သံဗုဒ္ဒေ ဘုရား အတွင်းပိုင်းနှင့်…….အပြင်ကဆေးရုံ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1388

 

ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ် ဇောက်ထီးဒွေ မိုးမေ ျှာ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ….   🙂     😛

3 comments

Leave a Reply