ပန်းတို့ထွင်းတဲ့ရာဇဝင် The history that is carved by flowers

Thu Htet HmuApril 23, 20101min710

တစ်ဖူးမငုံ                                                                  If a bud won’t do,

တစ်ဖူးငုံမည်                                                               Another bud will do.

တစ်ငုံမပွင့်                                                                  If a flower won’t do,

တစ်ငုံပွင့်မည်                                                              Another flower will do.

တစ်ပွင့်မမွှေး                                                               If a flower donesn’t smell,

တစ်ပွင့်မွှေးမည်                                                           Another flower does.

ယုံကြည်သည်လေ                                                        I believe

သည်မြေဆီနှင့်                                                            To those flowers

သည်နေခြည်ကြား                                                        Blossom with brave hearts

မဖောက်မပြား                                                              Solemnly

တစ်ထောက်တစ်လျား                                                    Between this soil

မကြောက်တရားနှင့် ပွင့်သောပန်းများကို … ။                        And this sunglight.

                                                                                             ( Translated by MAUNG NYI-NYUTT )

        ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အာဇာနည်အမျိုးသမီးများသို့  …,