အမျိုးသမီးကွန်ဒုံ၏ အားသာချက်

smytu1996September 21, 20101min1090

၁။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံကို အချိန် ၈ နာရီကြာ အမျိုးသမီးအဂါင်္အတွင်းသို့ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။
၂။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံသည် ပလက်စတစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်
အပူဓါတ်ကိုထုပ်လုပ်ပေးသည်။ အပူဓါတ်ထုပ်လုပ်ပေးသောကြောင့် သဘာဝကျပီး
စိတ်ခံစားမှုကိုပိုရစေသည်။
၃။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံသည် တင်းကြပ်မှုမရှိပေ။
၄။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံသည် အမျိုးသားကွန်ဒုံထက်ပိုပီး ခိုင်မာသည်။
၅။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံကို မည်သည့်ဆီမျိုးနှင့်မဆို တွဲသုံးနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကွန်ဒုံ၏ အားနည်းချက်
၁။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံသည် ပထမတစ်ကြိမ်တွင် ထည့်သွင်းရန်ခက်ခဲသည်။
၂။အမျိုးသမီးကွန်ဒုံသည် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အသံမြည်နိုင်ပါသည်။
၃။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံသည် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် ကောင်းကောင်းမထည့်ပါက လွဲချော်မှုရှိနိုင်သည်။
၄။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံသည် အမျိုးသားကွန်ဒုံနှင့်နှိုင်းယဉ်ပါက ဈေးပိုကြီးသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ကွန်ဒုံများအသုံးပြုပီးပါက စက္ကူ(သို့) ပလပ်စတစ် ထဲသို့ထည့်ပီး အမှိုက်ပုံးထဲသို့လွင့်ပစ်ပါ။
PS:Please, i share for knowledge only !Sorry if any wrong!