အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စာရင်း

Zaw TunNovember 19, 20101min611

အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စာရင်း

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ                              ၁၂၉

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ                                  ၃

ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ                                   ၇

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ                                    ၅

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ                                        ၄

ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ                                                        ၄

ချင်းအမျိုးသားပါတီ                                                           ၂

မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ                                         ၄

ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်                                                    ၁

တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ                                         ၁

“၀” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ                                                     ၁

စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီကချင်ပြည်နယ်(စဒက)         ၁

ဖလုံစဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ                                               ၃

ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ                            ၁

ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ                                                            ၁

တစ်သီးပုဂ္ဂလ                                                                 ၁

စုစုပေါင်း                                                                   ၁၆၈