“စီအိုင္ေအ CIA နဲ႕ ”ဝီးကီး” စြယ္စုံ (Wikipedia) တို႕ ျမင္တဲ့ South Korea ကိုရီးယား ကုန္သြယ္ေရး II ”   ရဲ့အဆက္

 

 

ေတာင္ကို ရီးယား ရဲ့ ကုန္သြယ္ဘက္ေတြ Trading Partners အ နက္မွ
တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ယူအက္စ္ေအ  တို႕ဟာ
အေရးပါေၾကာင္း သိၾကတာ၊

သို႕ေသာ္ ဘယ္ႏိုင္ငံ ကဘဲ ေတာင္ကိုရီးယား အတြက္
ကုန္သြယ္ဘက္ နံပါတ္ တစ္၊ ႏွစ္၊သုံး၊

ဘယ္အဆင့္ ကေနအေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာရေအာင္၊

ကုန္သြယ္ဘက္ ဆိုတာ  အဝင္နဲ႕အထြက္  “ႏွစ္လမ္းသြား “
အျပန္အလွန္ ေဖာက္ကား ဝယ္ယူၾကတာကိုဆိုလိုတာ၊

ဒါေၾကာင့္မို႕ ကိုရီးယား နဲ႕ ယင္းသံုး ႏိုင္ငံတို႕ အၾကား၊
တင္သြင္း တာေတြ နဲ႕တင္ပို႕ တာေတြကို

ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာ ႏိုင္ဘို႕
ေအာက္ပါ ဇယား (၅) နဲ႕ (၆) မွာ
ေပါင္းစပ္ျပီးျပဳစု ထားတာ၊

 

 

ေတြ႕ရွိခ်က္။

၂၀၀၇ ကေန၂၀၁၂ မွတ္တမ္း မ်ား အရ ဖ်မ္းမွ်အားျဖင့္

တ႐ုပ္ႏိုင္ငံက ႏွစ္စဥ္ (၁၆၄) ဘီလီယန္ ေဒၚလာနဲ႕ထိပ္ကျဖစ္ျပီး၊
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက (၉၀) ဘီလီယန္ ေဒၚလာနဲ႕ ဒုတိယ၊
ယူအက္စ္ေအ က (၈၈) ဘီလီယန္ ေဒၚလာနဲ႕ တတိယ ျဖစ္ၾက တာ၊

ဂ်ပန္ နဲ႕ယူအက္စ္္ေအ

ေတာင္ကိုရီးယား က ယူအက္စ္ကေန ဝယ္တယ္၊

သို႕ေသာ္ ဂ်ပန္ ကေန ပိုဝယ္ရတယ္၊
ေတာင္ကိုရီးယား က ဂ်ပန္ကိုေရာင္းတယ္၊

သို႕ေသာ္ ယူအက္စ္ ဆီကို ပို ေရာင္းရတယ္၊

ျခဳံလိုက္ရင္ ဖ်မ္းမွ်အားျဖင့္  ေတာင္ကိုရီးယား နဲ႕ ကုန္သြယ္ ရာမွာ
ဂ်ပန္က ယူအက္စ္ ထက္သာေသာ္လည္း

(၂) ဘီလီယန္ ဆိုလို႕ သိပ္မကြာပါ၊

 

တ႐ုပ္ နဲ႕ဂ်ပန္၊ ယူအက္စ္္ေအ

ေတာင္ကိုရီးယား နဲ႕ ကုန္သြယ္ ရာမွာ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံက ဂ်ပန္ နဲ႕ ေသာ္ ၄င္း၊
ယူအက္စ္္ နဲ႕ ေသာ္ ၄င္း၊ ႏိႈင္းရင္ (၂) ဆ နီးပါးေတာင္ ရွိ ေနတာ

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တစ္ဆ ခြဲ က ေန ႏွစ္ ဆ ရွိတာ၊
ေနာက္ဆုံး ၂၀၁၂ မွာ ဆိုရင္ ႏွစ္ဆ ေတာင္ေက်ာ္လာတာ၊

ကုန္သြယ္ ပမာဏ ပိုမိုတာေတြ

တ႐ုပ္ နဲ႕ယူအက္စ္္ေအႏိႈင္းရင္

ဖ်မ္းမွ် အားျဖင့္ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံက ႏွစ္စဥ္ (၇၅) ဘီလီယန္ ေဒၚလာ ပိုတာပါ

ပိုမိုတာေတြ က (၄၁) ဘီလီယန္ ကေန (၁၄၀) ဘီလီယန္ ထိ ရွိျပီး

တႏွစ္ျပီး တႏွစ္ တက္တက္လာတာ၊

 

 
(တ႐ုပ္ နဲ႕ ဂ်ပန္ ေပါင္း) အိမ္နီးခ်င္း အာရွ ႏိုင္ငံေတြ  နဲ႕ ယူအက္စ္ေအ ႏိႈင္းရင္

ဖ်မ္းမွ် အားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း အာရွ ႏိုင္ငံေတြ က ႏွစ္စဥ္ (၁၆၆) ဘီလီယန္ ေဒၚလာ ပိုတာပါ

ပိုမိုတာေတြ က (၁၁၈) ဘီလီယန္ ကေန (၂၅၇) ဘီလီယန္ ထိ ရွိျပီး

အလားတူစြာ တႏွစ္ျပီး တႏွစ္ တက္တက္လာတာ၊

 

 

ေတာင္ကိုရီးယား အတြက္ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ နဲ႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တို႕ က
ေကာင္းက်ိဳးေပး အေထာက္အကူျပဳတဲ့ႏိုင္ငံေတြလို႕ေျပာႏိုင္တာ

 

ေတာင္ကိုရီးယား က ဖြံ႕ျဖိဳး တဲ့ႏိုင္ငံ အေနနဲ႕ဆက္လက္ျပီး ရပ္တည္ ႏိုင္ဘို႕ရာ
အျခားႏိုင္ငံေတြ ထက္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ နဲ႕ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ တို႕ကို အားကိုး
အမွီသဟဲ ျပဳရတယ္လို႕ေျပာရင္ မမွား ပါ၊

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF