တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ တ႐ုတ္တုိင္ေပ ကၽြန္းတုိ႔သည္ သမိုင္း၀င္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို အဂၤါေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔က တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ရန္ေစာင္ေနခဲ့ၾကေသာ ေဒသႏွစ္ခုအား ပုိမိုနီးစပ္ သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ (ECFA)ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းရွိ ခ်ံဳက်င္းၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ တ႐ုတ္တိုင္ေပ၏ ေရနံဓာတု ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ အမ်ိဳးေပါင္း ၅၃၉ မ်ိဳး အေပၚတြင္ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပး၍ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္မဲ့ တင္ပုိ႔ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ တုိင္ေပကၽြန္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ႏွစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ေပၚေပါက္လာၿပီးလွ်င္ စီးပြား တုိးတက္မႈကိုလည္း ၁.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မား လာေစမည္ ျဖစ္သည္။ (ေအအက္ဖ္ပီ)

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..