***…. ႏြားတစ္ေကာင္ လုိပါသည္….***

လွ်ာအရုိးမရွိ တုိင္း မႈိလုိေပါက္ေနႀကတဲ့

စကားလုံး ေတြထဲ  …..  ေလသံဖမ္းတရားနာ

ၿပီးေတာ့လည္း   …အိမ္ၿပန္လာ ရမွာပါပဲ  …

ဖန္တစ္ရာေတ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္ေလး က

သားေခ်ာ့ေတး တစ္ပုဒ္ေလာက္…နား၀င္ မခ်ိဳခဲ့တာ…ႀကာေပါ့

အေဟာင္းအႏြမ္း  ေတြကုိ  ….ေရာင္းတန္း၀င္ေအာင္

ကုလားဖန္ထုိး  …..  ဒဏ္ရာက ေဆးယဥ္ပါး ေနၿပီဆုိလား … ?

လူ ့ဇာတိကုိ ေလးစားၿခင္း ….လူ ့အၿဖစ္ကုိ တန္းဖုိးထားၿခင္း …

အဲလုိ ပဲ ….. စာအုပ္ေတြထဲ … ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းကုိ  ပစ္ပစ္ထည့္ ရင္းႀကီးၿပင္း လာ …

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးမွ….  လြတ္လပ္ၿခင္း ဆိုတာ ….ၿပာက်လုိ ့…

ကုိယ္က်င့္ ခါး၀တ္ ပုဆုိး ကုိ ….  ေခ်ာင္ထုိး

ပုပ္သုိးေနတဲ့  အနာဂတ္ထဲ …. အစာရွာ ထြက္ ….

အိပ္မက္ ကုိ အိပ္မက္ ထဲ ..  ၿပန္ေပါင္းထည့္ရင္း

ပစၥဳပၸန္ နဲ  ့တည့္ေအာင္  …  လာဘ္ထုိး လုိ ့ …

ေသာက္က်ိဳး နဲ  ….  လူ ့ၿဖစ္စဥ္  ….ခရီးမတြင္ခဲ့ႀကဘူး …

လူငယ္  …. မအူမလည္ …  အၿဖဴထည္သက္သက္

တတ္တတ္ႀကြႀကြ …  အစြမ္းအစ နဲ ့ ….

အားမာန္ လွ်ံတတ္ …  ခက္ေတာ့ခက္တယ္ …

ရည္ရြယ္ခ်က္ က …  ဘာလဲ

ပန္းတုိင္က  …   ဘယ္မွာလဲ …နားမလည္ …  ပါးေတာ့ သြက္သြက္ လည္ခဲ့ဘူး …..

ရူးႀကည့္တာပါ ….

လြတ္လပ္စြာ ရူးသြပ္ခြင့္ ကုိ ကုိင္စြဲထားတယ္ ….

ပြင့္လင္း ၿမင္သာ တဲ ့ ….  အၿပဳသေဘာ ေတြတဲ့

ငါ  …. ေရဒီယုိ နားမေထာင္ၿဖစ္ခဲ့တာ ႀကာေပါ့ …

ဗမာ / ၿမန္မာ  ..  အေရးေတြ

ရုိဟင္ဂ်ာ … ေတြ …လုိခ်င္တာ ေတြ

ဇြတ္ေခၚ  ေနတဲ ့ …. လႊတ္ေတာ္ ေတြ

ခြပ္ေဒါင္း  …  ဖြတ္အေႀကာင္း … ေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္

အတိမ္ နဲ ့ အနက္ ….  အလိမ္ နဲ ့ အဖ်က္

အကာ နဲ ့အနွစ္ …  အသစ္နဲ ့ အေဟာင္း

ဘယ္သူဘဲေၿပာင္းေၿပာင္း  …..

” မူ “”  ….  မေစာင္း ေအာင္ ….

နားဖားႀကိဳး အထုိးခံ မယ့္ ….

ခုိင္းႏြားတစ္ေကာင္ ….

လုိ ေန တာ  ….. ေလာက္ ဘယ္အရာမွ မေသခ်ာေသးဘူး …။။။

***…. ႏြားတစ္ေကာင္ လုိပါသည္….***

လွ်ာအရုိးမရွိ တုိင္း မႈိလုိေပါက္ေနႀကတဲ့

စကားလုံး ေတြထဲ  …..  ေလသံဖမ္းတရားနာ

ၿပီးေတာ့လည္း   …အိမ္ၿပန္လာ ရမွာပါပဲ  …

ဖန္တစ္ရာေတ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္ေလး က

သားေခ်ာ့ေတး တစ္ပုဒ္ေလာက္…နား၀င္ မခ်ိဳခဲ့တာ…ႀကာေပါ့

အေဟာင္းအႏြမ္း  ေတြကုိ  ….ေရာင္းတန္း၀င္ေအာင္

ကုလားဖန္ထုိး  …..  ဒဏ္ရာက ေဆးယဥ္ပါး ေနၿပီဆုိလား … ?

လူ ့ဇာတိကုိ ေလးစားၿခင္း ….လူ ့အၿဖစ္ကုိ တန္းဖုိးထားၿခင္း …

အဲလုိ ပဲ ….. စာအုပ္ေတြထဲ … ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းကုိ  ပစ္ပစ္ထည့္ ရင္းႀကီးၿပင္း လာ …

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးမွ….  လြတ္လပ္ၿခင္း ဆိုတာ ….ၿပာက်လုိ ့…

ကုိယ္က်င့္ ခါး၀တ္ ပုဆုိး ကုိ ….  ေခ်ာင္ထုိး

ပုပ္သုိးေနတဲ့  အနာဂတ္ထဲ …. အစာရွာ ထြက္ ….

အိပ္မက္ ကုိ အိပ္မက္ ထဲ ..  ၿပန္ေပါင္းထည့္ရင္း

ပစၥဳပၸန္ နဲ  ့တည့္ေအာင္  …  လာဘ္ထုိး လုိ ့ …

ေသာက္က်ိဳး နဲ  ….  လူ ့ၿဖစ္စဥ္  ….ခရီးမတြင္ခဲ့ႀကဘူး …

လူငယ္  …. မအူမလည္ …  အၿဖဴထည္သက္သက္

တတ္တတ္ႀကြႀကြ …  အစြမ္းအစ နဲ ့ ….

အားမာန္ လွ်ံတတ္ …  ခက္ေတာ့ခက္တယ္ …

ရည္ရြယ္ခ်က္ က …  ဘာလဲ

ပန္းတုိင္က  …   ဘယ္မွာလဲ …နားမလည္ …  ပါးေတာ့ သြက္သြက္ လည္ခဲ့ဘူး …..

ရူးႀကည့္တာပါ ….

လြတ္လပ္စြာ ရူးသြပ္ခြင့္ ကုိ ကုိင္စြဲထားတယ္ ….

ပြင့္လင္း ၿမင္သာ တဲ ့ ….  အၿပဳသေဘာ ေတြတဲ့

ငါ  …. ေရဒီယုိ နားမေထာင္ၿဖစ္ခဲ့တာ ႀကာေပါ့ …

ဗမာ / ၿမန္မာ  ..  အေရးေတြ

ရုိဟင္ဂ်ာ … ေတြ …လုိခ်င္တာ ေတြ

ဇြတ္ေခၚ  ေနတဲ ့ …. လႊတ္ေတာ္ ေတြ

ခြပ္ေဒါင္း  …  ဖြတ္အေႀကာင္း … ေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္

အတိမ္ နဲ ့ အနက္ ….  အလိမ္ နဲ ့ အဖ်က္

အကာ နဲ ့အနွစ္ …  အသစ္နဲ ့ အေဟာင္း

ဘယ္သူဘဲေၿပာင္းေၿပာင္း  …..

” မူ “”  ….  မေစာင္း ေအာင္ ….

နားဖားႀကိဳး အထုိးခံ မယ့္ ….

ခုိင္းႏြားတစ္ေကာင္ ….

လုိ ေန တာ  ….. ေလာက္ ဘယ္အရာမွ မေသခ်ာေသးဘူး …။။။

***..ခုိင္း ႏြား….***

လွ်ာအရုိးမရွိ တုိင္း မႈိလုိေပါက္ေနႀကတဲ့

စကားလုံး ေတြထဲ  …..  ေလသံဖမ္းတရားနာ

ၿပီးေတာ့လည္း   …အိမ္ၿပန္လာ ရမွာပါပဲ  …

ဖန္တစ္ရာေတ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္ေလး က

သားေခ်ာ့ေတး တစ္ပုဒ္ေလာက္…နား၀င္ မခ်ိဳခဲ့တာ…ႀကာေပါ့

အေဟာင္းအႏြမ္း  ေတြကုိ  ….ေရာင္းတန္း၀င္ေအာင္

ကုလားဖန္ထုိး  …..  ဒဏ္ရာက ေဆးယဥ္ပါး ေနၿပီဆုိလား … ?

လူ ့ဇာတိကုိ ေလးစားၿခင္း ….လူ ့အၿဖစ္ကုိ တန္းဖုိးထားၿခင္း …

အဲလုိ ပဲ ….. စာအုပ္ေတြထဲ … ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းကုိ  ပစ္ပစ္ထည့္ ရင္းႀကီးၿပင္း လာ …

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးမွ….  လြတ္လပ္ၿခင္း ဆိုတာ ….ၿပာက်လုိ ့…

ကုိယ္က်င့္ ခါး၀တ္ ပုဆုိး ကုိ ….  ေခ်ာင္ထုိး

ပုပ္သုိးေနတဲ့  အနာဂတ္ထဲ …. အစာရွာ ထြက္ ….

အိပ္မက္ ကုိ အိပ္မက္ ထဲ ..  ၿပန္ေပါင္းထည့္ရင္း

ပစၥဳပၸန္ နဲ  ့တည့္ေအာင္  …  လာဘ္ထုိး လုိ ့ …

ေသာက္က်ိဳး နဲ  ….  လူ ့ၿဖစ္စဥ္  ….ခရီးမတြင္ခဲ့ႀကဘူး …

လူငယ္  …. မအူမလည္ …  အၿဖဴထည္သက္သက္

တတ္တတ္ႀကြႀကြ …  အစြမ္းအစ နဲ ့ ….

အားမာန္ လွ်ံတတ္ …  ခက္ေတာ့ခက္တယ္ …

ရည္ရြယ္ခ်က္ က …  ဘာလဲ

ပန္းတုိင္က  …   ဘယ္မွာလဲ …နားမလည္ …  ပါးေတာ့ သြက္သြက္ လည္ခဲ့ဘူး …..

ရူးႀကည့္တာပါ ….

လြတ္လပ္စြာ ရူးသြပ္ခြင့္ ကုိ ကုိင္စြဲထားတယ္ ….

ပြင့္လင္း ၿမင္သာ တဲ ့ ….  အၿပဳသေဘာ ေတြတဲ့

ငါ  …. ေရဒီယုိ နားမေထာင္ၿဖစ္ခဲ့တာ ႀကာေပါ့ …

ဗမာ / ၿမန္မာ  ..  အေရးေတြ

ရုိဟင္ဂ်ာ … ေတြ …လုိခ်င္တာ ေတြ

ဇြတ္ေခၚ  ေနတဲ ့ …. လႊတ္ေတာ္ ေတြ

ခြပ္ေဒါင္း  …  ဖြတ္အေႀကာင္း … ေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္

အတိမ္ နဲ ့ အနက္ ….  အလိမ္ နဲ ့ အဖ်က္

အကာ နဲ ့အနွစ္ …  အသစ္နဲ ့ အေဟာင္း

ဘယ္သူဘဲေၿပာင္းေၿပာင္း  …..

” မူ “”  ….  မေစာင္း ေအာင္ ….

နားဖားႀကိဳး အထုိးခံ မယ့္ ….

ခုိင္းႏြားတစ္ေကာင္ ….

လုိ ေန တာ  ….. ေလာက္ ဘယ္အရာမွ မေသခ်ာေသးဘူး …။။။

About maung khinmin

maung khinmin has written 85 post in this Website..