ကမၻာေပၚတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသူ ဦးေရ သန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။ ယင္း တုိ႔အနက္ အမ်ားစုမွာ အာရွတုိက္မွ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး အႏၲရာယ္ကုိ သိျမင္ လာၾကသည့္ အေလ်ာက္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးမႈႏႈန္း က်ဆင္းလာ ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူ ဦးေရ တုိးတက္ မ်ားျပား ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးငယ္ မ်ား ပါဝင္သည္။

ေဆးလိပ္၏ အခုိးအေငြ႕မ်ားတြင္ ဓာတ္ပစၥည္း အမ်ဳိးေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ ၄င္းတုိ႔ အထဲတြင္ လူမ်ားကုိ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ေသာ ကတၱရာ၊ နီကုိတင္း၊ ကာဗြန္မုိေနာက္ဆုိဒ္၊ အမုိးနီးယား စသည္တုိ႔ မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ အဓိက ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမွာ နီကုိတင္း ျဖစ္သည္။ နီကုိတင္း၏ စဲြလမ္း ေစေသာ အာနိသင္ေၾကာင့္ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ စီးကရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီး တုိ႔ကုိ စမ္းသပ္ ေသာက္သံုးၾကည့္ ရာမွ တျဖည္းျဖည္း ပုိမုိ စဲြလမ္း လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး သံုးစဲြသူ တုိ႔သည္ အဆုတ္ပြျခင္း၊ နာတာရွည္ ေလျပြန္ ရာင္ရမ္းျခင္း စသည့္ ေရာဂါမ်ား ပုိမိုျဖစ္ပြား ေစႏုိင္သည္။ အဆုတ္ ကင္ဆာ၊ ခံတြင္း ကင္ဆာ၊ အသံအုိး ကင္ဆာတုိ႔ အျပင္ အစာမ်ဳိျပြန္၊ ဆီးအိမ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္း၊ အစာအိမ္၊ အူမႀကီး ကင္ဆာ မ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသူ ႏွင့္ ¤င္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကုိ ႐ွဴ႐ႈိက္ ေနရသူ လသား ကေလးငယ္မ်ား ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးျခင္း၊ အဆုတ္ေရာဂါ ျဖစ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားတြင္ ရင္က်ပ္ ပန္းနာ ျဖစ္ျခင္း၊ အဆုတ္ ျပြန္ေရာင္ျခင္း တုိ႔လည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ ပါက သားအိမ္မ တစ္ဆင့္ သေႏၶသား သုိ႔သြားသည့္ ေသြးေၾကာ က်ဥ္းျခင္း၊ ေသြးခဲျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးပါ ထိခုိက္ေစ ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သားပ်က္ သားေလွ်ာျခင္း၊ လမေစ့ဘဲ ကေလးေမြးျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္ မျပည့္ဘဲ ကေလးေမြးျခင္း၊ ေမြးရာပါ ကုိယ္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း တုိ႔လည္း ျဖစ္ေစ ႏုိင္သည္။ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသူ မိခင္မ်ားမွ ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ကုိယ္အဂၤါဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ေႏွးေကြး ၾကံဳလွီျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ထားသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒအရ ေဆးလိပ္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံ၊ ေျပာင္းဖူး ဖက္လိပ္၊ ကြမ္းဖက္လိပ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေဆးပါေသာ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီး ငံုျခင္း စသည့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာက္သံုးျခင္း သည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အသိ ပညာ ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္သည္ ေဆးလိပ္ ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး သံုးစဲြမႈေၾကာင့္ ေရာဂါ
ျဖစ္ပြား ေသဆံုးလ်က္ ရွိသည္။
The Mirror News

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..