“စာကိုဖတ်က”

aye.kkDecember 12, 20111min1060

အသိကြည်လင်
ပျော်ရွှင်ချင်၍
စာကိုဖတ်ကစိတ်ညဏ်ရွှင်..
စာပေစကား
နေ့တိုင်းကြားက
ထူးခြားလိမ္မာ
ပညာအသိတိုးပွားသည်..
စာကိုအမှန်
ဖတ်ဖန်များက
ပညာပြည့်ဝ
နှလုံးလှရ
အဆီအနှစ်
ဖြစ်ကားနားလည်
မည်ကာသဘောပေါက်ကြသည်..
ကိစ္စကြီးငယ်
ကြုံဝယ်တွေ့က
အစွန်းတရား
ပါယ်ကားရှောင်တတ်
ဆုံးဖြတ်ဆင်ခြင်နိုင်ကြသည်..
အသိလိမ္မာ
စာမှာရှိဆို
စာကိုဖတ်က
အကျိုးစွမ်းအား
မြင့်မားညဏ်မြင်
လိုအင်ခရီးပြီးမြောက်တည်း..။