နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ

Zaw TunNovember 1, 20101min871

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ

နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ

(နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၈/၂၀၁၀)

၁၃၇၂ ခုနှစ်၊သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက်

(၂၀၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်)

နိဒါန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၄၃ တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းရပ်များကို နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြဌာန်းထားသည့် အလျောက် နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုရေး၊အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်အသီးသီးပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါတွင် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းရပ်များကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို ပြဌာန်းရန် လိုအပ်လာပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်အလံကို ယင်း၏ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျသုံးစွဲနိုင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြစေရန်အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၄၃ နှင့် အညီ ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဆိုလိုသည်။

(ခ) နိုင်ငံတော်အလံ ဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၇၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် ပြဌာန်းသတ်မှတ်ထားသော အလံကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မည်သည့်အရာဝတ္ထုဖြင့်မဆို ပြုလုပ်သည့် သို့မဟုတ် မည်သည့်အရာဝတ္ထုပေါ်တွင်မဆို ဖော်ပြသည့်နိုင်ငံတော်အလံသဘော သက်ရောက်သော အရာဝတ္ထုအားလုံးပါဝင်သည်။

အခန်း(၂)

နိုင်ငံတော်အလံ၏ စံပြုအရွယ်အစား၊ အတိုင်းအတာနှင့် အရောင်အသွေး

၃။ နိုင်ငံတော်အလံ၏ စံပြုအရွယ်အစား၊ အတိုင်းအတာနှင့် အရောင်အသွေး စသည်တို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) နိုင်ငံတော်အလံ၏ စံပြုအရွယ်အစားသည် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံဖြစ်ပြီး အလျား ၉ ပေနှင့် အနံ ၆ပေ ဖြစ်သည်။

(ခ) နိုင်ငံတော်အလံ၏ အောက်ခံအရောင်မှာ အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်တို့ဖြစ်သည်။ အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်တို့မှာ အလံတော်၏ အနံဖြစ်သော ၆ပေကို သုံးပုံတစ်ပုံစီ အညီအမျှ ရှိရမည်။ ထို့ကြောင့် အရောင်တစ်ရောင်လျှင် ၂ပေစီ ရှိရမည်။

(ဂ) (၁) အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အနီရောင် အောက်ခံပေါ်တွင် ရောင်ခြည်လက်တံ ငါးခုပါသော ကြယ်ဖြူကြီးတစ်လုံးရှိရမည်။

(၂) ကြယ်ဖြူကြီး၏အပေါ် ကြယ်လက်တံသည် နိုင်ငံတော်အလံ အလျား၏ထက်ဝက်ဖြစ်သော ၄ ပေ ၆ လက်မနှင့် တည့်တည့် နေရာတွင် ရှိပြီး အထက်သို့မတ်မတ်ညွှန်းရမည်။

(၃) ကြယ်၏ထိပ်မှ အလံ၏အဝါရောင်အနားသတ်အထိ အကွာအဝေးနှင့် အနီရောင်အတွင်းရှိအောက်ပိုင်းကြယ်လက်တံနှစ်ခု၏ထိပ်မှ အလံ၏အနီရောင်အနားသတ်အထိ အကွာအဝေးတို့သည် ၁ ပေစီ ရှိရမည်။

(၄) ကြယ်လက်တံထိပ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုသည် ၂ပေ ၇.၂ လက်မစီ အကွာဝေးတူညီရမည်။

(ဃ) နိုင်ငံတော်အလံ၏ စံပြုအရောင်အသွေးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(၁) အဝါရောင်မှာ အရောင်အသွေးသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းကိန်း ပင်န်တုန်း ၁၁၆ ပီစီ (PANTONE 116 PC) ဖြစ်သည်။

(၂) အစိမ်းရောင်မှာ အရောင်အသွေးသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းကိန်း ပင်န်တုန်း ၃၆၁ ပီစီ (PANTONE 361 PC) ဖြစ်သည်။

(၃) အနီရောင်မှာ အရောင်အသွေးသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းကိန်း ပင်န်တုန်း ၁၇၈၈ ပီစီ (PANTONE 1788 PC) ဖြစ်သည်။

(င) နိုင်ငံတော်အလံ၏စံပြုပုံစံမှာ နောက်ဆက်တွဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်

၄။ နိုင်ငံတော်အလံတွင် အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်အောက်ခံပါရှိခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလက ထည်ဝါစွာ အသုံးပြုခဲ့သော သုံးရောင်ခြယ်အလံကို အလေးအမြတ်ပြုဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

၅။ အလံတော်၏အရောင်များနှင့် ကြယ်၏အဖြူရောင်တို့၏အဓိပ္ပာယ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) အဝါရောင်သည် စည်းလုံးခြင်း၊ ညီညွတ်ခြင်း၊ ဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်း ဟူသော အဓိပ္ပာယ် ကို ဖော်ညွှန်းသည်။

(ခ)       အစိမ်းရောင်သည် မြေဆီဩဇာကြွယ်ဝခြင်း၊ ညီညွတ်မျှတခြင်းနှင့် အေးချမ်းသာယာ၍ စိမ်းလန်းစိုပြည်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်းဟူသော အဓိပ္ပာယ် ကို ဖော်ညွှန်းသည်။

(ဂ)  အနီရောင်သည် ရဲရင့်ခြင်းနှင့် ပြတ်သားခြင်းဟူသော အဓိပ္ပာယ် ကို ဖော်ညွှန်းသည်။

(ဃ) ကြယ်၏အရောင်ဖြစ်သော အဖြူရောင်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း၊ ကရုဏာတရားပြည့်ဝခြင်းနှင့် စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်စုံခြင်း ဟူသော အဓိပ္ပာယ် ကို ဖော်ညွှန်းသည်။

၆။ နိုင်ငံတော်အလံကို အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး အသုံးပြုရာတွင် ပုဒ်မ ၃ အရ ပြဌာန်းချက်များပါ အချိုးအစား၊အရောင်အသွေးတို့နှင့် ကိုက်ညီစေရမည်။

အခန်း(၃)

နိုင်ငံတော်အလံ လွှင့်ထူခြင်း

၇။ နိုင်ငံတော်အလံကို ရုံးဖွင့်ရက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားသော နေ့ကြီး၊ရက်ကြီးများ၌ လွှင့်ထူရမည်။

၈။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာကြေညာသည့်နေ့ရက်များ၌လည်း နိုင်ငံတော်အလံကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လွှင့်ထူရမည်။

၉။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်ကြေညာသည့်နေ့ရက်များ၌ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ အစိုးရအဆောက်အအုံများနှင့် နေအိမ်များတွင်လည်းကောင်း၊ ဥပစာများတွင်လည်းကောင်း၊ မော်တော်ကား၊ ရထား၊ သဘောင်္၊ လေယာဉ် စသောယာဉ်အမျိုးမျိုးတွင်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်အလံကို လွှင့်ထူနိုင်သည်။

၁၀။ နိုင်ငံတော်အလံကို နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေး၊ အခမ်းအနားများ၌ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြည်ပရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သံတမန်ဆိုင်ရာ ခြံဝင်းနှင့် အဆောက်အအုံများ၊ ပြခန်းများ၊ မော်တော်ကား၊ ရထား၊ သဘောင်္၊ လေယာဉ် စသော ယာဉ်အမျိုးမျိုးတွင် လွှင့်ထူခြင်းတို့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သဘောတူ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။

၁၁။ နိုင်ငံတော်အလံကို အစဉ်အမြဲ မတ်မတ်ထား၍ ဝင့်ကြွားစွာ ကိုင်ဆောင်ရမည်။

၁၂။ နိုင်ငံတော်အလံကို အသုံးပြုရာတွင် ယင်း၏ ဂုဏ်ကျက်သရေကိုညှိုးမှိန်စေမည့် အရောင်အဆင်း မှေးမှိန်ပျက်ယွင်းခြင်း၊ ချုပ်ရိုးချုပ်သာ ပြုတ်ခြင်း နှင့် ပိတ်သားများ စုတ်ပြဲခြင်း စသော ချို့ယွင်းချက်များ မရှိသည့် အလံမျိုးကိုသာ အသုံးပြုရမည်။

အခန်း(၄)

တားမြစ်ချက်နှင့် ပြစ်ဒဏ်

၁၃။ နိုင်ငံတော်အလံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သူမျှ အောက်ဖော်ပြပါတစ်ခုခုကို မပြုလုပ်ရ-

(က) နိုင်ငံတော်အလံပေါ်တွင် စာလုံး၊ ဂဏန်း၊ ရုပ်ပုံနှင့် သကေင်္တ စသော အမှတ်အသားတစ်ခုခုကို ရေးသားခြယ်လှယ်ခြင်း၊ တွယ်ကပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ခုခုဖြင့် အရာထင်စေခြင်း၊

(ခ) နိုင်ငံတော်အလံကို-

(၁) အဆင်းအရွယ်၊ ပုံသဏ္ဌာန် သို့မဟုတ် အချိုးအစားပျက်ပြားစေရန်ပြုခြင်း၊

(၂) ပြဌာန်းခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် နေရာ၊ဒေသနှင့် ကိစ္စများတွင် အသုံးပြုခြင်း၊

(၃) မလေးမစားပြုခြင်း။

(ဂ) နိုင်ငံတော်အလံ၏ အထက်နှင့်တန်းတူတွင် ပြည်တွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အလံတစ်ခုခု လွှင့်ထူခြင်း။

၁၄။  နိုင်ငံတော်အလံ လွှင့်ထူကိုင်ဆောင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သူမျှ-

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အမိန့်မရဘဲ နိုင်ငံတော်အလံကို တိုင်ဝက်လွှင့်ထူခြင်းမပြုရ။

(ခ) ကျောက်ရုပ်၊ ကျောက်တိုင်နှင့် ရုပ်တု အစရှိသော အထိမ်းအမှတ်ဖွင့်ပွဲများ၌ နိုင်ငံတော်အလံနှင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမပြုရ။

(ဂ) နိုင်ငံတော်အခမ်းအနား သို့မဟုတ် စစ်အခမ်းအနားဖြင့်သင်္ဂြိုဟ်ရာတွင်မှအပ ကွယ်လွန်သ၏ရုပ်ကလပ်ကို နိုင်ငံတော်အလံဖြင့် ဖုံးလွှမ်းခြင်း ပြုရ။

(ဃ) နိုင်ငံတော်အခမ်းအနား သို့မဟုတ် စစ်အခမ်းအနားဖြင့်သင်္ဂြိုဟ်ရာတွင် ကွယ်လွန်သူ၏ရုပ်ကလပ်နှင့်အတူ နိုင်ငံတော်အလံကို သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း မပြုရ။ နိုင်ငံတော်အလံနှင့် သချုႋင်းမြေ မထိရ။

(င) နိုင်ငံတော်အလံကို အတင်အချပြုရာတွင်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုရာတွင်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်အလံအောက်ရှိ မြေပြင်၊ ရေပြင်၊ ကြမ်းပြင်တို့နှင့် မထိစေရ။

(စ) နိုင်ငံတော်အလံကို ဆုတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဂုဏ်ကျက်သရေ ပျက်ပြားစေရန် တမင်သက်သက်ပြုခြင်းမပြုရ။

၁၅။ နိုင်ငံတော်အလံကို မည်သူမျှ-

(က) ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ ထုပ်ပိုးချည်နှောင်ရန် အသုံးမပြုရ။

(ခ) အခင်းအဖြစ် အသုံးမပြုရ။

(ဂ) နိုင်ငံတော်၏ကိုယ်စားသော်လည်းကောင်း၊ တစ်မျိုးသားလုံး၏ကိုယ်စားသော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမှအပ ပစ္စည်းတစ်ခုခု၏ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အဝတ်အထည် ခြယ်လှယ်မှုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဆင်ယင်မှုအဖြစ်လည်းကောင်း သုံးစွဲခြင်းမပြုရ။

၁၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မ ၁၄ နှင့် ပုဒ်မ ၁၅ ပါတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း(၅)

အထွေထွေ

၁၇။ ဤဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်သရွေ့ ဤဥပဒေသည် အတည်ဖြစ်သည်။

၁၈။ ဤဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-

(က) နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် လိုအပ်သောနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၁၉။ နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ (၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁ )ကို ဤဥပဒေဖြင့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

(ပုံ)

သန်းရွှေ

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး

ဥက္ကဌ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ

One comment

  • bluelabel

    November 10, 2010 at 5:36 am

    နိုင်ငံတော်အလံပြောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်း မီးပွိုင့်ရှေ ့ရောက်ရင် အလေးပြုနေမိတယ် ခက်တော့တာပဲ

Leave a Reply