ျမန္မာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္ ေဒၚစုက မၾကာမီေရာက္ခဲ့တဲ့ Norway   ၊

 DVB   ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အသံလြင့္႐ံု ရုံးစိုက္ရာ Norway 

ကို စိတ္ဝင္စားလာ ၾကတာ

 

 

ဒို႕လဲ အားက် မခံလို႕ J Donohue  တို႕နဲ႕အတူ  Olden Lake, Norway သို႕အေပ်ာ္ခရီးအေခ်ာင္ လိုက္သြား ျပီး   ႐ႉခင္းေတြ ကို ခံစား ရေအာင္၊

  

 နတ္ေရကန္လို ေအးျမၾကည္လင္ တဲ့ ျမကန္သာ Olden Lake ကိုၾကည့္ရင္း စိတ္ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏူး  ေစရပါ့မယ္

 

Olden Lake, Norway | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/jboyes/5843509503/in/photostream/

 

 

 

 

 

 

စလိုက္႐ိႈး ၾကည့္ဘို႕ လင့္ခ ကိုႏွိပ္ပါ၊

 

 

Search results for olden lake norway

http://www.flickr.com/search/show/?q=olden+lake+norway&w=14668466%40N08&ss=2

Olden Lake, Norway

Olden Lake is located in Fordane County, Norway.
Olden Lake stands at an elevation of 1,408 feet above sea level.

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.