မြစ်ဆုံရေကာတာလော်ဘီ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးပြောသာ မယုန်ဂျပါနက်

ပုံ <3 <3 <3

ကြေးမုံဂျီးဘဲကြောင်ကြီး

2 comments

  • ဦး လေး မန်း

    January 28, 2018 at 4:42 pm

    ဘာကိုမယုံတာလဲဟ ဘဲဆိုတာမယုံတာလား post ကိုမယုံတာလားမရှင်းမရှင်းမလုပ်နဲ့နော်

Leave a Reply