ကမၻာ့လူသားမ်ားအေနႏွင့္ လူနဲ႔လူျခင္း ဆက္ဆံရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေအးျမေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရးကိုသာလိုလားၾကသည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး လူနဲ႔လူျခင္းဆက္ဆံရာတြင္ ဘာသာတရားမ်ားမွပို႔ ပို႔ခ်ေသာ အဆံုးအမမ်ားကိုသာ ခံယူက်င့္သံုးေနၾကသည္မွာလည္း လက္ရွိႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ပင္ေတြ႕ေနရသည္။

ဤေနရာတြင္ ဘာသာတရားမ်ား၏ အဆံုးအမသြန္သင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးအာနိသင္သည္ လက္ရွိလူသားတို႔ မျမင္ႏိုင္၊ မေတြ႕ႏိုင္၊ မၾကားႏိုင္၊ မသိႏိုင္ေသာ ေနရာဌာနမ်ားကို ညႊန္ ျပလ်က္ရွိသည္မွာ ဘာသာတိုင္းလိုလိုပင္ျဖစ္ေနပါသည္။

ဥပမာ…….ယခုျပဳလုပ္ေသာ အမႈေၾကာင့္….တမန္္ေတာ္၏ ခ်ီးေျမႇာက္မႈကို ရရွိ၍၊ တမန္ ေတာ္မႀကိဳက္တာကိုလုပ္၍ ငရဲသုိ႔သြားရျခင္း။ ဤသို႔ေသာအမႈကို ျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈက ေကာင္းခ်ီးေပး၍၊ ထိုမေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဘဝတြင္ ဘာမွ်မျဖစ္ ေတာ့ေသာ တြင္းနက္ႀကီးထဲသို႔ က်ေရာက္မည္ဟု ဆိုၾကျခင္း။ ေကာင္းမႈျပဳပါက ဤဘ ဝတြင္ ေကာင္းက်ဳိးမခံစားရေစကာမူ၊ ေနာင္ဘဝအဆက္ဆက္တြင္ ေသျခာေပါက္္ ေကာင္းက်ဳိးကို ခံစားရမည္၊ မေကာင္းမႈျပဳပါကလည္း ယခုဘဝမွာ ေကာင္းစားေနေပ မယ့္ ေနာက္ဘဝေရာက္လွ်င္ အမွန္တကယ္ ငရဲက်၍ ဆင္းရဲစြာခံစားရလိမ့္မည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားသခင္က ေဟာေတာ္မူျခင္း။

ထိုကဲ့သုိ႔ပင္ ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားမ်ားကလည္းေျပာ၊ ဂ်ိမ္းဆရာေတြကလည္းေျပာ၊ တိဘက္ ဒလိုင္းလားမားဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကလည္းေျပာ………

စသည္ျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးရွိဘာသာမ်ားမွ ေျပာဆိုဆံုးမသြန္သင္ေနေသာ ေနာက္ဘဝဟူ သည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ လံုးဝကို မစဥ္းစားသင့္ေသာ အယူအဆမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကေျပာသြားသည္ဟု ေလ့လာ မိေသာအခါ၊ လူတို႔သည္ ဘာ့ေၾကာင့္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္ဘဝအယူမ်ားကို ေတြးေတာ ေနၾကပါသလဲဟု ေမးရမလိုျဖစ္လာသည္။

ထိုေသၿပီးသည့္ေနာက္ ဘဝေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို ဗုဒၶဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ဒါေတြကိုမစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါလ်က္ မိမိတို႔ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာညႊန္ျပ၊ သြန္သင္လ်က္ရွိေသာ ဆရာျဖစ္သူပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဘာ့ေၾကာင့္ မေျပာသလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။

ဘယ္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ…..

မစဥ္းစားသင့္တာကို မစဥ္းစားၾကပဲ……

စဥ္းစားသင့္ေသာအရာျဖစ္လွ်င္လည္း မေမ့မေလ်ာ့၊ မေပါ့မဆ ပဲ၊ မွန္ကန္စြာေတြးေခၚ ႏိုင္ေစျခင္းငွာ……ဘုရားေဟာထားေသာ…စကားတခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။

 စိႏၱသုတ္ ”

ရဟန္းတို႔ ေလာကသည္ ၿမဲ၏’’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ “မ ၿမ ဟူ၍ လည္ေကာင္း၊ ေလာကသည္ “ အဆံုးရွိ၏ ’’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာက သည္ “ အ ဆံုးမရွိ ’’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္ျဖစ္၏ ” ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ “အသက္သည္ တစ္ျခား၊ ကိုယ္သည္တစ္ျခား” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “သတၱ ဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ သတၱဝါသည္ ေသၿပီး သည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၊ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ ” ဟူ ၍ လည္းေကာင္း၊ “သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ယုတ္ညံ့ ေသာ အကုသိုလ္ စိတ္ကို မႀကံစည္ကုန္ရာ။

ထိုသို႔ မႀကံစည္သင့္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအႀကံအစည္သည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္မစပ္၊ မဂ္တည္းဟူေသာ အက်င့္ျမတ္၏ အစမဟုတ္၊ ၿငီးေငြ႕ရန္၊ တပ္ျခင္းကင္းရန္၊ ခ်ဳပ္ရန္၊ ၿငိမ္းေအးရန္၊ ထူး ေသာ ဥာဏ္ျဖင့္သိရန္၊ ကိုယ္တိုင္သိရန္၊ တဏွာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ႀကံစည္လိုၾကကုန္ေသာ္ ဤကား ဆင္းရဲတည္း ” ဟု ႀကံစည္ကုန္ရာ၏၊ “ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း ဟု ႀကံစည္ကုန္ရာ၏၊ ဤ ကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) တည္း ဟု ႀကံစည္ကုန္ရာ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း ဟု ႀကံစည္ကုန္ရာ၏။

ထုိသုိ႔ ႀကံစည္သင့္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအႀကံအစည္သည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္၏၊ မဂ္တည္းဟူေသာ အ က်င့္ျမတ္၏ အစျဖစ္၏၊ ၿငီးေငြ႕ရန္၊ တပ္ျခင္းကင္းရန္၊ ခ်ဳပ္ရန္၊ ၿငိမ္းရန္၊ ထူးေသာဥာဏ္ ျဖင့္သိရန္၊ ကိုယ္တိုင္သိရန္၊ တဏွာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ “ ဤကား ဆင္းရဲတည္း ဟုသိရန္ အားထုတ္ရမည္(ပ)။ “ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ(နိဗၺာန္)ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း” ဟု သိရန္ အားထုတ္ ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စိႏၱသုတ္

သံယုတ္ပါဠိ(ျမန္မာျပန္)

တတိယတြဲ

စာမ်က္ႏွာ(၃၇၁)

သုတ္စဥ္- ၁၀၇၈

About မိုးခ်မ္းေျမ႕

has written 17 post in this Website..