အမွားတစ္ေထာင္ႏွင္႔ အရက္

လူေတြအရက္ေသာက္ၾကသည္  လူေတြ  ဆိုသည္ထက္က်ဳပ္တို႕ ၿမန္မာၿပည္တြင္ ေယာက်ားေလးမ်ားအမ်ားစု အရက္ေသာက္ၾကသည္ ထိုသို႕ေသာက္ၾကရာတြင္  လူငယ္ဘ၀တြင္ကား အရက္ကို စမ္းသပ္သည္႔သေဘာၿဖင္႔ ေသာက္ၾကသည္ စတင္ေသာက္စဥ္က မ၀ံရဲေသာ္လည္း ေရွ႕ွမွအရင္ေသာက္ႏွင့္သူ သဘာရင္႔ အေပါင္းအသင္း၏  ရဲရဲေသာက္အံမခန္း ေသာက္သံုးၿပမႈေၾကာင္႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သရဲေကာင္းသဖြယ္ ထိုသူေရွတြင္ ၀ံၾကြားနိုင္ေစရန္လည္ေကာင္း ထို အေပါင္းအသင္းတို႔၏ အထင္ေသးေသာ အၾကည္႔တို႔ၿဖင္႔ၾကည္႔ၿခင္းႏွင္႔ ေလွာင္ေၿပာင္ၿခင္းအၿဖစ္မွ ကင္းလြတ္ရန္  ၾကိတ္မွိတ္ေသာက္ၿပတတ္ၾကသည္။။။။။

ကၽြန္နဳပ္အရက္စတင္ေသာက္သံုးစဥ္က ထိုသို႔မဟုတ္  မည္သူ႕ေရွတြင္မွ ၀ံၾကြား၇န္ေသာ္လည္းေကာင္း ေၿမွာက္ပင္႔ေပးသူ၏ အထင္ၾကီးေစရန္လည္းေကာင္း စမ္းသပ္ေသာက္သံုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ေသာက္သံံုး ခဲ႕သည္ကားမဟုတ္ေခ်တကား ထိုအရက္အားေသာက္ခ်င္လို႔ကို္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်၀ယ္ယူေသာက္သံုးခဲံၿခင္းၿဖစ္ေလသည္  ။။ထို႔ေၾကာင္႕ ကၽြန္နဳပ္သည္ မေကာင္းမႈလုုပ္ရာတြင္ မည္သူမွ်ေၿမာက္ပင္္႔ ေပးရန္မလိုပဲ လုပ္ေဆာင္တတ္ေၾကာင္္းေပၚလြင္လွေပသည္။ ထိုစဥ္ကအရက္မေသာက္တတ္ေသးသၿဖင္႔ အရက္၏ အနံကိုကားမခံမနိုင္ၿဖစ္၏ အရသာကား ခါးံတူး ခ်ဥ္စုတ္လွေပသည္ ထိုၿပင္မ်ိဳခ်လိုက္လွ်င္ကားလည္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပူကာဆင္းေလသည္ထိုစဥ္က အရက္ေကာင္းမ်ား ယခုအခ်ိန္ ေလာက္ေပါမ်ားၿခင္းမရွိေပ ။။။။။။။

ယခု မီဒီယာအမ်ားစုတြင္လိူင္လိူင္ၾကီးေၾကာ္ၿငာလွ်က္ရွိေသာအရက္မ်ားကိုနာမည္မွ်မၾကားဘူးေသးခ်ိန္လူအမ်ားတန္းစီတိုးေခြ႔ကာ၀ယိယူေသာက္သံုးရေသာ ဘံုဆိုင္ဟု ေခၚသည္႔ ဆိုင္မ်ားတြင္ေနာက္ေဖးေပါက္မွ ထိုေခတ္ တြင္ လူအမ်ားတြင္တြင္သံုးစြဲၾကေသာ စကားၿဖစ္သည္႔ ဗီြအိုင္ပီ ဟုေခၚေသာ ခင္မင္နီးစပ္ရာ လူအခ်ိဳ႔ကိုသာ စိတ္ၾကိဳက္လိုသေလာက္ ၀ယ္ယူနိုင္ရာ ေနရာမွ ၀ယ္ယူရရွိခဲေသာ အမ်ား ဘီအီးဒီစီ ဟုေခၚၾကေသာအရက္ၿဖဴ တစ္ပုလင္းသာၿဖစ္ေလသည္ ထိုစဥ္က ထိုမွ် ခါးသီး ခ်ဥ္စုတ္ကာ မ်ိုခ်ရန္အလြန္တရာခက္လွစြာေသာအရက္အား လူမ်ားဘာေၾကာင္႔ေသာက္ရသနည္း ဒီေလာက္ အ၀င္ဆိုးလို႔သာ ေခြးေတာင္မေသာက္တာၿဖစ္မည္ဟူေရႊ႔ အေတြးေရာက္ေလသည္္ သို႔ေသာ္လဲ ထိုအေတြးသည္ကား ခဏသာလွ်င္ၿဖစ္၏အရက္မူးခ်င္းသို႔ေရာက္ေလေသာ္  ထိုအရက္၏အရသာအား ထိုအခါက်မွသာ သေဘာက်ႏွစ္ခ်ိဳက္ၿခင္းၿဖစ္ရေလသည္အရက္မူလွ်င္ကား ငိုၿခင္လွ်င္ငိုလို႔ရ၏ ရယ္ၿခင္လွ်င္ကား ဘယ္သူ႔မွ်ဂရုစိုက္ရန္မလို ရယ္နိုင္၏ စိတ္တြင္းရွိရာအကုန္ေၿပာ၏  မေက်နပ္ခ်က္ရွိက ရင္ဖြင္႔နိုင္သည္႔အၿပင္ အတန္ငယ္ ေသြးဆူတတ္လွ်င္စိန္ေခၚရန္ရွာနိုင္၏  ထိုအခ်က္မ်ားအၿပင္ မူးသြားလို႕ပါဗ်ာဟူေသာ ေလွ်ာခ်စရာ စကားစုတစ္ခုသည္ကား က်ဳပ္တိုကဲ႔သို႔ အရက္ေသာက္သူမ်ားအတြက္လြန္စြာ ဆင္ေၿခေပးစရာေကာင္းေသာ စကားတစ္ရပ္အၿဖစ္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး က်ဳပ္တို႔ ဘက္မွ ရပ္တည္းေပးလွ်က္ရွိေနေလၿခင္းကား အမူးသမားမ်ားအတြက္အားတစ္ရပ္ၿဖစ္ေလသည္႔အၿပင္ လူအခ်ိဳ႔၏ ၾကံဖန္ခြင္႕လႊတ္တတ္ေသာ”” မူးေနလို႔ပါ မမူးရင္အေတာ္ သေဘာေကာင္းရွာသား””” ဟူသည္႔ ခြင္႕လႊတ္ခ်က္ ၿခြင္းလ်က္ေလးသည္ကား အမူးသမားထုအတြက္ ခ်စ္စရာေကာင္းေေသာ အခ်က္ေလးလဲၿဖစ္ေနတတ္ေလသည္။။ ထိုအခ်က္မ်ားကိုေထာက္ရူ႕ ၿခင္းအားၿဖင္႔ အရက္သမားမ်ားအတြက္ မူးေနခ်ိန္တြင္ဘယ္မွ် အထိအမွားအယြင္းမ်ားၿပဳလုပ္နိုင္သည္ဟူေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အၿဖစ္တိုင္းတာသတ္မွတ္ထားေသာ လူအမ်ားခြင္႔လြတ္ေလာက္စရာ အေၾကာင္းၿပခ်က္တစ္ခုအၿဖစ္ ယေန႔တိုင္တည္ရွိေန ေလသည္။။သို႕ေသာ္ အရက္သည္ကားတစ္ၿခားအက်ိဳးအၿပစ္မ်ားလည္းရွိေနသည္ၿဖစ္ေလ၏အရက္သမားသည္ကားအမွားတစ္ေထာင္ရွိသည္ဟူသတတ္ သိုေသာ္ၿငားထိုအမွားတစ္ေထာင္တည္းဟူူေသာ အမွားမ်ားကို စာၿဖင္႔ေသာ္လည္ေကာင္းစကားအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာအၿဖစ္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿခင္းမရွိေၿခထိုသို႕ဆိုေသာ္ အရက္သမား၏ လုပ္ရပ္တိုင္းသည္ အမွားမ်ားသာၿဖစ္သည္ဟုဆိုအံသေလာသို႔တည္းမဟုတ္မူ မည္သည္႔အခ်က္မ်ားကသာ အမွားၿဖစ္သည္ဟုေထာက္ၿပေၿပာဆိုနိုင္မည္နည္းသို႕ေသာ္ အရက္သမားသည္ကား အမွားတစ္ေထာင္ရွိသည္ဆိုေသာအခ်က္ကေတာ႔ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ေၿပာစမတ္ရွိေနေလသည္  ထို႔ေၾကာင္႔ အရက္ေသာက္သံုးသူအေပါင္းသည္ကား ထိုအမွားတစ္ေထာင္အားေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းၿပဳ နိုင္ေစရန္အားထုတ္သင္႔လွေပသည္ သို႔မွသာ ထိုအမွားတစ္ေထာင္ သဲကြဲ ေစငုစြာေရွာင္ရွားနိုင္ၾကမည္ၿဖစ္ေလသည္  အခ်ဳပ္အားၿဖင္႔ဆိုေသာ္ အရက္ေသာက္ၾကပါသည္ဟုၿဖစ္ေစေသာ္  ေသာက္သံုးသူအေပါင္း အမွားတစ္ေထာင္ကင္းေစရန္ ဆႏၿပဳအပ္သည္အရက္သမားအေပါင္းတို႔။။။။

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ဘီလူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com