အဆဲဋီကာအတွက်.. အချက်အလက်လေးတွေ… လာစုထားတာပါ…။
ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်မယ်စိတ်ကူးတယ်..။
သိသူတွေလည်း.. တင်သွားကြပေါ့..။ စာတွေကိုတော့… မှတ်တမ်းအချက်အလက်စုတာမို့..

မျက်စိနဲ့မနာ.. ဖဝါးနဲ့နာ..။

=

အောက်က… အခြေအနေနဲ့ဆက်စပ်တာအကုန်ရေးတင်နိုင်ပါကြောင်း..။ :)

လူဆဲနည်း ၊ ဘုန်းကြီး ဆဲနည်း ၊ စင်ပေါ်က မိုက်ကရိုဖုန်းနဲ့ ဆဲနည်း ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ profile ပုံမရှိဘဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဆဲနည်း ၊ ကုလား ဆဲနည်း ၊ ဗမာဆဲနည်း ၊ တိုင်းရင်းသားဆဲနည်း ၊ တစ်ဦးစီကို ဆဲနည်း ၊ အဖွဲ ့လိုက်သိမ်းကျုံ းဆဲနည်း ၊ ပါတီ ကို ဆဲနည်း ၊ အစိုးရကို ဆဲနည်း ၊ ဘယ်သူ့ကိုဆဲနေမှန်း မသိရတဲ့ ဆဲနည်း ၊ ကြားလိုက်တာနဲ့ ကြက်သီးမွေညင်း ထလာနိုင်တဲ့ ဆဲနည်း ၊ ကြားလိုက်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လာစေတဲ့ဆဲနည်း ၊ မရဲတရဲလေး ဆဲနည်း ၊ တစ်တစ်ခွခွ အားရပါးရဆဲနည်း ၊ တိုတိုလေး ဆဲနည်း ၊ အရှည်ကြီး ဆဲနည်း စသည်ဖြင့် ….

အောက်မှာ.. ရှိတ်စပီးယားရဲ့.. ဆဲစကားတချို့လည်း အင်တာနက်ကရှာပြီးတင်ထားပေးတယ်..။
ဘာသာပြန်ကောင်းများရှိရင်.. မဆိုးဘူးထင်တာပဲ..။

===
http://www.lssu.edu/banished/

 

And now, the 2017 list:

You, Sir Hails from a more civilized era when duels were the likely outcome of disagreements. Today, we suffer on-line trolls and Internet shaming.

Focus – Good word, but overused when concentrate or look at would work fine.  See 1983’s banishment of, We Must Focus Our Attention.

Bête Noire – After consulting a listing of synonyms, we gather this to be a bugbear, pet peeve, bug-boo, pain, or pest to our nominators.

Town Hall Meeting – Candidates seldom debate in town halls anymore. Needs to be shown the door along with “soccer mom(s)” and “Joe Sixpack” (banned in 1997).

Post-Truth – To paraphrase the late Senator Daniel Patrick Moynihan, we are entitled to our own opinions but not to our own facts.

Guesstimate – When guess and estimate are never enough.

831 – A texting encryption of, I love you: 8 letters, 3 words, 1 meaning. Never encrypt or abbreviate one’s love.

Historic – Thrown around far too much. What’s considered as such is best left to historians rather than the contemporary media.

Manicured – As in a manicured lawn. Golf greens are the closest grass comes to being manicured.

Echo Chamber – Lather, rinse, and repeat. After a while, everything sounds the same.

On Fleek – Anything that is on-point, perfectly executed, or looking good. Needs to return to its genesis: perfectly groomed eyebrows.

Bigly – Did the candidate say “big league” or utter this 19th-Century word that means, in a swelling blustering manner? Who cares? Kick it out of the echo chamber!

Ghost – To abruptly end communication, especially on social media. Is it rejection angst, or is this word really as overused as word-banishment nominators contend? Either way, our committee feels the pain.

Dadbod – The flabby opposite of a chiseled-body male ideal. Should not empower dads to pursue a sedentary lifestyle.

Listicle – Numbered or bulleted list created primarily to generate views on the Web, LSSU’s word-banishment list excluded.

“Get your dandruff up . . . ” – The Committee is not sure why this malapropism got nominators’ dander up in 2016.

Selfie Drone – In what could be an ominous development, the selfie – an irritating habit of constantly photographing and posting oneself to social media – is being handed off to a flying camera. How can this end badly?

Frankenfruit – Another food group co-opted by “frankenfood.” Not to be confused with other forms of genetically modified language.

Disruption – Nominators are exhausted from 2016’s disruption. When humanity looks back on zombie buzzwords, they will see disruption bumping into other overused synonyms for change.


15 great William Shakespeare insults which are better than swearing

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/23/15-great-william-shakespeare-insults-which-are-better-than-swear/


How To Talk Dirty Using 18th Century Sex Slang, Because It’s Time To Take Your Sexting On A Time Machine Ride

https://www.bustle.com/articles/82866-how-to-talk-dirty-using-18th-century-sex-slang-because-its-time-to-take-your-sexting


http://www.pangloss.com/seidel/shake_rule.html

Shakespeare Insult Kit

Since 1996, the origin of this kit was listed as anonymous. It came to me on a piece of paper in the 90’s with no attribution, and I thought it would make a cool web page. Though I searched for the origin, I could never find it. In 2014, Lara M found the originating author. An English teacher at Center Grove High School in Greenwood Indiana named Jerry Maguire appears to be the originating author.

Combine one word from each of the three columns below, prefaced with “Thou”:

Column 1	  Column 2      Column 3 

artless       base-court     apple-john
bawdy        bat-fowling     baggage
beslubbering    beef-witted     barnacle
bootless      beetle-headed    bladder
churlish      boil-brained    boar-pig
cockered      clapper-clawed   bugbear
clouted       clay-brained    bum-bailey
craven       common-kissing   canker-blossom
currish       crook-pated     clack-dish
dankish       dismal-dreaming   clotpole
dissembling     dizzy-eyed     coxcomb
droning       doghearted     codpiece
errant       dread-bolted    death-token
fawning       earth-vexing    dewberry
fobbing       elf-skinned     flap-dragon
froward       fat-kidneyed    flax-wench
frothy       fen-sucked     flirt-gill
gleeking      flap-mouthed    foot-licker
goatish       fly-bitten     fustilarian
gorbellied     folly-fallen    giglet
impertinent     fool-born      gudgeon
infectious     full-gorged     haggard
jarring       guts-griping    harpy
loggerheaded    half-faced     hedge-pig
lumpish       hasty-witted    horn-beast
mammering      hedge-born     hugger-mugger
mangled       hell-hated     joithead
mewling       idle-headed     lewdster
paunchy       ill-breeding    lout
pribbling      ill-nurtured    maggot-pie
puking       knotty-pated    malt-worm
puny        milk-livered    mammet
qualling      motley-minded    measle
rank        onion-eyed     minnow
reeky        plume-plucked    miscreant
roguish       pottle-deep     moldwarp
ruttish       pox-marked     mumble-news
saucy        reeling-ripe    nut-hook
spleeny       rough-hewn     pigeon-egg
spongy       rude-growing    pignut
surly        rump-fed      puttock
tottering      shard-borne     pumpion
unmuzzled      sheep-biting    ratsbane
vain        spur-galled     scut
venomed       swag-bellied    skainsmate
villainous     tardy-gaited    strumpet
warped       tickle-brained   varlot
wayward       toad-spotted    vassal
weedy        unchin-snouted   whey-face
yeasty       weather-bitten   wagtail

 


My additions:

cullionly      whoreson      knave
fusty        malmsey-nosed    blind-worm
caluminous     rampallian     popinjay
wimpled       lily-livered    scullian
burly-boned     scurvy-valiant   jolt-head
misbegotten     brazen-faced    malcontent
odiferous      unwash'd      devil-monk
poisonous      bunch-back'd    toad
fishified      leaden-footed    rascal
Wart-necked     muddy-mettled    Basket-Cockle
          pigeon-liver'd
          scale-sided

 the big book of being rude (slang dictionary – pdf) Uploaded by bajamundicj on Feb 25, 2011

About kai

Kai has written 1040 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.