းေပးျကပါ  လုိင္စင္ စစ္တါနဲ ့မလုံေလာက္ပါ
အေဝေျပး ခရီးသယ္တင္ကားမ်ား တာ ယာ နင့္ မွန္ကြဲတူ  ေတြအေရးျကီးဆုံးပါဗ်ာ
                                USA ဦးေက်ာ္ေက်ာ္

==================

အမ်ားပိုင္လမ္းေပၚကဖယ္ရွားေပးျကပါ

ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကန္ကျမိ  ု့ေတြမွာ ကားေတြကုိ (၇၂)နာရီေက်ာ္ပါက ဆြဲကါးနဲ ့တခါတည္းသယ္
ယူသြားျပီ ရဲ ဝင္း ထဲ ့ကာ ဒါဏ္ေျကး/သိမ္း  ျပ ုလုပ္ျကပါတယ္ ျမိ ု့ကုိညစ္ပတ္မခံပါ
ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ျကိုက္သလိုရပ္ အိမ္ေရ့ွမွာတုံး တါယါ ခုံ း ခဲလုံး ေတြေနရာယူတာကတမ်ုိးဘယ္ႏိုင္
ငံမွမရွိတဲ့ ညစ္ပတ္ စိတ္ေတြေပါ့  ဒါေတြကုိျမင္ေတာ့ႁမုိ ့ေတာ္ကုိလွေအာင္လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္
လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိေလွ်ာက္တယ္   နားေထာင္ျပီး ေမွ်ာ္ေနျကတယ္  မခ်ေပးဘူး သူလဲမလုပ္ႏွိင္ဒါနဲ ့ဘဲငါ့အိမ္ေရွ့
ငါသေဘါပါ ကြ်န္ေတာ္ တုိ့ ့လုပ္ ခြင့္ေပးပါကျမိ ု့နယ္ တုိင္းမွာကုိယ္ပိုင္ဝင္ေငြရျကမွာပါ
လွလွပပ ကုိယ္ျမိ ု့နယ္ ျပ  ုျပင္ႏွိင္မွာပါ  ေနာက္နည္းေတြရွိပါတယ္ ေငြေကာက္ခံလူမပါ အေျကြးမပါေကာက္ခံ
နည္းေတြရွိပါတယ္ သို ့ေသာ္လုပ္ပုိင္ခြင့္  ဘယ္မွာလဲ ? နားလည္သူေတြမလုိယင္ သမၼတ ကဘါလုိ ့ဖိတ္ခဲ့  လါခဲ့
တဖြဖြေျပာေနတါကတျခားစီျဖစ္ေနပါတယ္. လုပ္ေပးဘို ့(၂၄)နာရီအဆင္သင္ ့ခုေတာ့ ၅ နာရီ ေက်ာ္ယာဥ္ထိန္း
မရွိ.  ဒါေတြကုိကါျပီး လုပ္ေပးျခင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
          US. ဦးေက်ာ္ေက်ာ္

================

 

taxi

ကြ်န္ေတာ္တုိ ့US ကဆန္ဖရမ္စစ္စကိုျမိ  ု လူဦးေရနဲ ့ရန္ကုန္လူဦးေရအတူတူေပါ့

     တျမိ  ု့လုံးမွာTAXI ကုိ ၃၀၀၀ ေလာက္ဘဲထါးျပီ ထပ္မလုပ္ဘို ့ပိတ္ထားခဲံပါတယ္

      အခုေတာ့ရန္ကုန္မွာ taxi စီးေရ ၆၀၀၀၀ (ေျခာက္ေသာင္း)အဆမ်ားစြာကြာျခားပါတယ္ ယာဥ္ ပိတ္ဆို ့မူတစိတ္တပိုင္း TAXI ေျကာင့္လဲျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာတင္ျပယင္ေနာက္ထပ္ taxi လုပ္ခြင့္ပိတ္သင့္ပါျပီ
အကြာအေဝး သတ္မွတ္ျပီးစီးပြားတူမ်ားလုပ္ခြင့္မျပ  ုျခင္းျဖင့္အေတြးသစ္မ်ားနင့္စီးပြားေရးကုိတမူထူးေစပါတယ္

လက္ဘရည္ဆိုင္   ဘီယာဆိုင္  ထမင္းဆိုင္ KTV ဆိုင္  တုိးတက္မူကုိရည္စူးျပီးတင္ျပလိုက္ပါျပီ

                                  US ဦးေက်ာ္ေက်ာ္
စာေရးဆရာမဟုတ္ေတာ့လိုအပ္တာေလးေတြျပင္ေပးပါ.           ေက်းဇူးတင္လ်ွက္

kai

About kai

Kai has written 992 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF