နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဆက်လက်တည်ထောင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်များ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိ

klnApril 29, 20101min60

နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုသူများက ယင်းတို့တည်ထောင်လိုသောပါတီ၏ အမည်ကို ဖော်ပြ၍လာရောက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ယင်းသို့နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့များအနက် “ ဝ” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့်ညီညွတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် ကော်မရှင်က ၂၀၁ဝခုနှစ်ဧပြီ ၂၈ရက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဧပြီ၂၈ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့်အဖွဲ့(၂၂) ဖွဲ့အနက်အဖွဲ့(၆) ဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့များကိုလည်း စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅တွင် အကျုံးဝင်သောပါတီများသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ဆက်လက်တည်ထောင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားလျက်ရှိကြရာ ယင်းပါတီများအနက် မြို(ခေါ်) ခမိ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (မ.ခ.မ.ည.ဖ) MRO OR KHAMI NATIONAL SOLIDARITY ORGANIZATION (M.K.N.S.O) သည် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် ကော်မရှင်က ၂၀၁ဝခုနှစ်ဧပြီ ၂၈ရက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဧပြီ၂၈ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံရေးပါတီဆက်လက်တည်ထောင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် ပါတီ(၄) ပါတီအနက် ပါတီ(၁)ပါတီးအားမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်လျှောက်ထားသည့် ပါတီများကိုလည်းစိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၂၀၁ဝခုနှစ် ဧပြီ၂၉ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်စာတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။