” စိတ်မိတ္တူ”

“စိတ်မိတ္တူ”

 

ကိုယ်လိုတာကို

ချဲ့လိုက်

 

ကိုယ်မလိုတာကို

ချုံ့လိုက်

 

ဆိုတော့

ကမ္ဘာကြီးကလဲ

 

ကျယ်လိုက်

 

ကျဉ်းလိုက်

 

 

ကိုပေါက်လက်ဆောင်အတွေးစဉ်

၁၇၁၁၁၆

7 comments

Leave a Reply