ၿမန္မာၿပည္သူေတြရဲ႔  ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ၿပညႊန္းေသာ ၿပည္ေထာင္စုေန႔ဟာ ၆၅ ႏွစ္တာကာလကိုေက်ာ္ၿဖတ္ခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ ၿမန္မာၿပည္ဟာ ဒီၿပည္ေထာင္စုေန႔ကိုၿဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အားၿဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး လြတ္လပ္ေသာတရားမွ်တမႈကို တကယ္လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါရဲ့လား တိုင္းရင္းသားေတြဟာ တကယ္ေကာ ၿပည့္၀တဲ့ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကိုရရွိပါရဲ့လား ဒါကိုအေၿဖရွာရမွာကေတာ့ ၿမန္မာၿပည္၏သန္း၆၀နီးပါးၿဖစ္လာၿပီၿဖစ္ေသာ ၿမန္မာၿပည္သူလူထုေတြနဲ႔အတူ လက္ရွိအာဏာရယူပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအပါအ၀င္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားရဲ့ ေၿပာင္ေၿမာက္ေသာ သမိုင္းအေၿပာင္းအလဲဖန္တည္းလိုမႈအေပၚမွာ တည္မွာၿဖစ္ပါတယ္၊

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေက်ာ္ဟန္ပါ

ကၽြန္ေတာ္အခုေရးသားတဲ့post မွာ ပင္လံုၿပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ရွိသူ ၿမန္မာၿပည္ကိုခ်စ္စိတ္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ေရးသားေပးပါရန္တိုက္တြန္းလိုပါတယ္၊   ၿမန္မာၿပည္ရဲ့ ႏွစ္၁၀၀ေက်ာ္ သူတစ္ပါးကၽြန္ၿဖစ္ခဲ့ရၿခင္းက အၿပီးတိုင္လြတ္ေၿမာက္ရန္ ေနာက္ဆံုးအတားအဆီးတစ္ခုက ေတာင္တန္းေဒသၿပသာနာၿဖစ္ပါတယ္၊ဒါဟာအဂၤလိပ္ေတြ အလြန္အားကိုးခဲ့တဲ့လက္နက္တစ္ခုပါ၊အာဏာကိုမက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားပေဒသရာဇ္ေတြက ဖက္တြယ္ၿပီးၿမန္မာၿပည္ကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿဖစ္ေစလိုခဲ့ေပမယ့္ ၿပည္သူေတြရဲ့ ၿပည္ေထာင္ခ်စ္စိတ္ေအာက္မွာ ၀ပ္တြားခဲ့ရတာက သမိုင္းမွာ အထင္အရွားၿပဆိုၿပီးၿဖစ္ပါတယ္၊

ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္၀ယ္မွာပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ အလံုးစံု႔ၿပီးၿပည္႔စံုတဲ့ စါခ်ဳပ္တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ၊ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တိုင္းတစ္ပါးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ စကၠန္႔ေလးမွ်ေတာင္မေနလိုတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ၿမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ သူခ်စ္တဲ့ အမိၿမန္မာၿပည္နဲ့ ၿမန္မာၿပည္သူေတြကို သူတပါးလက္ေအာက္မွာ ကၽြန္အၿဖစ္မထားလိုတဲ့အတြက္ အၾကပ္ကိုင္ေတာင္းဆိုမႈေတြကို အေလွ်ာ့ေပးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္၊အကယ္၍ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟာ တိုင္းၿပည္နဲ့လူမ်ဳိးအေပၚၿပည့္၀တဲ့ခ်စ္စိတ္ထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ဒီပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ ၿပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ေစေအာင္ ကိုင္စြဲခံရမယ္ လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ၿဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး၊

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ အပူတၿပင္းခ်ုပ္ဆိုခဲ့ရတဲ့ စာခ်ဳပ္တစ္ခုၿဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေတာ့ကာ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါ၀င္တဲ့ ဒုတိယပင္လံုကို အေကာင္အထည္ေဖၚဘို႔ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ထားေပမယ့္ ၿမန္မာၿပည္သူေတြကို ႏွစ္၅၀ဆယ္ေက်ာ္ စစ္မီးအနိဠာရုံ ထဲဆြဲသြင္းေစတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ၾကံခံရမႈက မၿပည့္စံုတဲ့ပင္လံုစာခ်ဳပ္အၿဖစ္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းသံသယအမုန္းေတြကိုသာၿဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ဒါဟာပင္လံုရဲ့ပထမ အားနည္းခ်က္ကိုၿဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းပါ။အကယ္၍မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းဟာ ၿမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို ဦးေဆာင္နိုင္ခဲ့သလို လြတ္လပ္ၿပီးၿမန္မာႏိုင္ငံအား ၿပန္လည္တည္ေဆာက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ရွိထင္ရွားဥိးေဆာင္ခြင့္ရပါက ၿပည္တြင္းစစ္မီး ကိုၿမန္မာၿပည္သူေတြခဲ့ရမ်ာမဟုတ္ပါဘူး၊

ဒုတိယအားနည္းခ်က္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီပင္လံုဟာ ၿမန္မာၿပည္ေတာင္တန္းေဒသကိုသာအေၿခၿပဳထားၿပီး ကခ်င္ ခ်င္းနဲ့ ရွမ္း တိုင္းသားမ်ားကိုသာ အေၿခၿပဳခ်ဳပ္ဆိုတဲ့စာခ်ဳပ္ၿဖစ္ပါတယ္၊ဒီပင္လံုမွာပါ၀င္ခြင့္မရတဲ့တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွာ ကရင္တိုင္းရင္းသား မ်ားကလြဲၿပီး ရခိုင္မြန္စတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဘယ္လိုအေရးဆိူမႈမ်ဴိးမွမၿပဳလုပ္ပါဘူးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈကို အႀကြင္းမဲ့လက္ခံယံုၾကည္သူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္၊ၿမန္မာၿပည္သူေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းရဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈကိုဆံုးရႈံးခဲ့ရခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီပင္လံုရဲ့အားနည္းခ်က္ဟာတိုင္းၿပည္ကိုၿဖိုခြဲလိူသူမ်ားရဲ့ အဖ်က္လက္နက္သဖြယ္ၿဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၿမန္မာၿပည္သူေတြအတြက္ အလြန္ဆိုး၀ါးတဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၿဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

တတိယအားနည္းခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုတဲ့အသံုးအႏႈံးၿဖစ္ပါတယ္၊ ဒီစကားရပ္ဟာ အလြန္တာသြားတဲ့စကားရပ္ၿဖစ္တဲ့အၿပင္ တိုင္းရင္းသားအၿခင္းၿခင္းစိတ္၀မ္းကြဲၿပားမႈကိုၿဖစ္ေစတဲ့စကားရပ္ပါ၊ ၿမန္မာၿပည္ဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုခြဲေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့အထဲ စုစည္းေစတဲ့ စကားအသုံးအႏံႈးရွာရမွာခက္ေစမွာပါ ဒိမ်ားၿပားတဲ့တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြကို အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေရးဆြဲရမယ့္ကိစၥဟာ ေႏွာင္ႏွစ္၁၀၀မွာေတာင္ၿပီးၿပည္စံုႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ဒိအတြက္အသင့္ေတာ္ဆံုး နဲ႔တစည္းတလံုးေသာၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အၿဖစ္ တည္ၿမဲစြာရပ္တည္ႏိုင္ဘို႔ရာ  “ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး”ဆိုတဲ့အသံုးအႏံႈးၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံဥပေဒကို ၿပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီခိုင္မာေစၿခင္းဘဲၿဖစ္ပါတယ္၊

ၿမန္မာၿပည္ဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတာ၆၄ ႏွစ္ကိုေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီၿဖစ္ေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားအၿခင္းၿခင္း ေၿမအစြဲ အာဏာအစဲြ ေတြေအာက္မွာ အခြင့္အေရးေရာင္စံုပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ၿမန္မာၿပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတန္းတူမႈေတြၿပည့္၀စြာမရရွိခဲ့ႀကပါဘူး ဒီအတြက္ႏိုင္ငံကိုၿဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုကိုၿဖစ္ေစ ဦးေဆာင္ခြင့္ရႀကသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမပိုင္တဲ့ေၿမအတြက္ မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကိုယ္စားၿပဳခြင့္မရွိလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သန္း၅၀ ေက်ာ္ေသာ ၿမန္မာၿပည္သူ မ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို မိမိ အတၱ တစ္ခုတည္းၿဖင့္ မ်က္ကြယ္ၿပဳ၍မရဆိုသည္ကို သတိမူရန္ကားလြန္စြာလိုပါမည္၊မိမိတို႔၏ လူမ်ဳိးေရးအစြဲ ေၿမအစြဲ အာဏာအစြဲ စသည့္ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၿမန္မာၿပည္သူလူထုကို အထိနာေစခဲၿပီဆိုတာ အၿမင္မွန္ရသင့္ပါသည္၊

ၿမန္မာၿပည္သည္ အစိုးရတစံုတရာပိုင္ဆိုင္ေသာ ေၿမမဟုတ္  ၿမန္မာၿပည္သည္  တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ဆိုင္ေသာေၿမမဟုတ္  သန္း၅၀ေက်ာ္ေသာ ၿမန္နိုင္ငံသားအားလံုး တန္းတူညီမွ်စြာ ပို္င္ဆိုင္ေသာေၿမ နို္င္ငံၿဖစ္သည္။

ထို႔ေႀကာင့္ ၿပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ႏို္င္ငံသားအခြင့္အေရးကို ၿပည့္၀စြာ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္  တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ဒုတိယပင္လံုကို အၿမန္ဆံုးေဖၚေဆာင္နိုင္ေစရန္ ၿပည္သူမ်ားေၿပာေသာ ၿပည္သူ႔အၿမင္အေၿဖစ္တင္ၿပအပ္ပါသည္၊

အမိၿမန္မာၿပည္၏ နိုင္ငံသားအားလံုးတို႔သည္  ဒုတိယပင္လံုအားၿဖင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ကို တန္းတူညီမွ်ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ႀကၿပီးသမိုင္းအေမြကို ေကာင္းစြာထိန္းႏိုင္ႀကပါေစ

ကၽြန္ေတာ္ေက်ာ္ဟန္ပါ

About kyawhan21

has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF