ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္(၁၀)ဦးအသတ္ခံရမွဳႏွင့္

ျမန္မာျပည္တြင္ေရွးယခင္ကျဖစ္ခဲ့ေသာဗလီမ်ားႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္

မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာအိမ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔၏္ႀကိဳးကိုင္မွဳဟုတ္မဟုတ္ႏွိဳင္းယွဥ္ျပမည္။

 

သံသယရွိစရာအခ်က္(၃)ခ်က္

 

၁။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔သည္ေထာက္လွမ္းေရးပညာရပ္ကို္

အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ၿပီးအစၥလာမ္ဘာသာကိုမုန္းတီးေသာ

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားထံတြင္သင္ၾကာဖူးသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ထိုသို႔သင္

ယူရာတြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုကမၻာေျမမွေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္

ရမည္ဟုဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားထံသစၥာခံယူထားရသည္ဟုသိရွိရျခင္း

၂။သူ၏သားျဖစ္သူတစ္ဦးမွာလည္းမေလးရွားႏုိင္ငံသူအစၥလာမ္

ဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္္အိမ္ေထာင္ဖက္ၿပီး္အစၥလာမ္

ဘာသာသို႔ကူးေျပာင္းသြားေသာေၾကာင့္အစၥလာမ္ကိုမုန္းတီး

သည္႔စိတ္ဓါတ္ကိန္းေအာင္းေနေၾကာင္းလည္းသိရွိရျခင္း

၃။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔သည္ေတာင္ကုတ္အၾကမ္း

ဖက္မွဳမျဖစ္ပြားမီရက္ပိုင္းအတြင္းရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္သို႔ခရီးသြား

ခဲ့သည္ဟုလည္းသိရွိရျခင္း

 

သံုးသပ္ခ်က္

 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔သည္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ႏွင့္

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတာ၀န္ကိုပါပူးတြဲကိုင္ထားၿပီးႏိုင္ငံေရးကိုဦးေဆာင္

ေနေသာကာလအတြငး္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုမုန္းတီးေစႏိုင္

ေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္႔(အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္စရာ)ဟူေသာ

စာအုပ္မ်ားကိုလည္းတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းျပည္၊ပဲခူး၊ျမင္းျခံ၊ေတာင္ငူ၊ေက်ာက္ဆည္၊

ေခ်ာက္………….အစရွိေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္သံဃာေတာ္အသြင္ေဆာင္

ထားသူမ်ားမွဦးေဆာင္ၿပီးဗလီႏွင့္အိမ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုျပဳ

လုပ္ခဲ့ပါသည္။ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္အခ်ိဳ႕သံဃာေတာ္မ်ားတြင

အိုင္ကြန္စကားေျပာစက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည္ကိုလည္းေတြ႔ရွိ

ရပါသည္။(ထုိအခ်ိန္ကာလမွာအိုင္ကြန္စကားေျပာစက္မ်ားကို

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွအပအျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုင္ေဆာင္

ခြင့္မရွိေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။)

ထိုအခ်ိန္တြင္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွာအလြန္တရာမွ

ေထာက္လွမ္းမွဳေကာင္းၿပီးထိုအေရးမ်ားကိုမေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္

မွာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သည္မွာေပၚလြင္

ထင္ရွားေနပါသည္။ထိုသို႔ဖ်က္ဆီးေနစဥ္တြင္လက္နက္ကို္င္

အာဏာပိုင္မ်ားမွေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေနေသာ္လည္းမည္သို႔မွ

တားဆီးမွဳမလုပ္ခဲ့သည္ကိုလည္းထင္ရွားစြာေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔အမိန္႔အာဏာရွိစဥ္ကာလ)

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံရစဥ္ကာလ

ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္စစ္မွန္ေသာ

သံဃာေတာ္မ်ားကိုလက္နက္ကိုင္အာဏာပိုင္မ်ားကရက္စက္စြာ

ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကိုႏွိဳင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ပထမျဖစ္ရပ္တြင္

အာဏာရွင္ဦးခင္ညြန္႔၏ညႊန္ၾကားမႈျဖစ္သည္ဟုတထစ္ခ်ယံုၾကည္

ရပါသည္။

ဦးခင္ညြန္႔ရာထူးမွျပဳတ္ၿပီးအက်ယ္ခ်ဳပ္ခံရသည္႔ကာလႏွစ္

မ်ားအတြင္းဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ရပ္မ်ားလံုး၀မျဖစ္ပြားခဲ့

ေၾကာင္းအားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဦးခင္ညြန္႔အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးႏွစ္၀က္

အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ(ကံမၿမိဳ႕ရိွဗလီႏွင့္အိုးအိမ္စီးပြားေရးမ်ား

အဖ်က္ခံရျခင္း)၊ဖားကန္႕ဆိုင္းေတာင္ရြာရွိအစၥလာမ္ဘာသာ

ေရးစာသင္ေက်ာင္းအဖ်က္ခံရျခင္၊းယခု(ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္

အျပစ္မဲ့အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္(၁၀)ဦးအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္

ခံရျခင္း)ကိစၥမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ဦးခင္ညြန္႔အက်ယ္ခ်ဳပ္

မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးမၾကာမီအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း

မ်ားျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္ဆိုသည္မွာေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္။

မွတ္ခ်က္။        ။ထိုဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမွတဆင့္စစ္အစိုးရအာဏာ

ျပန္သိမ္းခဲ့သည္ရွိေသာ္ဦးခင္ညြန္႔ဘယ္အခန္းကပါ၀င္လာမည္နည္း။

 

About than shwe

than shwe has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF