ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္

မွတ္တမ္းတင္ရင္း

ကုိယ့္သမိုင္းကိုေရးခဲ့ၾကတယ္

 

ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့အခ်ိန္လည္းရွိမယ္

သစ္လြင္တဲ့အခါလည္းရွိတယ္

 

ျမတ္ဗုဒၵေဟာၾကားထားတယ္

စိတၱ၀ဂ္မွာ “မေနာ”ဆိုတဲ့”စိတ္”

အလွ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲတက္တယ္တဲ့

ငါလည္းပုထုဇဥ္ေပမို႔

ေျပာင္းလဲတက္တဲ့သေဘာတရားနဲ႔

မင္းကိုအျပစ္မဆုိခ်င္လို႔

တစ္ခိ်န္ကအျဖစ္အပ်က္

အတိတ္မွာထားခဲ့

ငါ့လက္ထဲေကာင္းဖို႔လိုတယ္ဆိုေပမယ့္

ယုတိၱေဗဒသေဘာနဲ႔ဆင္ျခင္သံုးသက္

“ဗီဇ”ဆိုတာျပင္ရခက္ေတာ့

ငါေရွ႔ဆက္ဖို႔အခက္ေတြ႔ျပီ…

 

စိတ္ျငိမ္သူ

About lulinmg

has written 31 post in this Website..