၂၀၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီများ စာရင်း။

BayoteMarch 28, 20101min790

၁။ ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ၊

၂။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)၊

၃။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ ့ချူပ်၊

၄။ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊

၅။ မတူကွဲပြားခြင်းနဲ ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၊

၆။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုရခိုင်၊

၇။ ဝံသာနု NLD မန္တလေး၊

၈။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များအဖွဲ ့ချူပ်၊

၉။ ကချင်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးပါတီ၊

၁၀။ လူထုဒီမိုကရေစီပါတီ၊

၁၁။ ဒီမို NLD (စစ်ကိုင်း) နှင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးသုတေသနနှင့် တိုးချဲ ့ထုတ်လုပ်ရေးကျောင်းတော်သားစု။