ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ကေနစတင္ၿပီး အသက္၀င္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ ႏိုင္ငံျခားမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကိုင္တြယ္ေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားလဲ ရင္ခုန္စြာနဲ႔ေစာင္႔ေနၾကပါတယ္။

ဒီဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ လဆန္းပိုင္းကတည္းက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီLDP (အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက အာဏာရ အစိုးရျဖစ္ၿပီး ယခုအတိုက္အခံပါတီ)က အထက္လႊတ္ေတာ္ကို တင္ သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တင္သြင္းရတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကေတာ့-

 

ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမိုအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ဳိးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏အေျခအေနကိုလည္း ဗဟိုအစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ ဘယ္သူနဲ႔ဘယ္မွာေနထိုင္ေနတယ္ (ဟန္ ေဆာင္လက္ထပ္ထားျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္) ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာ ေန-မေန(ရာဇဝတ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းရွိ-မရွိ)ေပးေဆာင္ ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္(အခြန္ေဆာင္-မေဆာင္)နဲ႔ အစိုးရအေပၚ လိမ္လည္ၿပီး ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ျခင္းရွိ-မရွို(ဗီဇာအတုျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္ၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ရ ယူထားျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးယူၿပီး အလုပ္ခိုးလုပ္ေနျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ work Permitt Visa ျဖင့္ တျခားတေနရာတြင္ တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္)တို႔ကို အလြယ္တကူစံုစမ္းသိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

LDPပါတီက ေရးဆဲြတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ DPJ(အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ႏွင့္သာ တည္ရွိေသး)နဲ႔ New Komeito(ဘုန္းႀကီးပါတီ) ပါတီတို႔က သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့လို႔ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္(၁၅)ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ဥပေဒသစ္အရ လက္ရွိကိုင္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရး၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ ေနထိုင္မႈမွတ္ပံု တင္ဥပေဒမ်ားကို လံုးဝေျပာင္းလဲပစ္မွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို ဗဟိုအစိုးရက ကိုင္တြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာ၌ ကူညီခဲ့သူ DPJမွ ဥပေဒျပဳပုဂၢိလ္ ‘ရီဆူအို ဟို ဆုိကာဝါ’ကေတာ့ ”ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ဘယ္မွာေန လဲဆိုတာေတြ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြစုစည္းျပီး တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ  ထားရွိဖို႔လည္း အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သာမန္ ဂ်ပန္ျပည္သားတစ္ဦးလိုပဲ ဥပေဒလိုက္နာျပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္ မြန္ေနထုိင္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားေတြ ျပန္ပို႔မခံရေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ပုန္း လွ်ိဳၿပီး မေနရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”လို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။

ဂ်ပန္တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ထုတ္ျပခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား  ၂ သန္း ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အေထာက္အထားမဲ့ ေနထိုင္သူ ၁၁ဝ,ဝဝဝ ရွိေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒကို စတင္ျပဌာန္းတာက အေမရိကန္ပါ။ ၉-၁၁ ျဖစ္ပြားၿပီး သူ႔ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားအၾကမ္းဖက္သမားရန္(အထူးသျဖင့္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္)ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ပါ။ေနာက္ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာပါ ဆက္လက္က်င့္သံုးပါတယ္။

ဥပမာ- အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားေရာ ႏိုင္ငံသားပါ တစ္ေျပးညီ က်င့္သံုးပါတယ္။

အဂၤလန္က်ေတာ့ မႏွစ္က အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ေတြရဲ႕ ဗံုးေဖ်ာက္ခဲြမႈအၿပီး ပညာလာသင္တဲ့သူေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို လံုး၀ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မျပဳေတာ့ပါဘူး။ အာမခံထားတဲ့သူ(စပြန္ဆာေပးသူ)က ႏိုင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသူ/သားရဲ႕ စားရိတ္စကကို ခံရပါတယ္။ ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ ေနရပ္ျပန္ခုိင္းပါတယ္။ ဒါကလည္း ခုနကေျပာသလို အစြန္းေရာက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္သြားတာပါ။အာရွမွာေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက စတင္က်င့္သံုးပါတယ္။

 အသစ္ထုတ္မယ္႔ zairyu card ကိုကိုင္ေဆာင္ခြင္႔ရမယ္႔သူမ်ား၊ထုတ္ေပးရန္မလိုအပ္သူမ်ား၊ထုတ္မေပးမည္႔သူမ်ားဆိုျပီး ၃မ်ိဳးခြဲထားပါေသးတယ္
အဓိကျပႆနာကေတာ႔ အခုဥပေဒအသစ္ေၾကာင္႕ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ ဥပမာ- ေက်ာင္းသားဆုိလ်င္ တစ္ပတ္ ၂၈ နာရီ၊(ေက်ာင္းသားတြင္ ထပ္ခဲြထားပါေသးတယ္။ တပတ္ ၂၈ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ေက်ာင္းသားနဲ႔၊ Ryugakusei(留学生)လို႔ေခၚတဲ့ ပညာေလ့လာဆည္းပူးသင္ၾကားသူေက်ာင္းသား၊(留学生 သမားမ်ားကေတာ့ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါပညာသင္မ်ားကို အာမခံေပးၿပီး ေခၚယူထားတဲ့ မိသားစုက အစအဆံုး တာ၀န္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္)တစ္ပတ္ ၂၈ နာရီသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ေက်ာင္းသားကို အလုပ္ရွင္က ထိုထက္ပို၍ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားပါက- 
(က)ယခုဥပေဒသစ္တြင္ ေထာင္ ၃ ႏွစ္ (သို႔) ဒဏ္ေငြ ယန္းေသာင္း ၃၀၀ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ခ်ိန္ပိုလုပ္တဲ့ေက်ာင္းသားကိုလည္း ပထမအႀကိမ္ ဒဏ္ေငြ ေသာင္း ၂၀ တပ္မွာျဖစ္ပါတယ္(မေဆာင္ႏိုင္လ်င္ ေထာင္ခ်ၿပီး ျပန္ေတာ္ျပန္ပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္)
(ခ) တစ္ပတ္လ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၂၈ နာရီသာလုပ္ခြင့္ရွိေသာေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တစ္ပတ္ထဲတြင္ A ကုမၸဏီ၌ အလုပ္ခ်ိန္ ၂၈ နာရီ၊ B ကုမၸဏီ၌ အလုပ္ခ်ိန္ ၂၈ နာရီ၊ အစရွိသျဖင့္ လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက ယခင္က မသိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုစနစ္သစ္တြင္ Jūminhyō (住民票)ေၾကာင့္ အားလံုးေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါမ်ုဳိးေတြ႔ရွိသြားပါက အလုပ္ခ်ိန္ပိုလုပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားကုိသာ အေရးယူမွာျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေငြ(သို႔)ေထာင္(သို႔)ျပည္ေတာ္ျပန္ပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
Work Visaသမားဆိုလ်င္ မိမိအားေခၚခန္႔ထားသည့္ ကုမၸဏီမွလဲြ၍ တျခားတြင္ လုပ္ခြင့္မရွိပါ။အလုပ္သင္(Training Visa)၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရရွိေသးသည့္သူမ်ား( ဗီဇာ ၃ လအထက္ရွိေသာ္လည္း လ၀ကထံတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္စာရြက္မရွိရွိေသးသူမ်ား၊ ဥပမာ- ဗီဇာလက္၀ယ္ရွိၿပီး ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို လ၀ကမွ ပထမသက္တမ္း ၆ လတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္စာရြက္ထုတ္မေပးေသးျခင္း၊ မွီခိုဗီဇာျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္စာရြက္မရွိေသးသူမ်ား၊ ဗီဇာအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ယာယီဆိုင္းငံ့ထားခံရသူမ်ား) လံုး၀ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ။ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ဒဏ္ေငြ(သို႔)ေထာင္(သို႔)ျပည္ေတာ္ျပန္ပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေအးဂ်ဴး(permanent resident)永住民၊ ေတးဂ်ဴး(Long term Resident)定住者၊ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးႏွင့္လက္ထပ္ထားၿပီး ေအးဂ်ဴး(သို႔)ေတးဂ်ဴးရရွိထားသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္သူမ်ား၊ (R ဗီဇာ၊ S S ဗီဇာႏွင့္ Designated Activities(ေတာ့ခုေတး)မ်ားကေတာ့ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကို မိမိလုပ္ႏိုင္သေလာက္ အကန္႔အသတ္မရွိလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
အထူးသတိျပဳရမယ့္အခ်က္က အလုပ္ေျပာင္းေရြ႕လ်င္ (သို႔)အိမ္ေျပာင္း၊ ေနရာေျပာင္း၊ ဗီဇာအမ်ဳိးအစားေျပာင္းလ်င္ ဗဟုိအစိုးရ(လ၀က)ထံသို႔ ၁၄ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းသြားၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Haigusha(配偶者ビザ)လို႔ေခၚတဲ့ မီွခိုဗီဇာသမားလည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသူနဲ႔ မရွိသူဆိုၿပီး   ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။(ဥပမာ- Work Visaသမားရဲ႕ ဇနီး(သို႔)ေယာက်ာၤးမ်ားဟာ အရင္ဥပေဒေဟာင္းကတည္းက အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္ ဗဟုိအစိုးရ(လ၀က)ထံမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေျပာၿပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေတာင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္)

-ဂ်ပန္လူမ်ဳိးႏွင့္ လက္ထပ္ထားၿပီး Haigusha(配偶者ビザ)လို႔ေခၚတဲ့ မီွခိုဗီဇာသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသူကေတာ့ အလုပ္ခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သတိျပဳရမယ့္အခ်က္က မိမိမွီခိုထားတဲ့ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသား ခင္ပြန္း(သို႔)ဇနီး ဆံုးပါးသြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မွီခိုဗီဇာပ်က္ျပယ္သြားၿပိီး ျပည္ေတာ္ျပန္ရမွာပါ။

အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ (၁) ဂ်ပန္လူမ်ဳိးနဲ႔လက္ထပ္တယ္၊ ပထမဆံုး  ၁ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ Haigusha(配偶者ビザ) ရရွိတယ္။ ေနာက္ ေတးဂ်ဴး(Long term Resident)定住者 ေလွ်ာက္တယ္၊ ေနာက္တဆင့္ ေအးဂ်ဴး(permanent resident)永住民 အထိပါရရွိသြားသူျဖစ္ပါက လင္မယားကဲြသည္ျဖစ္ေစ၊ ဇနီး(သို႔)ခင္ပြန္း ကြယ္လြန္သည္ျဖစ္ေစ ေအးဂ်ဴးဗီဇာနဲ႔ပဲ ဂ်ပန္မွာေနခြင့္ရွိပါတယ္။

ေအးဂ်ဴးေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြယ္ဆံုးရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဆိုပါစို႔။

ေက်ာင္းၿပီးလ်င္ မိမိကိုခန္႔အပ္မယ့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခုမွာ 就職၀င္လုပ္ရပါမယ္။ ေနာက္ ေတးဂ်ဴးဗီဇာ…။ ဆိုမွတဆင့္ ေအးဂ်ဴးေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ေတးဂ်ဴးဗီဇာသက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ရွိရပါတယ္၊ထုိနည္းအတူ Work ဗီဇာသမား၊ မီွခိုသမားမ်ားလည္း ေတးဂ်ဴးဗီဇာသက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ရွိရပါတယ္။ေအးဂ်ဴးေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြန္းဗင္းရွင္းဒုကၡသည္ဗီဇာ(R ဗီဇာ)တိုက္ရိုက္ရထားသူမ်ား အားသာခ်က္ကေတာ့  ေတးဂ်ဴးဗီဇာ တန္းရပါတယ္။ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိက ၁ ႏွစ္ ၁ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး ၃ ႏွစ္ဗီဇာ တန္းထုတ္ေပးပါတယ္) ထို႔သူမ်ား ေအးဂ်ဴးေလ်ာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတးဂ်ဴးဗီဇာသက္တမ္း ၅ ႏွစ္ရွိရင္ ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိပါတယ္၊(ျပစ္မႈကင္းရွင္းတယ္၊ အခြန္ေၾကတယ္၊ ေနာက္ ဂ်ပန္လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္လည္း အက်ဳိးျပဳမယ့္လူဆိုရင္ ၆ လအတြင္း ေအးဂ်ဴးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္)။ဂ်ပန္လူမ်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေအးဂ်ဴး၊ ေတးဂ်ဴးအစရိွသူတို႔ႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရမယ့္အခ်က္က လင္မယားအျဖစ္ ၆ လေက်ာ္ အတူမေနေၾကာင္း လ၀ကသို႔ အိမ္ေထာင္ဖက္မွ သတင္းပို႔လို႔ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လ၀ကမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိလို႔ျဖစ္ေစ သိရွိသြားပါက ဗီဇာရုပ္သိမ္းခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ဗီဇာရုပ္သိမ္းခံလိုက္ရတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႔နယ္ရံုးကလည္း Jūminhyō (住民票)ရုပ္သိမ္းမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ – သင္ဟာ လင္မယားကြာရွင္းေပမယ့္ ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုကိစၥေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အမႈရင္ဆိုင္ေနရပါက ၎အမႈမၿပီးျပတ္မျခင္း လက္ရွိဗီဇာကို ဆက္လက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူထားမ်ားကေတာ့ အစကတည္းက လံုး၀(လံုး၀) အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ၇-၉ ဥပေဒသစ္မျပဌာန္းမွီကာလအထိက ဗဟိုအစုိးရ(လ၀က)မသိေအာင္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ လုပ္ေနၾကသာ္လည္း ဥပေဒသစ္အရ ခိုးလုပ္ရင္ ဘူးေပၚသလိုေပၚမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  Jūminhyō (住民票) ေၾကာင့္ပါ။

ဒီဥပေဒအသစ္ဟာ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ေတာ႔ ဆူနာမီထက္ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေနပါတယ္။

credit to.မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယိ

 

 

About yuki

has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF